15 d’ag. 2009

La TDT


Una vegada al mes faig que el meu descodificador de La TDT busqui nous canals. Tres nous canals s'hi han afegit a una llista que ja arriba als 45. D'aquests tres nous canals, que de moment no emeten cap programació n'hi ha dos que són de pagament. Hi ha un tercer canal de pagament i aquest és GOL TV que emet de moment en obert però que d'aquí a poc començaran a emetre en codificat. Aquest canal emet pel mateix canal per on abans emetia Hogar 10. Tant Hogar 10 com ara GOL TV pertanyen a La Sexta. GOL TV emetrà partits de futbol únicament i per poder-lo veure s'haurà de pagar uns 15 euros. Això implica que els descodificadors de la TDT o els televisors que ja portin el descodificador incorporat hauran de portar un mòdul CAM també denominat PCMCIA que llegirà una targeta que és la que diu que heu pagat 15 els euros. Aquest sistema val per a poder veure tots els canals de pagament que s'hi vagin afegint. Ara caldrà que els programes que s'emetin siguin prou atractius per a la gent i barats. Si cada canal que afegeixen de pagament ha de suposar que la gent pagui 15 euros veig poc futur a la tele de pagament. En els propers mesos la televisió analògica anirà sent substituïda per la digital fins que en l'any 2010 ja només podrem veure la tele si tenim un televisor amb descodificador. La TDT vol dir que podem veure més canals i seria de dessitjar que també suposés una millora en la qualitat de la programació i no en una multiplicació dels canals de tele-escombraries. La TDT suposa una millora tecnològica, més canals, millor qualitat d'imatge i millor qualitat de so, però també hauria d'implicar una millora en la qualitat de la programació. Encara que els programes porqueria que emeten cadenes com Telecinco i Antena 3 passin a tenir imatge en alta definició, format de pantalla 16:9 i no 4:3 com ara, i el so passi a ser estèreo amb surround i no el mono actual continuarà sent porqueria, veurem la silicona de quatre tarades que cobren per dir que s'han ficat al llit amb el seu gos i això ho escoltarem en un so quasi perfecte però això no farà que els programes siguin millors, només veurem la porqueria millor i sentirem rucades amb us so perfecte. Espero equivocar-me. Seria interessant que a través de la TDT es veiés el canal Historia.

-----

Vídeo: TDT

Que és la TDT?

-----

Una vez al mes hago que mi descodificador de la TDT busque nuevos canales. Tres nuevos canales se han añadido a una lista que ya llega a los 45. De estos tres nuevos canales, que de momento no emiten ningunaa programación hay dos que son de pago. Hay un tercer canal de pago y éste es GOL TV que emite de momento abierto pero que de aquí a poco comenzarán a emitir codificado. Este canal emite por el mismo canal por donde antes emitía Hogar 10. Tanto Hogar 10 como GOL TV pertenecen a La Sexta. GOL TV emitirá encuentros de fútbol únicamente y para poderlo ver se deberá pagar unos 15 euros. Eso implica que los descodificadores de la TDT o los televisores que ya lleven el descodificador incorporado deberán llevar un módulo CAM también denominado PCMCIA que leerá una tarjeta que es la que dice que habéis pagado 15 los euros. Este sistema vale para poder ver todos los canales de pago que se vayan añadiendo. Ahora será necesario que los programas que se emetan sean suficientemente atractivos para la gente y baratos. Si cada canal que añaden de pago puede suponer que la gente pagué 15 euros veo poco futuro a la tele de pago. En los próximos meses la televisión analógica irá siendo sustituida por la digital hasta que en el año 2010 ya solo podremos ver la tele si tenemos un televisor con descodificador. La TDT quiere decir que podemos ver más canales y sería de desear que también supusiese una mejora en la calidad de la programación y no en una multiplicación de los canales de tela-basura. La TDT supone una mejora tecnológica, más canales, mejor calidad de imagen y mejor calidad de sonido, pero también debería implicar a una mejora en la calidad de la programación. Aunque los programas porquería que emiten cadenas como Telecinco y Antena 3 pasen a tener imagen en alta definición, formato de pantalla 16:9 y no 4:3 como ahora, y el sonido pasé a ser estéreo con surround y no el mono actual continuará siendo porquería, veremos la silicona de cuatro taradas que cobran por decir que se han metido en la cama con su perro y eso lo escucharemos en un sonido casi perfecto pero eso no hará que los programas sean mejores, nada más veremos la porquería mejor y sentiremos burradas con un sonido perfecto. Espero equivocarme. Sería interesante que a través de la TDT se viese el canal Historia.

1 comentari:

Patric ha dit...

Ja no és la religió, avui és la Televisió l'opi del poble "
(Luis Oyarzún, diari íntim, Valdivia, 1972)
- D'acord amb tu, hi ha programes malis, però la gent amb les audiències permet que existeixin. Quan no té audiència el programa, els treuen.
- Aquí encara no es planteja la idea dels decodificadors, i tampoc trien "el sistema de normes que regularà, tecnològicament parlant l'espectre de senyals televisives.".
- És clar que l'espectre de radiodifusió és públic i gratuït, però existeixen xarxes privades: cable, satèl lit, banda ampla, i són pagades. Cobren molt car tot això. No m'agradaria que s'aprofitessin per cobrar per la TV digital.