9 d’ag. 2009

Gürtel: baralla política


En el PP sembla que els nervis els estan jugant males passades. La direcció del PP no ha sabut - probablement no ha volgut - aturar les diverses trames que els afectaven, han amagat la porqueria sota les estores però la quantitat de porqueria ha acabat vessant fora i ha quedat exposada al públic. Van poder tancar, en fals, l'assumpte dels espies de la Comunitat de Madrid, era un assumpte intern, pepers espiant a pepers, això hauria de fer envermellir de vergonya a qualsevol persona normal però aquesta trepa no en tenen ni un bri de vergonya, no n'han tingut mai. El problema del PP són les trames de corrupció, principalment la trama Gürtel, però n'hi ha d'altres. Recordo que fa temps vaig llegir una llista amb cent casos només de corrupció urbanística que afectaven al PP. Repeteixo, cent casos de corrupció urbanística. Però poc a poc han sortit nous casos de corrupció.
Diners PPúblics, negocis PPrivats
L'últim afecta Rafael Duran, portaveu municipal del PP a l'Ajuntament de Palma, José Luís Ballester, àlies Pepote, exdirector general d'esports - i campió olímpic -, Miguel Romero, director de l'empresa de comunicació Nimbus, Jorge Moisés, exgerent del velòdrom i Miguel Ángel Rodríguez, director d'obres de la UTE, tots imputats pel jutge José Castro, davant el que estaven declarant l'un darrera de l'altre, per donar explicacions del sobrecost de 45 milions d'euros que sembla, segons la investigació, van desviar-se cap al finançament de les eleccions del PP balear de fa dos anys i a la construcció de la seu del PP balear. Sembla que els imputats responsabilitzen l'arquitecte del projecte de l'encariment del projecte de construcció del Palma Arena, i al·leguen que el projecte es va fer sense haver-l'hi pressupostat.

Cospedal emprenya a la policia i als jutges
Fa un parell de dies María Dolores de Cospedal va acusar als jutges i policies d'estar al servei del govern socialista i de conspirar per intentar acabar amb el PP. González Pons va declarar que "estem pensant anar al Parlament Europeu perquè examini l'actitud del govern d'Espanya amb l'oposició i la seva utilització dels mitjans de l'Estat de dret per a eliminar, titlar i desacreditar, al partit en l'oposició". Per començar si el PP s'ha desacreditat ho ha fet per mèrits - hi hauria de dir demèrits - propis, no perquè altres l'hagin desacreditat. És la corrupció que hi ha al voltant del PP la que fa que el PP sigui vist amb descrèdit per molta gent. És possible que trobin en el Parlament Europeu cert suport de partits com el de Berlusconi però haurien de pensar que els diputats del centre i el nord d'Europa poden acabar escandalitzats de la poca vergonya dels dirigents del PP que encobreixen la corrupció - que per cert, també a Espanya és un delicte, encara que sembli que no - i corren a demanar aixopluc. No és l'actitud del govern espanyol la que haurien d'examinar els eurodiputats si el PP finalment intenta portar aquest assumpte al Parlament Europeu, és l'actitud del Partit Popular, d'un Partit Popular que ha perdut definitivament la vergonya. Afegeix González Pons que "a Espanya la situació en què ens trobem és tan paradoxal, que l'oposició es queixa d'estar sent espiada i el govern envia als seus portaveus a donar-li trompades a l'oposició que se sent investigada". Vull recordar que no fa gaires mesos la presidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre va organitzar una espècie de comissió per tractar l'assumpte de la trama dels espies en la que una part del PP investigava a una altra part del PP, i que va ser la senyora Aguirre qui va tancar tot aquell assumpte sense aclarir res. Cert és que s'han filtrat gravacions de les converses telefòniques on diversos imputats de la trama Gürtel deixaven perles que quedaran en les fonoteques per sempre i que no és gens correcte que material que afecta un sumari judicial es vagi fent públic però molt pitjor és la trama Gürtel que afecta de seixanta a setanta persones, algunes d'elles dirigents rellevants del Partit Popular, des d'un president autonòmic a eurodiputats i fins i tot el propi tresorer del partit. I el partit no només no ha fet plegar a cap d'aquests personatges sinó que a alguns els han fet actes de suport vergonyants. Diu G. P. que la "resposta del govern mai pot ser enviar als polítics a la porra, sinó que hauria de passar per obrir una investigació interna". Hi ha molts llocs als quals podriem enviar als polítics, especialment als del PP, n'hi ha un que comença per M. El senyor González Pons diu que s'hauria d'obrir una investigació interna. Doncs, ja triguen en el PP a obrir-ne una, segurament estaran entretinguts uns quants mesos per arribar a entendre com han arribat a aquesta situació. Ara, que suposo que el senyor González Pons demana que la investigació interna se la faci el govern, el PSOE o no se sap qui. Considerant que els tribunals ja van prou atrafegats amb totes les causes obertes si la senyora Cospedal compleix la seva amenaça de portar la presumpta persecució contra el PP als tribunals sabent que l'únic que aconseguiran serà embolicar més la troca i col·lapsar-los. Tot i que em penso que es tracta d'una absurda amenaça que té poques probabilitats de tirar endavant però que l'han llençat amb la clara intenció de veure si aconsegueixen atemorir al govern, als jutges i a la mateixa policia.
No és la primera vegada que el PP acusa a la policia, als tribunals i al PSOE de conspirar contra ells, abans ho havien fet amb motiu de la investigació de l'11-M. Insistir en l'ús repetitiu i vomitiu de denunciar complots contra ells és una forma irresponsable de fer política.

-----

Vídeo: Esteban González Pons

Vídeo: María Teresa Fernández de la Vega

Vídeo: José Luís Rodríguez Zapatero

-----
En el PP parece que los nervios les están jugando malas pasadas. La dirección del PP no ha sabido - probablemente no ha querido - parar las diversas tramas que les afectaban, han escondido la porquería bajo las alfombras pero la cantidad de porquería ha acabado derramándose fuera y ha quedado expuesta al público. Pudieron cerrar, en falso, el asunto de los espías de la Comunidad de Madrid, era un asunto interno, peperos espiando a peperos, eso debería hacer enrojecer de vergüenza a cualquier persona normal pero esta pandilla no tienen ni una pizca de vergüenza, no la han tenido nunca. El problema del PP son las tramas de corrupción, principalmente la trama Gürtel, pero hay otras. Recuerdo que hace tiempo leí una lista con cien casos solo de corrupción urbanística que afectaban al PP. Repeteixo, cien casos de corrupción urbanística. Pero poco a poco han salido nuevos casos de corrupción.

Dinero PPúblico, negocios PPrivados
El último afecta Rafael Durán, portavoz municipal del PP al Ayuntamiento de Palma, José Luís Ballestero, alias Pepote, exdirector general de deportes - y campeón olímpico -, Miguel Romero, director de la empresa de comunicación Nimbus, Jorge Moisés, exgerente del velódromo y Miguel Ángel Rodríguez, director de obras de la UTE, todos imputados por el juez José Castro, delante del que estaban declarando uno detrás del otro, para dar explicaciones del sobrecoste de 45 millones de euros que parece, según la investigación, se desviaron hacia la financiación de las elecciones del PP balear de hace dos años y a la construcción de la sede del PP balear. Parece que los imputados responsabilizan al arquitecto del proyecto del encarecimiento del proyecto de construcción del Palma Arena, y alegan que el proyecto se hizo sin haberlo presupuestado.

Cospedal enfada a la policía y a los jueces

Hace un par de días María Dolores de Cospedal acusó a los jueces y policías de estar al
servicio del gobierno socialista y de conspirar para intentar acabar con el PP. González Pons declaró que "estamos pensando ir al Parlamento Europeo para que examine la actitud del gobierno de España con la oposición y su utilización de los medios del Estado de derecho para eliminar, tachar y desacreditar, al partido en la oposición". Para empezar si el PP se ha desacreditado lo ha hecho por méritos - debería decir deméritos - propios, no porque otros le hayan desacreditado. Es la corrupción que hay alrededor del PP la que hace que el PP sea visto con descrédito por mucha gente. Es posible que encuentren en el Parlamento Europeo cierto apoyo de partidos como el de Berlusconi pero deberían pensar que los diputados del centro y el norte de Europa pueden acabar escandalizados de la poca vergüenza de los dirigentes del PP que encubren la corrupción - que por cierto, también a España es un delito, aunque parezca que no - y corren a pedir cobijo. No es la actitud del gobierno español la que deberían examinar los eurodiputados si el PP finalmente intenta llevar este asunto al Parlamento Europeo, es la actitud del Partido Popular, de un Partido Popular que ha perdido definitivamente la vergüenza. Añade González Pons que "a España la situación en que nos encontramos es tan paradójica, que la oposición se queja de estar siendo espiada y el gobierno envía a sus voceros a darle trompadas a la oposición que se siente investigada". Quiero recordar que no hace muchos meses la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre organizó una especie de comisión por tratar el asunto de la trama de los espías en la que una parte del PP investigaba a otra parte del PP, y que fue la señora Aguirre quien cerró todo aquel asunto sin aclarar nada. Cierto es que se han filtrado grabaciones de las conversaciones telefónicas donde diversos imputados de la trama Gürtel dejaban perlas que quedarán en las fonotecas para siempre y que no es nada correcto que material que afecta un sumario judicial se vaya haciendo público pero mucho peor es la trama Gürtel que afecta de sesenta a setenta personas, algunas de ellas dirigentes relevantes del Partido Popular, desde un presidente autonómico a eurodiputados e incluso el propio tesorero del partido. Y el partido no solo no ha cesado a ninguno de estos personajes sino que a algunos les han hecho actos de apoyo vergonzantes. Dice G. P. que la "respuesta del gobierno nunca puede ser enviar a los políticos a la porra, sino que debería pasar por abrir una investigación interna". Hay muchos lugares a los que podríamos enviar a los políticos, especialmente a los del PP, hay uno que empieza por M. El señor González Pons dice que se debería abrir una investigación interna. Pues, ya tardan en el PP a abrir una, seguramente estarán entretenidos algunos meses para llegar a entender como han llegado a esta situación. Ahora, que supongo que el señor González Pons pide que la investigación interna se le haga al gobierno, el PSOE o no se sabe quien. Considerando que los tribunales ya van bastante ajetreados con todas las causas abiertas si la señora Cospedal cumple su amenaza de llevar la presunta persecución contra el PP a los tribunales sabiendo que lo único que conseguirán será enredar más la madeja y colapsarlos. Aunque me pienso que se trata de una absurda amenaza que tiene pocas probabilidades de llevar adelante pero que la han hecho con la clara intención de ver si consiguen atemorizar al gobierno, a los jueces y a la misma policía.
No es la primera vez que el PP acusa a la policía, a los tribunales y al PSOE de conspirar contra ellos, antes la habían hecho con motivo de la investigación del 11-M. Insistir en el uso repetitivo y vomitivo de denunciar complots contra ellos es una forma irresponsable de hacer política.

1 comentari:

Patric ha dit...

Pel que comptes són moltes les trames que afecten al PP, fins a l'extrem de quedar gran part d'elles a la vista del públic, tot aquest assumpte intern dels espies de la comunitat de Madrid. Ens assenyala que has llegit sobre 100 casos de corrupció urbanística que afecten a militants d'aquest partit. No obstant això hem entès que el tema principal és la trama Gürtel.
En relació a la trama Gürtel, ens dius que la dirigent PP María Dolores de Cospedal "acusar els jutges i policies d'estar al servei del govern socialista i de conspirar per intentar acabar amb el PP" i hem pogut escoltar a un dirigent del PP dir en un vídeo: "a Espanya la situació en què ens trobem és tan paradoxal, que l'oposició es queixa de ser espies i el govern mana als seus portaveu a donar mamporro a l'oposició que se sent investigada"; en els altres vídeos que has col locat he pogut escoltar la resposta de dos membres del govern, la senyora María Teresa Fernández de la Vega i el president Rodríguez Zapatero, els quals han dit: "el PP creu que inventant caceres i conspiracions va a confondre o eludir a la justícia, no, no és així, poden estar tranquils, els responsables saben que la fiscalia no es deixa acovardir per ningú "i" els responsables saben que la justícia que tenim és d'acord a l'estat de dret "... respectivament.
No se per què m'imagino que la majoria de la gent del PP són persones amb forma de vida de gent de molts diners, i on hi ha diners, existeix l'oci, el turisme, els condominis. Sembla més natural així que militants d'aquest partit s'hagin involucrat en corrupció.
Sembla al PP no esquitxats volen veure tots per la corrupció d'alguns dels seus militants. I d'alguna manera tenen raó perquè quan es comencen a destapar els escàndols res sembla aturar.

En realitat sembla absurd que el PP pensi adreçar al Parlament Europeu "per tal que examini l'actitud del govern d'Espanya amb l'oposició i la seva utilització dels mitjans de l'Estat de dret per eliminar, titllar i desacreditar, al partit en l'oposició". .. però al mateix temps podem pensar que poden ser escoltats per grups afins a ells.