24 d’ag. 2009

Defensem el nostre Estatut

Defensem el nostre Estatut
Quan?No se sap la data però ja no pot trigar més la sentència del Tribunal Constitucional en el recurs que Partit Popular i el Defensor Del PPueblo EsPPañol van presentar contra l'Estatut de Catalunya. El TC triga en fer pública la sentència ja que primer han estat entretinguts a estomacar-se els uns als altres més que actuar com se suposa que hauria d'actuar un tribunal. A més de les baralles internes que s'han fet públiques també n'han filtrat alguns fragments de la sentència i allò que coneixem no és estar tranquils. Crec que l'única cosa que no han tocat han sigut les tapes però encara tenen temps de fer-ho. Ja hem parlat de les queixes sobre les pressions que reben els "pobres jutges" i després tenim a PSOE i PP que sense cap vergonya demanen que no es pressioni als jutges des de Catalunya.


Qui?


A Catalunya diverses personalitat i grups parlen de fer una manifestació, manifestació que podria anar avalada per la presència dels dos expresidents de la Generalitat vius, Pujol i Maragall, i els dos expresidents del Parlament, Rigol i Barrera. CiU, Esquerra i ICV hi donen suport, PP i C's s'oposen, PSC no vol participar perquè estan massa lligats al PSOE. Aquí l'actual president de la Generalitat s'equivoca, ell hauria d'anar al capdavant de la manifestació, amb els dos expresidents. Al PSOE no li agradaria però ells s'ho han buscat. Montilla hauria de pensar que en aquests moments no pot actuar com a dirigent del PSC - i de rebot del PSOE - sinó que té l'obligació d'actuar com a president de la Generalitat de Catalunya.


Si o no?


Els governs no poden organitzar manifestacions?. Això potser seria en condicions normals però no trobo gens normal que el Tribunal Constitucional pugui anul·lar un text aprovat pels ciutadans de Catalunya. Això, crec que ja ho vaig dir, ens deixaria en una total indefensió legal davant de l'Estat espanyol que podria deposar un govern català si el que hi ha no és prou grat.


Opcions


1)Aquesta manifestació podria ser abans de la sentència per pressionar el TC i dir-li que no poden tocar un text que ha sigut aprovat en referèndum pel poble de Catalunya.
2)També podria ser després per protestar per les retallades que s'hagin pogut fer.
3)O potser fer una abans de la sentència i un altre després.
4)També hi ha qui pensa que no s'ha de fer cap manifestació, ja us podeu imaginar qui són. On s'ha vist que un poble exigeixi que se li respecti allò que ha votat?. Mira que en som de rars els catalans, votem i volem que allò que hem votat sigui respectat.


Cinquena possibilitat


Jo proposo una possibilitat més. I dic una possibilitat més perquè no descarta les tres primeres opcions descrites més amunt. Aquesta possibilitat seria la d'escriure una carta als jutges del Tribunal Constitucional, al president del govern espanyol i al líder de l'oposició. El text podria dir el següent: "Jo (nom), ciutadà de Catalunya major d'edat vaig anar a votar un text estatutari que va passar per tots els tràmits legals i ara em trobo que un tribunal a instàncies d'un partit polític - que en les votacions que es varen succeir en els tràmits i discussions en totes tres cambres legislatives va quedar en minoria - podria derogar un text aprovat per la majoria dels ciutadans de Catalunya en referèndum. En democràcia la decisió del poble és la majoritària. Un tribunal no pot tòrcer la decisió del poble, si ho fes faria un dany a la democràcia irreparable. Si un tribunal pot canviar la voluntat de tot un poble vol dir que la democràcia està morta. Perquè anar a votar si un tribunal pot decidir que el meu vot no val simplement perquè a un partit determinat no li agrada el que he votat?. ". Us deixo la meva proposta perquè n'opineu, la corregiu i la tingueu en consideració.


Paraules d'un expresident


L'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall ha fet unes declaracions on es mostra partidari de manifestar-nos en favor de l'Estatut donant suport a la proposta del vicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira. Maragall ha dit "quan el poble ha referendar un text, no pas les institucions, el Congrés, el Parlament, sinó el poble dient si o no, no li toquis, no li pots tocar, si te'l toquen que et tornin a preguntar en referèndum si allò que vaig dir que si que volia, tot i que me l'havien retallat, m'agrada encara. S'hauria de tornar a fer un referèndum i per tant lo millor és sortir al carrer i dir 'volem l'Estatut com està'". Aquestes declaracions han sigut fetes en el marc d'un debat organitzat per la universitat d'estiu de Prada de Conflent.


Rajoy, un polític sense vergonya


Fa temps que tenia dubtes sobre Rajoy en molts assumptes, especialment en tot allò que fa relació amb l'Estatut de Catalunya. No repetiré per quins tràmits va haver de passar l'Estatut de Catalunya perquè crec que és un tema sabut a hores d'ara per tots. Sabem que el PP no va acatar el resultat de les votacions en cadascun dels tràmits ni el resultat del referèndum que va celebrar-se a Catalunya pel qual l'Estatut va aprovar-se. Crec que no caldrà que recordi les maniobres que el PP va realitzar per aconseguir una composició del Tribunal Constitucional favorable als recursos. Ara, Rajoy critica Que pugui celebrar-se a Catalunya una manifestació perquè considera que no és correcte pressionar als magistrats del TC, i ell, Rajoy, exigeix que s'acati la resolució del TC. Recomana, Rajoy, al govern central que "calli i esperi" i critica a Esquerra per proposar una manifestació preventiva contra la resolució del TC. Té la pocavergonya d'exigir Que s'acati la sentència "agradi o no". Rajoy no pot exigir que s'acati una sentència sobre l'Estatut quan ell no ha acatat la decisió democràtica del poble de Catalunya. Rajoy va treure's la màscara a sota de la que s'amagava el seu veritable rostre antidemocràtic quan va decidir tòrcer la decisió democràtica dels ciutadans catalans, amb aquestes últimes declaracions confirma que ha perdut la vergonya i la decència. Qui no va acatar l'aprovació del 74,9% del vot emès pels ciutadans catalans favorables a l'Estatut no pot exigir-nos ara que acatem la decisió del Tribunal Constitucional.


-----


-----


-----

Defendamos nuestro Estatut
¿Cuando?

No se sabe la fecha pero ya no puede tardar más la sentencia del Tribunal Constitucional en el recurso que Partido Popular y el Defensor del PPueblo EsPPañol presentaron contra el Estatut de Catalunya. El TC tarda en hacer pública la sentencia ya que primero han estado entretenidos a vapulearse unos a otros más que actuar como se supone que debería actuar un tribunal. Además de las peleas internas que se han hecho públicas también han filtrado algunos fragmentos de la sentencia y aquello que conocemos no es para estar tranquilos. Creo que la única cosa que no han tocado han sido las tapas pero aún tienen tiempo de hacerlo. Ya hemos hablado de las quejas sobre las presiones que reciben los "pobres jueces" y después tenemos a PSOE y PP que sin ninguna vergüenza piden que no se presione a los jueces desde Catalunya.

¿Quien?

En Catalunya diversas personalidades y grupos hablan de hacer una manifestación, manifestación que podría ir avalada por la presencia de los dos expresidentes de la Generalitat vivos, Pujol y Maragall, y los dos expresidentes del Parlament, Rigol y Barrera. CiU, Esquerra e ICV dan apoyo, PP y C s se oponen, PSC no quiere participar porque están demsiado atados al PSOE. Ahí el actual presidente de la Generalitat se equivoca, él debería ir en cabeza de la manifestación, con los dos expresidentes. Al PSOE no le gustaría pero ellos se lo han buscado. Montilla debería pensar que en estos momentos no puede actuar como a dirigente del PSC - y de rebote del PSOE - sino que tiene la obligación de actuar como presidente de la Generalitat de Catalunya.

¿Si o no?

¿Los gobiernos no pueden organizar manifestaciones?. Eso quizá sería en condiciones normales pero no encuentro nada normal que el Tribunal Constitucional pueda anular un texto aprobado por los ciudadanos de Catalunya. Eso, creo que ya lo dije, nos dejaría en una total indefensión legal ante el Estado español que podría deponer un gobierno catalán si el que hay no le es suficientemente grato.


Opciones

1)Esta manifestación podría ser antes de la sentencia para presionar el TC y decirle que no pueden tocar un texto que ha sido aprobado en referéndum por el pueblo de Catalunya.
2)También podría ser después para protestar por los recortes que se hayan podido hacer.
3)O quizá hacer una antes de la sentencia y otra después.
4)También hay quien piensa que no se debe hacer ninguna manifestación, ya os podéis imaginar quienes son. ¿Donde se ha visto que un pueblo exija que se le respeté aquello que ha votado?. Mira que somos de raros los catalanes, votamos y queremos que aquello que hemos votado sea respetado.

Quinta posibilidad

Yo propongo una posibilidad más. Y digo una posibilidad más porque no descarta las tres primeras opciones descritas más arriba. Esta posibilidad sería la de escribir una carta a los jueces del Tribunal Constitucional, al presidente del gobierno español y al líder de la oposición. El texto podría decir el siguiente: "Yo (nombre), ciudadano de Catalunya mayor de edad fui a votar un texto estatutario que pasó por todos los trámites legales y ahora me encuentro que un tribunal a instancias de un partido político - que en las votaciones que se sucedieron en los trámites y discusiones en las tres cámaras legislativas quedó en minoría - podría derogar un texto aprobado por la mayoría de los ciudadanos de Catalunya en referéndum. En democracia la decisión del pueblo es la mayoritaria. Un tribunal no puede torcer la decisión del pueblo, si lo hace haría un daño a la democracia irreparable. Si un tribunal puede cambiar la voluntad de todo un pueblo quiere decir que la democracia está muerta. ¿Para que ir a votar si un tribunal puede decidir que mi voto no vale simplemente porque a un partido determinado no le gusta lo que he votado?. ". Os dejo mi propuesta para que opinéis, la corrijáis y la tengáis en consideración.

Palabras de un expresidente

La expresidente de la Generalitat Pascual Maragall ha hecho unas declaraciones donde se muestra partidario de manifestarnos en favor del Estatut dando apoyo a a propuesta del vicepresidente de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira. Maragall ha dicho "cuando lo pueblo ha refrendado un texto, no las instituciones, el Congreso, o el Parlament, sino lo pueblo diciendo si o no, no le toques, no lo puedes tocar, si te lo tocan que te vuelvan a preguntar en referéndum si aquello que dije que si que quería, aunque me lo habían recortado, me gusta aún. Se tendría de volver a hacer un referéndum y por lo tanto lo mejor es salir a la calle y decir 'queremos el Estatut como está'". Estas declaraciones han sido hechas en el marco de un debate organizado por la universidad de verano de Prada de Conflent.

Rajoy, un político sin vergüenza

Hace tiempo que tenía dudas sobre Rajoy en muchos asuntos, especialmente en todo aquello que hace relación con el Estatut de Catalunya. No repetiré por cuáles trámites hubo de pasar el Estatut de Catalunya porque creo que es un tema sabido en estos momentos por todos. Sabemos que el PP no acató el resultado de las votaciones en cada uno de los trámites ni el resultado del referéndum que se celebró en Catalunya por el cual el Estatut se aprobó. Creo que no hará falta que recuerde las maniobras que el PP realizó para lograr una composición del Tribunal Constitucional favorable a los recursos. Ahora, Rajoy critica que pueda celebrarse en Catalunya una manifestación porque considera que no es correcto presionar a los magistrados del TC, y él, Rajoy, exige que se acate la resolución del TC. Recomienda, Rajoy, al gobierno central que "calle y espere" y critica a Esquerra por proponer una manifestación preventiva contra la resolución del TC. Tiene la poca vergüenza de exigir que se acate la sentencia "gusteé o no". Rajoy no puede exigir que se acate una sentencia sobre el Estatut cuando él no ha acatado la decisión democrática del pueblo de Catalunya. Rajoy se sacó la máscara debajo de la que se ocultaba su verdadero rostro antidemocrático cuando decidió torcer la decisión democrática de los ciudadanos catalanes, con estas últimas declaraciones confirma que ha perdido la vergüenza y la decencia. Quien no acató la aprobación del 74,9% del voto emitido por los ciudadanos catalanes favorables al Estatut no puede exigirnos ahora que acatemos
la decisión del Tribunal Constitucional.

3 comentaris:

Jaume Pros ha dit...

Certament, això pinta malament. Ja veurem com acaba, però Catalunya no pot acceptar que li toquin ni una coma de l'Estatut... prou que li van passar el ribot en el seu moment.

Salut.

Patric ha dit...

A mi també m'agradaria saber quan estarà llest el vostre Estatut?
- Qui participarien en una gran manifestació pel vostre estatut? Jo crec que els expresidents de la Generalitet i del Parlament de Catalunya han d'estar presents, i tant de bo moltes personalitats reconegudes per tots els catalans. Una manifestació d'aquest tipus ha de ser massiva. Si no participa també l'actual president de la Generalitet crec que hauria allà un fracàs, a menys que el sobrepassi la presència de la civilitat.
- Tu dius que no és normal que "el Tribunal Constitucional pugui anul.lar un text aprovat pels ciutadans de Catalunya"; em sembla també, a menys que hi hagi alguna cosa que ho impedeixi legalment a la Constitució espanyola, però en aquest cas, crec, no tenen una altra opció que manifestar-se en contra que un TC pugui desconèixer el que ha votat tot un poble. Jo crec que han d'estar a favor de l'Estatut votat per vosaltres mateixos.
- Jo penso que ha d'haver una manifestació a favor o en contra, després que el TC s'hagi pronunciat sobre l'Estatut. A favor si vostès queden conformes i en contra si queden no conformes.
Em sembla bé, també, la teva idea d'enviar una carta "als jutges del Tribunal Constitucional, al president del govern espanyol i el líder de l'oposició", on els ciutadans catalans que estiguin d'acord la puguin personalitzar i signar com a pròpia. Els serviria per reunir moltes firmes. Estic completament d'acord amb la teva proposta i amb el contingut de la carta.
- Crec entendre que l'ex president de la Generalitet, Pasqual Maragall, ha fet declaracions "en el sentit que quan el poble ha ratificat un text, no ho ha fet el Congrés ni el Parlament, ningú no pot canviar el que el poble ha fet, i si volguessin canviar-haurien de tornar a preguntar al poble en un nou referèndum el que el poble pensa. Es pensa que si algú vol canviar l'estatut utilitzant el recurs d'un nou referèndum, creu que la gent ha de sortir als carrers i dir que volen l'estatut com està. ". Em sembla que té sentit el que ell diu.

- I finalment, dius, refiriéndote Rajoy, que "qui no va acatar l'aprovació del 74,9% del vot emès pels ciutadans catalans favorables a l'Estatut no pot exigir ara que acaten la decisió del Tribunal Constitucional", amb la qual cosa estic d' acord.

Jaume C. i B. ha dit...

Jaume Pros: Exacte, els tràmits legals per a la tramitació i aprovació de l'Estatut van acabar el dia que vam anar a votar-lo. Ara no ens poden modificar un text que ja vam aprovar. El PP va tenir el seu momnent per propossar modificacions durant les tres fases de la tramitació.