13 d’ag. 2009

El Món s'acaba el 21 de desembre de 2012?

El Món s'acaba el 21 de desembre de 2012?

Heu pensat en la fi del món?. Des que tinc edat Per recordar-me han anunciat que el món se n'anava a can pistraus més d'una vegada. Una va ser cap a finals dels anys 70 i principis dels 80, llavors era un nen i anava a l'escola, recordo que la premsa va dir que alguns anunciaven que aquell eclipsi significava la fi del món. Després va ser amb motiu del Cometa Halley, l'any 1986. Un altre anunci en aquesta línia el va fer un conegut modista que va anunciar que la MIR cauria
damunt de París. Puc assegurar que París el mes de juny passat hi era al mateix lloc que sempre. Amb motiu del canvi de mil·lenni algú va anunciar que començaria l'apocalipsi, afegir que algú va Anunciar l'apocalipsi Informàtic produït per l'Efecte 2000. Crec que va ser el 8 de març de 2008, potser va ser febrer, una secta va anunciar que el món s'acabaria i que ells Se suïcidarien perquè un OVNI se'ls enduria. Cap a l'any 1000, puc assegurar que jo no hi era en aquella època, la histèria apocalíptica va Recórrer tot Europa, la gent de l'època en un atac de fanatisme religiós va preparar-se per a la Fi del món. Eren temps de la pesta. Al llarg de la història diversos profetes i sonats diversos han augurat que El món s'acabava en una data determinada. La mateixa Bíblia en parla de la fi del món. Sant Malaquies va predir la fi amb les escenes gore que es corresponen a les circumstàncies. Hauria sigut un gran guionista de pel·lícules de terror. Però sens dubte ha sigut Nostradamus qui ha destacat per sobre de tots els profetes, encara que les seves profecies són tan ambigües i interpretables que poden tenir el significat que més ens convingui. Diuen que algunes de les prediccions - interpretacions de prediccions - situen la fi del món en la data del 21 de desembre de 2012. S'ha de dir que el calendari maia, que segons diuen és més perfecte que el nostre, prediu tota mena de fets, en especial eclipsis sense cap error, sembla que s'acaba justament en aquesta data del 21 de desembre de 2012. I els intèrprets de les profecies de Nostradamus, que era francès i no maia, diuen que aquest prediu també aquesta data com la del dia que tot se'n va a fer punyetes. Com més ens apropem a la data més en sentirem a parlar, alguns podran fer les estupideses habituals amb aquestes dates. I quan passi tot se n'adonaran que han fet el ruc. I si el món s'acaba?. No fem bromes, que un apocalipsi o fi del món té molts inconvenients. Per començar tots la guinyariem, i això ja és una putada immensa, a més ho fariem sense cobrar la paga de Nadal i sense poder tastar els canalons de la iaia, i això és inacceptable.
¿El Mundo se acaba el 21 de diciembre de 2012
¿Habéis pensado en el fin del mundo?. Desde que tengo edad para acordarme han anunciado que el mundo se iba al cuerno más de una vez. Una fue hacia finales de los años 70 y principios de los 80, entonces era un crío e iba a la escuela, recuerdo que la prensa dijo que algunos anunciaban que aquel eclipse significaba el fin del mundo. Después fue con motivo del Cometa Halley, el año 1986. Otro anuncio en esta línea lo hizo un conocido modisto que anunció que la MIR caería encima de París. Puedo asegurar que París el mes de junio pasado estaba en el mismo lugar que siempre. Con motivo del cambio de milenio alguien anunció que comenzaría el apocalipsis, añadir que alguien anunció el apocalipsis informático producido por el Efecto 2000. Creo que fue el 8 de marzo de 2008, quizá fue febrero, una secta anunció que el mundo se acabaría y que ellos se suicidarían porqué un OVNI se los llevaría. Hacia al año 1000, puedo asegurar de que yo no estaba en aquella época, la histeria apocalíptica recorrió toda Europa, la gente de la época en un ataque de fanatismo religioso se preparó para el fin del mundo. Eran tiempos de la peste. A lo largo de la historia varios profetas y pirados diversos han augurado que el mundo se acababa en una fecha determinada. La misma Biblia habla del fin del mundo. San Malaquías predijo el fin con las escenas gore que se corresponden a las circunstancias. Habría sido un gran guionista de películas de terror. Pero sin duda ha sido Nostradamus quien ha destacado por encima de todos los profetas, aunque sus profecías son tan ambiguas e interpretables que pueden tener el significado que más nos convenga. Dicen que algunas de las predicciones - interpretaciones de predicciones - sitúan el fin del mundo en la fecha del 21 de diciembre de 2012. Hay que decir que el calendario maya, que según dicen es más perfecto que el nuestro, predice todo tipo de hechos, en especial eclipses sin ningún error, parece que se acaba exactamente en esta fecha del 21 de diciembre de 2012. Y los intérpretes de las profecías de Nostradamus, que era francés y no maya, dicen que este predice también esta fecha como la del día que todo se va a hacer puñetas. Como más nos acercamos a la fecha más oiremos hablar, algunos podrán hacer las estupideces habituales en estas fechas. Y cuando pase todo se percatarán que han hecho el burro. ¿Y si el mundo se acaba?. No hagamos bromas, que un apocalipsis o fin del mundo tiene muchos inconvenientes. Para comenzar todos la guiñaríamos, y eso ya es una putada inmensa, además lo haríamos sin cobrar la paga de Navidad y sin poder probar los canalones de la abuela, y eso es inaceptable.

1 comentari:

Patric ha dit...

La meva primera inquietud infantil va ser d'on veníem els éssers humans, com va aparèixer el primer home a la terra, i com s'havia format el món que coneixíem. No vaig pensar en la fi del món, encara que molta gent deia que el món acabaria l'any 2000 i que ho deia la Bíblia, però l'any 2000 no va passar res. La meva mare deia també que un famós endeví anomenat Nostradamus havia predit moltes coses que s'havien complert i que en la Bíblia deien que al final dels temps haurien molts fenòmens de naturalesa extraordinària com pluges d'estrelles per exemple.Els filòsofs sempre s'han preguntat sobre l'origen de l'univers, del món que coneixem, i si té límits en l'espai i el temps. Sembla una bona pregunta perquè suposem que tot el que té un principi ha de tenir un fi.Alguns diuen que l'univers ha de tenir un principi i que té límits en l'espai i temps ... el principi per a uns és Déu i per altres una gran explosió. Altres pensen que l'univers que coneixem i no coneixem, ha existit sempre, i no té límits en l'espai ni el temps.Cadascú té les seves idees, però del que estic segura és que tots en algun moment emprendrem el gran viatge ... i entrarem en el nostre somni etern. Per a mi l'origen de l'univers, del meu món, són els meus pares, no existiria sense ells.

Crec que ja no estaré quan realment s'acabi el món. Jo he pensat que el món que coneixem es pot acabar si de sobte es comença a acabar l'oxigen en la terra i aquí si entraríem en el somni etern tots junts ...Que tinguis un excel lent dia.