25 de set. 2008

Nuestra responsabilidad ciudadana

Barcelona no és una ciutat perfecte però això és perquè no existeix - per sort - la ciutat perfecta. Quan llegeixo que algú es queixa de la brutícia i dona la culpa a l'Ajuntament crec que s'equivoquen. Som els barcelonins qui no fiquem les bosses de les escombreries dins dels contenidors, l'alcalde no té perquè anar darrera dels ciutadans perquè fem el que em de fer. Tampoc és possible posar un municipal al costat de cada paperera, banc o cabina telefònica per evitar que els brètol els facin miques. Estic defensant l'alcalde?. No, no us ho penseu. Tots em llegit crítiques al bicing per les avaries que pateix el sistema però apart de les avaries que el sistema electrònic i informàtic pugui tenir per l'us normal moltes de les avaries les causen el mal us i les bretolades. Fa unes setmanes vaig veure una bicicleta posada en vertical, altres vegades n'he vist algunes que només estaven ancorades per un punt. He vist gent donant estrebades per intentar treure la bicicleta per la força. Les zones on s'han de posar les bicicletes està perfectament indicat. La bicicleta se situa a la calçada, no al damunt de la vorera com moltes vegades fa la gent. La gent deixa la bicicleta a l'estació de bicing sense apagar les llums, després d'altres usuaris diuen que la llum no funciona. No costa tant ficar la bossa de les escombreries dins del contenidor enlloc de deixar-la al costat. Es clar que si la gent és incapaç de ficar el paquet de xiclets o la llauna de refresc dins de la paperera i ho deixen al voltant de la paperera no podem demanar que siguin capaços d'entendre el "complex i sofísticat sistema mecànic que serveix per obrir el contenidor"

-----

Barcelona no es una ciudad perfecta pero eso es porque no existe - por suerte - la ciudad perfecta. Cuando leo que alguien se queja de la suciedad y da la culpa al Ayuntamiento creo que se equivocan. Somos los barceloneses quienes no metemos la bolsa de las basura dentro de los contenedores, el alcalde no tiene porgamberroque ir detrás de cada ciudadano porque que hagamos lo que tenemos que hacer. Tampoco es posible poner un municipal al lado de cada papelera, banco o cabina telefónica por evitar que los gamberro los hagan trizas. ¿Estoy defendiendo el alcalde?. No, no os lo penséis. Todos hemos leído críticas al bicing por las averías que sufre el sistema pero aparte de las averías que el sistema electrónico e informático pueda tener por el uso normal muchas de las averías las causa el mal uso y las gamberradas. Hace unas semanas vi una bicicleta puesta en vertical, otras veces he visto algunas que solo estaban ancladas por un punto. He visto gente dando tirones por intentar sacar la bicicleta por la fuerza. Las zonas donde se deben poner las bicicletas están perfectamente indicadas. La bicicleta se sitúa en la calzada, no encima de la acera como muchas veces hace la gente. La gente deja la bicicleta en la estación de bicing sin apagar las luces, tras otros usuarios dicen que la luz no funciona.No cuesta tanto meter la bolsa de las basura dentro del contenedor en lugar de dejarla al lado. Está claro que si la gente es incapaz de meter el paquete de chicles o la lata de refresco dentro de la papelera y los dejan alrededor de la papelera no podemos pedir que sean capaces de entender el "complejo y sofísticado sistema mecánico que sirve por abrir el contenedor".