1 de març 2012

El Tribunal Suprem avala el tràfic de dades

El Tribunal Suprem avala el tràfic de dades


Una sentència del Tribunal Suprem dóna llum verda a les empreses perquè puguin fer servir les nostres dades personals amb finalitat comercial sense que calgui el nostre consentiment. Ens podran enviar publicitat que considerin que pot ser del nostre interès, encara que no l'haguem sol•licitat, i això ho decideixen ells, no pas nosaltres. La sentència avala l'ús de fitxer de dades de morosos de banca, d'assegurances i de clients de telefonia. La sentència obligarà l'Estat adaptar la llei. I les empreses que fins ara havien estat sancionades per un ús fraudulent dels fitxers de dades podran reclamar que els tornin les sancions que van haver de pagar.

Traduint, el TS avala que les empreses trafiquin amb les nostres dades particulars, amb aquesta sentència perdem el dret a què no es faci negoci amb informació sobre nosaltres i que empreses privades facin negoci amb informació sobre nosaltres, sense cap benefici per a nosaltres, més aviat en sortirem perjudicats, sense la nostra autorització i conculcant obertament els nostres drets.

El Tribunal Supremo avala el tráfico de datos

Una sentencia del Tribunal Supremo da luz verde a las empresas para que puedan utilizar nuestros datos personales con fines comerciales sin necesidad de nuestro consentimiento. Nos podrán enviar publicidad que consideren que puede ser de nuestro interés, aunque no la hayamos solicitado, y eso lo deciden ellos, no nosotros. La sentencia avala el uso de fichero de datos demorosos de banca, de seguros y de clientes de telefonía. La sentencia obligará al Estado adaptar la ley. Y las empresas que hasta ahora habían sido sancionadas por un uso fraudulento de losficheros de datos podrán reclamar que les devuelvan las sanciones que tuvieron que pagar.

Traduciendo, el TS avala que las empresas trafiquen con nuestros datos particulares, con esta sentencia perdemos el derecho a queno se haga negocio con información sobre nosotros y queempresas privadas hagan negocio con información sobre nosotros, sin ningún beneficio para nosotros, más prontosaldremos perjudicados, sin nuestra autorización y conculcandoabiertamente nuestros derechos.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Me imagino eso es en Espàña. No estoy de acuerdo con que se trafique con nuestros datos particulares sin nuestra autorización.

Jaume C. i B. ha dit...

Si, es una sentencia del Tribunal Supremo español aunque de hecho las empresas lo hacen en todos los países. En la mayoría de los países es ilegal pero no sirve de nada quejarse.

Patric ha dit...

Comprendo.