1 de des. 2008

L'ambaixada a Tailàndia

Les ambaixades espanyoles per a què serveixen?
Uns 350 espanyols que es trobaven a Tailàndia quan van començar les protestes contra el govern d'aquest país han vist com no hi ha gaire diferència entre tenir i no tenir ambaixada en aquell país. L'ambaixada espanyola a Bangkok va ser incapaç d'informar aquests ciutadans sobre la situació i tampoc ha estat capaç de facilitat cap ajuda, cosa que si ha fet el govern de Tailàndia. Segons publica l'article de La Vanguardia l'ambaixador espanyol esperava que la situació millorés. Molt be, això tothom ho espera però l'obligació de les ambaixades espanyoles és atendre als seus conciutadans, especialment en situacions com aquesta. Sembla que els espanyols retinguts a Tailàndia farts de la situació pensaven manifestar-se en contra de la falta d'atenció de l'ambaixada. La situació va arribar a l'extrem fins i tot quan va anunciar-se que els enviarien 3 avions la gent va protestar cantant "Sarkozy, treu-nos d'aquí". Aquests ciutadans s'han allotjat en hotels de Bangkok a càrrec del govern tailandés. L'ambaixada espanyola ni s'ha preocupat d'ells. Sembla que el vol fins a Madrid no els costarà res, però un cop a Madrid hauran de pagar-se el bitllet fins a casa. Vergonya li hauria de fer a l'Estat espanyol aquesta situació.
Las embajadas españolas ¿para que sirven?
Unos 350 españoles que se encontraban en Tailandia cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de este país han visto como no hay mucha diferencia entre tener y no tener embajada en aquel país. La embajada española en Bangkok fue incapaz de informar a estos ciudadanos sobre la situación y tampoco ha sido capaz de facilitar ninguna ayuda, cosa que si ha hecho el gobierno de Tailandia. Según publica el artículo de La Vanguardia el embajador español esperaba que la situación mejorase. Muy bien, eso todo el mundo lo espera pero la obligación de las embajadas españolas es atender a sus conciudadanos, especialmente en situaciones como ésta. Parece que los españoles retenidos en Tailandia hartos de la situación pensaban manifestarse en contra de la falta de atención de la embajada. La situación llegó al extremo finos y todo cuando anunció que los enviarían 3 aviones la gente protestó cantante "Sarkozy, treo-nos de ahí". Estos ciudadanos se han alojado en hoteles de Bangkok a cargo del gobierno tailandès. La embajada española ni se ha preocupado de ellos. Parece que le vuelo hasta Madrid no los costará nada, pero un golpe en Madrid
deberán pagarse el billete hasta casa. Vergüenza le debería hacer al Estado español esta situación.