1 de des. 2008

Taurins

Els taurins espanyols es mobilitzen a Catalunya
La iniciativa legislativa popular que a Catalunya vol la prohibició de les corrides de toros no ha fet gràcia a molta gent a les Espanyes. S'han reunit a la Casa de Madrid a Barcelona un grup de persones entre les que hi ha ramaders, toreros, empresaris del sector i aficionats arribats de tot Espanya. Com que aquí no hi ha prou partidaris ni per omplir un taxi han hagut de venir de tots els racons d'Espanya per protestar contra una proposta que té un suport majoritari a Catalunya. Ja està be que vingui gent de fora a manifestar-se a casa nostra. Que protestin a Madrid i ens deixin tranquils. Al·leguen que prohibir les corrides de toros va contra els drets dels ciutadans. Torturar animals para a divertiment d'uns quants és un dret humà?. I és aquest el motiu pel qual existeix aquesta iniciativa legislativa popular. Si no els agrada, els que siguin d'aquí, que votin en contra, però no ens vinguin de fora a manifestar-se en contra. Recentment el Defensor del Pueblo, Múgica, va afirmar que els que estaven en contra dels toros eren tontos. Si tot el que és capaç d'argumentar en favor dels toros és insultar a aquells que estan en contra hauria de plegar del seu càrrec.
Los taurinos españoles se movilizan en Catalunya
La iniciativa legislativa popular que en Catalunya quiere la prohibición de las corridas de toros no ha hecho gracia a mucha gente en las Españas. Se han reunido en la Casa de Madrid en Barcelona un grupo de personas entre las que hay ganaderos, toreros, empresarios del sector y aficionados llegados de todo España. Como que aquí no hay suficiente partidarios ni por llenar un taxi han tenido que venir de todos los rincones de España por protestar contra una propuesta que tiene un apoyo mayoritario en Catalunya. Ya está bien que venga gente de fuera a manifestarse en nuestra casa. Que protesten en Madrid y nos dejen tranquilos. Alegan que prohibir las corridas de toros va contra los derechos de los ciudadanos. ¿Torturar animales para divertir a unos pocos es un derecho humano?. . Y es este el motivo por el que existe esta iniciativa legislativa popular. Si no les gusta, los que sean de aquí que voten en contra, pero no nos vengan de fuera a manifestarse en contra. Recientemente el Defensor del Pueblo, Múgica, afirmó que los que estaban en contra de los toros eran tontos. Si todo lo que es capaz de argumentar en favor de los toros es insultar a aquellos que están en contra debería cesar de su cargo.