10 de març 2012

De la CNMV a l'Oficina Antifrau

De la CNMV a l'Oficina AntifrauJa fa temps el president del Partit Popular, i ara president del govern espanyol, Mariano Rajoy va anunciar que redactaria un codi de conducta que pretenia evitar els casos de corrupció que podreixen el PP, aquell codi de conducte segurament és el que usen al carrer Gènova 13 de Madrid en substitució del paper higiènic.
Rajoy ha reorganitzat a la seva manera els diversos departaments del govern, és la seva feina, però l'elecció de les persones no és el més encertat, almenys no en el cas de l'Oficina Antifrau. Ha nomenat com número 2 de l'Oficina Antifrau a Pilar Valiente, que l'any 2001, durant el govern d'Aznar, presidia la Comissió Nacional del Mercat de Valors, va haver de dimitir d'aquest càrrec quan va descobrir-se que informava als directius de Gescartera que estaven sent investigats. Aquests directius van acabar sent condemnats a penes de presó per diversos delictes de corrupció. I ara el president del partit del cas Gürtel, del cas Palma Arena i de no sé quants casos de corrupteles de totes les menes posa al capdavant, en realitat en segon lloc, suposo que així s'amaga una mica, de l'Oficina Antifrau d'un govern espanyol en mans del partit polític més corrupte d'Espanya.


Encara veurem de ministre de comerç a Francisco Correa. Recordaré que Rajoy l'any 2008 volia posar de ministre d'Economia a Manuel Pizarro, que havia estat nomenat president d'Endesa per Aznar, i que presidia Endesa quan l'àrea metropolitana va patir aquella apagada generalitzada. I vull recordar que l'actual ministre de Ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'Espanya, Miguel Arias Cañete, que va ocupar el mateix càrrec durant l'època del règim del cabdill Aznar, va ser aquell que volia desenvolupar el PHN pels seus “cañetes”. Amb aquest govern hi ha un permanent dèja vu.


De la CNMV a la Oficina Antifraude


Ya hace tiempo el presidente del Partido Popular, y ahora presidente del gobierno español, Mariano Rajoy anunció queredactaría un código de conducta que pretendía evitar los casos de corrupción que pudren el PP, ese código de conductaseguramente es el que usan en la calle Génova 13 de Madrid en sustitución del papel higiénico.
Rajoy ha reorganizado a su maneralos diversos departamentos del gobierno, es su trabajo, pero la elección de las personas no es lo más acertado, al menos no en el caso de la Oficina Antifraude. Ha nombrado como número 2 de la Oficina Antifraude a Pilar Valiente, que en 2001, durante el gobierno de Aznar, presidía la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tuvo que dimitir de este cargo cuando se descubrió que informaba a los directivos de Gescartera que estaban siendo investigados. Estos directivos acabaron siendo condenados a penas de cárcel por varios delitos de corrupción. Y ahora el presidente del partido del caso Gürtel, del caso Palma Arena y deno sé cuántos casos de corruptelas de todas las clases pone a la cabeza, en realidad en segundo lugar, supongo que así se esconde un poco, de la Oficina Antifraude de un gobierno español en manos del partido político más corrupto de España.


Aún veremos de ministro de comercio a Francisco Correa. Recordaré que Rajoy el año 2008 quería poner de ministro de Economía a Manuel Pizarro, que había sido nombrado presidente de Endesapor Aznar, y que presidía Endesa cuando el área metropolitanasufrió aquella apagón generalizado. Y quiero recordar que el actual ministro de Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambientede España, Miguel Arias Cañete, que ocupó el mismo cargodurante la época del régimen del caudillo Aznar, fue aquel que quería desarrollar el PHN por sus "perritos". Con este gobierno hay un permanente deja vu.