5 d’ag. 2009

Nyaps i bretolades

Nyaps i bretolades

No existeix la ciutat perfecta però si que les ciutats podrien ser una mica millors si no fos pels brètols i per aquells que havent de millorar-les es dediquen a fer nyaps. És difícil combatre les bretolades però si que és possible controlar que les obres públiques no acabessin convertides en nyaps que tots els ciutadans paguem i patim. i en el cas de les voreres qui més pateix el seu mal estat és la gent que té problemes de mobilitat. El servei del bicing ha rebut crítiques dels seus usuaris, moltes probablement justificades, però tant les bicicletes d'aquest servei com les estacions pateixen els actes de vandalisme que també pateixen altres elements del nostre mobiliari urbà així com les pintades que persianes i parets "llueixen". Netejar aquestes pintures suposa un cost tant per als particulars com per l'Ajuntament, i l'Ajuntament som tots els ciutadans que vivim en aquesta ciutat. I això val per a totes les ciutats i els seus ciutadans que pateixen les bretolades d'uns quants cretins que sembla que l'única manera de divertir-se sigui fotre a la resta dels seus conciutadans.

Chapuzas y gamberradas

No existe la ciudad perfecta pero si que las ciudades podrían ser un poco mejores si no fuera por los gamberros y por aquellos que debiendo mejorarlas se dedican a hacer chapuzas. Es difíciles combatir las gamberradas pero si que es posible controlar que las obras públicas no acaben convertidas en chapuzas que todos los ciudadanos pagamos y sufrimos. y en el caso de las aceras quien más sufre su mal estado es la gente que tiene problemas de movilidad. El servicio del bicing ha recibido críticas de sus usuarios, muchas probablemente justificadas, pero tanto las bicicletas de este servicio como las estaciones sufren los actos de vandalismo que también sufren otros elementos de nuestro mobiliario urbano así como las pintadas que persianas y paredes "lucen". Limpiar estas pinturas supone un coste tanto para los particulares como por el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento somos todos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. Y eso vale para todas las ciudades y sus ciudadanos que sufren las gamberradas de alguns cretinos que parece que la única manera de divertirse sea joder al resto de sus conciudadanos.

-----

Nyaps en una vorera

Aquesta vorera es troba a la cantonada del carrer Bruc amb la Ronda de Sant Pere. Recentment s'hi van fer obres per canviar unes canalitzacions però quan han tornat a tancar la rasa han deixat uns quants nyaps que es poden apreciar en les imatges. Un el la trapa i un altre és l'estat de la vorera.

Chapuzas en una acera

Esta acera se encuentra en la esquina de la calle Bruc con la Ronda de Sant Pere. Recientemente se hicieron obras por cambiar unas canalizaciones pero cuando han vuelto a cerrar la zanja han dejado algunas chapuzas que se pueden apreciar en las imágenes. Una la la trampilla y otro es el estado de la acera.

Vídeo: Nyaps en una vorera 

----- 

Bicing

Una bicicleta del bicing abandonada a pocs metres d'una estació del bicing, desperfectes en dues de les bicicletes ancorades en l'estació i en la mateixa estació. Després diem que el bicing no funciona.

Bicing

Una bicicleta del bicing abandonada a pocos metros de una estación del bicing, desperfectos en dos de las bicicletas ancladas en la estación y en la misma estación. Después decimos que el bicing no funciona.

Vídeo: Bicing

1 comentari:

Patric ha dit...

Pel que sembla no hi ha la ciutat perfecta com dius tu, però és cert també que hi ha ciutats millors que altres. En aquesta ocasió tu fas la teva denúncia pública contra les persones grolleres i incivilitzat que el teu flames gamberros i les seves gamberra i contra les persones que havent de millorar el bé públic ho transformen en un nyap.
Crec que en ambdós casos la denúncia és important. La denúncia serveix per a la presa de consciència de les persones.
Jo crec que quan un carrer o una vorera pateix deteriorament d'immediat cal reclamar a la Municipalitat perquè aquesta de les ordres de la reparació corresponent. Crec que és important que en aquests casos existeixi un control de qualitat de l'obra pública, quan el deteriorament o el dany és massa aviat i no el deteriorament normal que es produeix amb l'ús a través del temps. Crec que els ciutadans han d'insistir que hi hagi un control de qualitat de les obres i les seves reparacions.
A vegades un petit dany s'engrandeix perquè ningú es preocupa de reparar quan és petit.
Un forat en una vereda és summament perillós, especialment per a persones amb dificultat de mobilitat com dius tu, i de vegades per a qualsevol persona, qualsevol pot patir un accident.
Aquí no tenim servei de bicicletes ni estacionaments públics encara que s'ha donat alguna importància en alguns llocs a les ciclovía. Entenc la teva molèstia per la falta de cura de les persones que destrueixen les coses quan pensen que no són la seva propietat privada.
Fa també en estar en contra de les parets ratllades per persones que deixen les seves "empremtes" en llocs públics. I crec que és una obligació municipal pintar i una obligació d'aquestes persones que van causar el dany de pintar com a tasca comunitària de reparació.
Al mateix temps penso que haurien d'existir alguns espais públics / murs especials per a que la comunitat pugui "rayarlos" o deixar-hi les seves petjades com a part de la llibertat expressió necessària per a les persones.
Crec que els teus vídeos acompanyen bé tu denúncia pública.