27 d’ag. 2009

El Partit Popular ha perdut definitivament els papers.

El Partit Popular ha perdut definitivament els papers.

Ahir va portar la seva conspiranoia particular fins al Congrés dels Diputats i va trobar-se amb tots els altres partits en contra. Va posar-se a votació la petició de compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega i del ministre de l'interior Alfredo Pérez Rubalcaba que segons el PP havien de donar explicacions sobre la imaginària persecució contra el PP . En la votació tots els partits van votar-hi en contra d'aquesta compareixença exigida pel PP excepte CiU i PNB que van abstenir-se. Des del PNB van dir que si des del PP podien demostrar encara que només fos una d'aquestes acusacions ells donarien suport. Però el PP no va facilitar cap prova, només les habituals acusacions.
El resultat de la votació ha sigut de 19 vots a favor, 27 en contra i 4 abstencions, per tant la petició del PP ha sigut refusada. Ara al PP només li queda una sortida i aquesta seria la de recórrer als tribunals, però em penso que es limitaran a seguir fent declaracions davant la premsa amb la clara i evident intenció de crispar una situació que ells han provocat i de la que no saben o no volen sortir-se'n.

Declaracions dels portaveus de PSOE i PP (font La Vanguardia).


Declaracions de José Antonio Alonso, portaveu del grup parlamentari socialista dirigides al PP.
"Estan tractant de deslegitimar les institucions i són vostès uns irresponsables que no mereixen governar un país seriós"
La idea del PP és que si no poden controlar l'Estat l'han de trinxar d'una manera o d'una altra, sigui posant-les en dubte o corrompent-les. Espanya país seriós amb aquesta oposició?. No fem bromes.
"Un territori d'impunitat per a les persones del PP acusades de corrupció, i que es parli d'una falsedat en compte de corrupció"
Si examinem assumptes com el cas Fabra es té la sensació que el PP gaudeix de certa impunitat, el cas Camps seria un altre exemple.
"No s'ho creurà ningú. La majoria sap que vivim en una democràcia sòlida en què es respecta la divisió de poders"

En aquest punt no hi puc està d'acord al José Antonio Alonso. La divisió de poders ha quedat malmesa i les culpes la tenen tant el PSOE com el PP.

Declaracions de Soraya Sáenz de Santamaría, portaveu del grup parlamentari popular dirigides al PSOE
"Si no es venç al PP en el debat polític, es crea un altre i se l'injecten els suficients decibels de tensió perquè tapi els altres"
En el debat polític el PP té totes les de perdre perquè estan mancats d'idees. Els decibels del PP si que estan a uns nivells ensordidors i la tensió és el que el PP està intentant que s'incrementi per tal de tapar la seva incapacitat per treure la pròpia porqueria - n'hi ha molta dins del PP - i la seva incapacitat per aportar idees.
"de 53 actuacions contra el PP, 49 es van arxivar, de 61 casos que afecten el PSOE, 37 segueixen oberts, sense manilles ni filtracions"
Si tots els casos són com el de Fabra crec que Soraya ha escollit una resposta errònia.
"Es deté, s'emmanilla i s'exhibeix als imputats en prime time davant els mitjans de comunicació prèviament convocats"
Si detenen a un xoriço per robar un cotxe l'emmanillen i se "l'exhibeix" però no hi ha càmeres ja que un delinqüent comú no interessa més que a les persones afectades, diferent és el cas dels dirigents polítics corruptes, els delictes dels quals afecten tota la ciutadania i per tant és normal que apareguin en els informatius.


Soraya Sáenz de Santamaría ha agafat el relleu a María Dolores de Cospedal que estarà descansant després de tant dies seguits dient bajanades sobre conspiracions i persecucions. Soraya segueix en la mateixa línia i en el mateix error. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

-----


-----

El Partido Popular ha perdido definitivamente los papeles.

Ayer llevó su conspiranoia particular hasta el Congreso de los Diputados y se encontró con todos los otros partidos en contra. Se puso a votación la petición de comparecencia de la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega y del ministro del interior Alfredo Pérez Rubalcaba que según el PP debían dar explicaciones sobre la imaginaria persecución contra el PP . En la votación todos los partidos votaron en contra de esta comparecencia exigida por el PP excepto CiU y PNV que se abstuvieron. Desde el PNV dijeron que si desde el PP podían demostrar aunque solo fuese una de estas acusaciones ellos darían apoyo. Pero el PP no facilitó ningún prueba, solo las habituales acusaciones.
El resultado de la votación ha sido de 19 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones, por tanto la petición del PP ha sido rehusada. Ahora al PP solo le queda una salida y esta sería la de recurrir a los tribunales, pero me pienso que se limitarán a seguir haciendo declaraciones delante de la prensa con la clara y evidente intención de crispar una situación que ellos han provocado y de la que no saben o no quieren salirse.


Declaraciones de los portavoces de PSOE y PP (fuente La Vanguardia).


Declaraciones de José Antonio Alonso, portavoz del grupo parlamentario socialista dirigidas al PP.


"Están tratando de deslegitimar las instituciones y son ustedes unos irresponsables que no merecen gobernar un país serio"
La idea del PP es que si no pueden controlar el Estado lo deben trinchar de una u otra manera, sea poniéndolo en duda o corrompiéndolo. ¿España país serio con esta oposición?. No hagamos bromas.
"Un territorio de impunidad para las personas del PP acusadas de corrupción, y que se hablé de una falsedad en lugar de corrupción"
Si examinamos asuntos como el caso Fabra se tiene la sensación que el PP goza de cierta impunidad, el caso Camps sería otro ejemplo.
"No se lo creerá nadie. La mayoría sabe que vivimos en una democracia sólida en que se respeta la división de poderes"
En este punto no puedo está de acuerdo al José Antonio Alonso. La división de poderes ha quedado malograda y las culpas la tienen tanto el PSOE como el PP.


Declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo parlamentario popular dirigidas al PSOE

"Si no se vence al PP en el debate político, se crea otro y se le inyectan los suficientes decibelios de tensión porque chapín los otros"
En el debate político el PP tiene todas las de perder porque están faltos de ideas. Los decibelios del PP si que están a unos niveles ensordecedores y la tensión es el que el PP está intentando que se incremente para tapar su incapacidad para sacar la propia porquería - hay mucha dentro del PP - y su incapacidad para aportar ideas.
"De 53 actuaciones contra el PP, 49 se archivaron, de 61 casos que afectan al PSOE, 37 siguen abiertos, sin manillas ni filtraciones"
Si todos los casos son como el de Fabra creo que Soraya ha escogido una respuesta errónea.
"Se detiene, se esposa y se exhibe a los imputados en prime time delante de los medios de comunicación previamente convocados"
Si detienen a un chorizo por robar un coche le esposan y se "le exhibe" pero no hay cámaras ya que un delincuente común no interesa más que a las personas afectadas, diferente es el caso de los dirigentes políticos corruptos, cuyos delitos afectan toda la ciudadanía y por tanto es normal que aparezcan en los informativos.

Soraya Sáenz de Santamaría ha cogido el relevo a María Dolores de Cospedal que estará descansando después de tanto días seguidos diciendo tonterías sobre conspiraciones y persecuciones. Soraya sigue en la misma línea y en el mismo error. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Em crida l'atenció que el PP sotmeti a votació la compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol María Teresa Fernández de la Vega i del ministre de l'interior Alfredo Pérez Rubalcaba, perquè donin explicacions sobre una suposada persecució contra el PP. Tu dius que tots els partits van votar en contra d'aquesta compareixença amb excepció del CiU i PNB que es van abstenir perquè el PP no va aconseguir demostrar la veritat de ni una sola de les acusacions. El PP no va tenir proves davant els diputats.
M'agradaria saber quines van ser concretamenmte les acusació, no en general, sinó en particular.
- A la nostra constitució, i m'imagino que també a la vostra / d'ells, els diputats tenen entre les seves atribucions rescloses, el de fiscalitzar els actes del govern; per això poden citar un ministre d'Estat per formular preguntes en relació a matèries vinculades l'exercici del seu càrrec. L'assistència del ministre és obligatòria i haurà de respondre les preguntes i consultes que motivin la citació. No obstant això perquè el ministre pugui ser citat hauran de concórrer al menys un terç dels diputats en exercici, el que en aquest cas el PP no va aconseguir. Un ministre no pot ser citat més de tres vegades en un any, i amb previ acord de la majoria absoluta dels seus membres.
- Els diputats poden també crear una comissió especial investigadora a petició dels dos cinquens dels diputats en exercici per reunir informació relativa a determinats actes del govern. No necessiten anar a la justícia. La comissió investigadora pot despatxar citacions i demanar antecedents als ministres d'estat i altres funcionaris de l'administració de l'estat i d'aquelles on aquest tingui participació majoritària. Les persones esmentades estan obligades a comparèixer i subministrar antecedents i informacions que se'ls demanin. Els ministres d'estat no podran ser citats més de tres vegades per una comissió i amb previ acord de la majoria absoluta dels seus membres.
- Entenc que hi ha dins de la llei de funcionament d'un parlament o congrés, el que regula el funcionament d'aquestes comissions i les seves atribucions, i els drets i protecció de les persones esmentades o esmentades en elles.
- El parlament té dret també, encara que no es com és allà, a declarar si ha lloc o no acusacions constitucionals contra el president del govern, els seus ministres, els magistrats dels tribunals superiors de justícia, dels alts funcionaris de l'estat, generals i almiralls, alts càrrecs de l'administració de l'estat.
- Jo crec que l'acusació del PP és greu si és veritable, si pot provar que és així.
- Una acusació contra el president del govern, que pot ser provada, ha de ser votada per la majoria dels diputats presents en la votació. El president queda suspès del seu càrrec en el moment en què el parlament declara que ha lloc l'acusació. La comissió investigadora serveix només per reunir la informació necessària que permeti dir si ha lloc o no l'acusació. El PP ha d'insistir en si té proves suficients i majoria entre els diputats, crec jo.

Jaume C. i B. ha dit...

Que demanin la compareixença de dos membres del govern no és gens rar. És habitual que davant de fets d'extrema gravetat es demani la compareixença pública de persones que puguin donar explicacions. Però en aquest cas haurien de ser els dirigents del PP els que haurien de donar explicacions sobre el que passa dins del PP.
Per començar al PP com a partit no se l'acusa de res, són alguns dirigents rellevants els que han sigut imputats, el problema és que donat que hi ha més de 70 persones imputades en el cas Gürtel, algunes d'aquestes persones són membres molt importants del partit i alguns són persones amb el rang d'aforat (diputats, eurodiputats, senadors i un president de CA) s'acaba tenint la sensació que tot el PP està ple de merda fins a les orelles. Tampoc han fet res per impedir que s'arribés a aquesta situació però en canvi han posat pals a les rodes de la investigació.
És evident que el PP no té proves que demostrin que són víctimes d'una persecució política - el tema de la conspiració de tots contra el PP ja ho van fer servir després de perdre les eleccions de 2004 - si les tinguessin a on haurien d'anar és a un jutge i presentar càrrecs. El que està fent el PP és fer soroll. Esperen que fent soroll el tema acabi tancant-se pel be de l'Estat.