28 d’ag. 2009

Dimiteix Rafael Duran

Un del PP que dimiteix

Rafael Duran, portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma ha dimitit. Va ser imputat pel jutge que instrueix el cas de corrupció que afecta al PP de Palma. Duran va ser regidor municipal d'esports en l'època en què va construir-se el velòdrom Palma Arena i va presidir el consorci creat per gestionar aquesta instal·lació. Duran addueix per justificar la Seva dimissió que l'opinió pública ja l'ha condemnat. Segons ell les imatges d'ell emmanillat i el període en què va romandre detingut l'han sentenciat políticament de per vida.
De tothom hem de pressuposar la seva innocència mentre no es demostri que són culpables mitjançant una condemna i si les persones imputades en un delicte són innocents han de ser rehabilitades públicament.Totes. El PP no pot queixar-se si ara dirigents seus reben el tracte que el PP va voler aplicar a persones com Demetrio Madrid, només per citar un exemple de persona contra la que des del PP va organitzar-se una campanya de descrèdit que va la carrera política i l'honor. Ara el PP sembla que s'stà havent de beure la medecina que ells van donar a uns altres i se l'estan empassant a galet. Si són declarades culpables se les ha de tancar en una garjola i llençar la clau. També s'ha d'exigir que el procés judicial sigui impecable. A vegades podem haver vist com persones innocents eren condemnades però també hem pogut veure com en Casos en què hi havia implicats membres del Partit Popular hi ha hagut irregularitats o coses poc clares. Potser Camps era innocent però el fet que el jutge fos amic seu fa dubtar molt de la sentència i per tant sobre Camps queda l'aurèola de sospita. El comportament de tots els imputats en el cas Gürtel amb cert renom i la forma en què la mateixa direcció ha actuat en tot aquest assumpte fa que tot i que el jutge declari innocents als imputats a alguns ens quedi el dubte. Personalment crec que són culpables, però em puc estar equivocant, seria rar perquè el meu sentit de bruixot em diu que no m'equivoco, no obstant si m'equivoqués just seria per la meva part demanar disculpes, però la direcció del PP han fet les coses tot lo malament que han pogut per defensar la seva gent i ho han fet tan malament que el que han aconseguit és que la Sospita sigui més gran. L'expresident balear del PP Jaume Matas creu que el jutge el podria fer declarar en les properes setmanes. Matas podria enfrontar-se a dos delictes de prevaricació per haver escollit els arquitectes del velòdrom.

Vídeo: Rafael Duran

Uno del PP que dimite

Rafael Duran, portavoz del PP al Ayuntamiento de Palma ha dimitido. fue imputado por el juez que instruye el caso de corrupción que afecta al PP de Palma. Duran fue regidor municipal de deportes en la época en la que construyó el velódromo Palma Arena y presidió el consorcio creado para gestionar esta instalación. Duran aduce para justificar su dimisión que la opinión pública ya lo ha condenado. Según él las imágenes de él esposado y el período en el que permaneció detenido lo han sentenciado políticamente de por vida. De todo el mundo debemos presuponer su inocencia mientras no se demuestre que son culpables mediante una condena y si las personas imputadas en un delito son inocentes deben ser rehabilitadas públicamente. Todas. El PP no puede quejarse si ahora dirigentes suyos reciban el trato que el PP quiso aplicar a personas como Demetrio Madrid, solo por citar un ejemplo de persona contra la que desde el PP se organizó una campaña de descrédito que hundió su carrera política y el honor. Ahora el PP parece que se está teniendo que tragar la medicina que ellos dieron a otros y se lo están tragando a disgusto. Si son declaradas culpables se las debe cerrar en una celda y tirar la clave. También se tiene exigir que el proceso judicial sea impecable. A veces podemos haber visto como personas inocentes eran condenadas pero también hemos podido ver como en casos en los que había implicados miembros del Partido Popular ha habido irregularidades o cosas poco claras. Quizá Camps era inocente pero el hecho de que el juez fuese amigo suyo hace dudar mucho de la sentencia y por lo tanto sobre Camps queda la aureola de sospecha. El comportamiento de todos los imputados en el caso Gürtel con cierto renombre y la forma en la que la misma dirección ha actuado en todo este asunto hace que todo y que el juez declare inocentes a los imputados a algunos nos quede lo duda. Personalmente creo que son culpables, pero me puedo estar equivocando, seria raro porque mi sentido de brujo me dice que no me equivoco, no obstante si me equivocase justo seria por mi parte pedir disculpas, pero la dirección del PP han hecho las cosas todo lo mal que han podido para defender a su gente y lo han hecho tan mal que lo que han logrado es que la sospecha sea más grande. El expresidente balear del PP Jaume Matas cree que el juez le podría hacer declarar en las próximas semanas. Matas podría enfrentarse a dos delitos de prevaricación por haber escogido a los arquitectos del velódromo.