20 d’ag. 2009

Bombes de la Guerra Civil en la platja de Llança enfronten la Guàrdia Civil i els Mossos segons El (in)Mundo

Bombes de la Guerra Civil en la platja de Llança enfronten la Guàrdia Civil i els Mossos segons El (in)Mundo

Una banyista va trobar una desena de bombes de la guerra civil espanyola prop de la platja de Llançà. La dona va informar a les autoritats. Van arribar la recentment creada unitat aquàtica dels Mossos d'Esquadra que va procedir a realitzar les tasques pertinents per a retirar aquest perill. Això ha implicat un enfrontament entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Segons la Guàrdia Civil aquestes tasques en el litoral els corresponen a ells però obliden el detall que Llançà està a Catalunya que és l'àmbit d'intervenció del Mossos d'Esquadra. També està be que se'n vulguin fer càrrec però quan facin la feina aniria be que la fessin tota. Sembla que el 18 de maig van retirar 46 bombes de la guerra civil en la mateixa zona. No critico a les persones que fan aquestes tasques perquè fan una tasca molt encomiable eliminant aquestes bombes que tenen 70 anys i han estat submergides tot aquest temps convertint-se en molt perilloses però si critico a aquells que tenen la responsabilitat del comandament i sobre tot a l'Estat per no haver netejat el litoral d'aquestes infames bombes destinades a matar i terroritzar als catalans durant la guerra civil. Amb certa periodicitat s'hi troben bombes d'aquestes, sigui perquè les veu un submarinista o perquè s'emboliquen en les xarxes d'un pesquer. Farà dos o tres anys van trobar en el litoral català unes bombes que mai van portar explosius sino alguna arma química. Pel que se sap de les tàctiques de bombardeig durant la guerra civil la zona on van aparèixer aquelles bombes era la que feien servir els avions que sortint des de Mallorca venien a bombardejar Barcelona. Quan pel motiu que fos els avions que havien de bombardejar no podien fer-ho i havien de tornar a la base acostumaven a llençar les bombes al mar ja que aterrar amb les bombes era molt perillós. I sembla que el nostre litoral està sembrat de bombes que no van arribar mai a caure en el seu objectiu però que setanta anys més tard continuen sent tant o més amenaçadores que llavors. El (in)Mundo veu en aquesta intervenció dels Mossos una ingerència en assumptes que segons ells només són jurisdicció de la Guàrdia Civil. El tema de les jurisdiccions sempre comporta xocs entre cossos diferents. Entre els alts comandaments de la Guàrdia Civil no va ser ben rebut que el seu cos fos reemplaçat per un altre, també és molt probable que part de la culpa la tinguin els comandaments dels Mossos però pel be de la ciutadania aniria be que els comandaments de tots dos cossos i el ministeri i la conselleria d'interior fessin una reunió per a desenvolupar uns protocols d'actuació i col·laboració. D'altra banda aniria be que s'estudiés la manera de netejar el litoral català de bombes d'una guerra que ja va ser prou tràgica per evitar que 70 anys després Hi puguin produir-se més víctimes.

Bombas de la Guerra Civil en la playa de Llançà enfrentan la Guardia Civil y los Mossos según El (in)Mundo


Una bañista encontró una decena de bombas de la guerra civil española cerca de la playa de Llançà. La mujer informó a las autoridades. Llegó la recientemente creada unidad acuática de los Mossos de Esquadra que procedió a realizar las tareas pertinentes para retirar este peligro. Eso ha implicado a un enfrentamiento entre los Mossos de Esquadra y la Guardia Civil. Según la Guardia Civil estas tareas en el litoral les corresponden a ellos pero olvidan el detalle que Llançà está en Catalunya que es el ámbito de intervención del Mossos de Escuadra. También está bien que se quieran hacer cargo pero cuando hagan la faena iría bien que la hiciesen toda. Parece que el 18 de mayo retiraron 46 bombas de la guerra civil en la misma zona. No critico a las personas que hacen estas tareas porque hacen una tarea muy encomiable eliminando estas bombas que tienen 70 años y han estado sumergidas todo este tiempo convirtiendose en muy peligrosas pero si critico a aquellos que tienen la responsabilidad del mando y sobre todo al Estado por no haber limpiado el litoral de estas infames bombas destinadas a matar y aterrorizar a los catalanes durante la guerra civil. Con cierta periodicidad se encuentran bombas de estas, sea porque las vez un submarinista o porque se enganchan en las redes de un pesquero. Hará dos o tres años encontraron en el litoral catalán unas bombas que nunca llevaron explosivos sino alguna arma química. Por lo que se sabe de las tácticas de bombardeo durante la guerra civil la zona donde aparecieron aquellas bombas era la que usaban los aviones que saliendo desde Mallorca venían a bombardear Barcelona. Cuando por el motivo que fuese los aviones que debían bombardear no podían hacerlo y debían regresar a la base acostumbraban a lanzar las bombas al mar ya que aterrizar con las bombas era muy peligroso. Y parece que nuestro litoral está sembrado de bombas que no llegaron nunca a caer en su objetivo pero que setenta años más tarde continúan siendo tanto o más amenazadoras que entonces. El (in)Mundo ve en esta intervención de los Mossos una injerencia en asuntos que según ellos solo más son jurisdicción de la Guardia Civil. El tema de las jurisdicciones siempre conlleva choques entre cuerpos diferentes. Entre los altos mandos de la Guardia Civil no fue bien recibido que su cuerpo fuese reemplazado por otro, también es muy probable que parte de la culpa la tengan los mandos de los Mossos pero por el bien de la ciudadanía iría bien que los mandos de ambos cuerpos y el ministerio y la consejería de interior hiciesen una reunión para desarrollar unos protocolos de actuación y colaboración. Por otro lado iría be que se estudiase la manera de limpiar el litoral catalán de bombas de una guerra que ya fue suficiente trágica para evitar que 70 años después puedan producirse más víctimas.

1 comentari:

Patric ha dit...

Ens sorprèn molt que després de 70 anys encara hi hagi bombes de la guerra civil escampades al fons del mar a les costes catalanes. Tu ja has donat la explicació, que era molt perillós aterrar amb les bombes que els pilots no havien utilitzat ... sembla que moltes vegades els avions no van poder complir els seus objectius.
Genera molèstia pensar que on un viurà, havien o poden haver bombes que no van esclatar durant la guerra i que podrien fer-ho ara.
Les bombes que estan sota l'aigua i que no van esclatar em fan pensar en els camps minats i que després mai desminar. Han de col locar rètols que digui que és molt perillós creuar a peu algunes zones. Potser haurien de col locar rètols d'advertència en zones de la costa on se suposa que encara hi ha bombes sota l'aigua. Una boia flotant podria ser una advertència.
Entenc la diferència entre les bombes i les mines.
Aquí les mines les col loquen en el desert, minen espais perquè els soldats puguin fer exercicis militars. I col.loquen rètols d'advertència a l'entrada d'ells perquè la gent no passi per allí. En aquests llocs l'exèrcit mobilitza carros capaços d'obrir bretxes i aclarir el terreny de mines antitancs i personals.
En relació a les competències de la Guàrdia Civil o dels Mossos per netejar el litoral de tan perillosos artefactes em sembla adient teu suggeriment en el sentit que "els comandaments d'ambdós cossos i el ministeri i la conselleria d'interior fessin una reunió per desenvolupar uns protocols d'actuació i col • laboració ", i que al mateix temps estudiaran la manera de netejar el litoral català de bombes d'una guerra que ja va ser prou tràgica per evitar que 70 anys després es puguin produir més víctimes".