24 de març 2011

Barcelona i els vehicles de més de deu anys

Barcelona i els vehicles de més de deu anys

Llegeixo aquesta notícia que m’ha sorprès i que crec que no es durà a terme malgrat que en principi no és una mala idea si considerem les raons adduïdes crec que és impossible de dur a terme. La notícia diu que l’Ajuntament de Barcelona estudia prohibir la circulació de vehicles de més de deu anys com a mesura per reduir les emissions contaminants. Els vehicles de més de deu anys són més contaminants per moltes raons, no només pel fet que degut al desgast siguin més ineficients, també hi ha el fet que la tecnologia actual fa més eficients els motors en rendiment, consum i emissió de contaminants que la tecnologia més antiga. Si apliquessin aquesta “prohibició” s’obligaria a la renovació de tot el parc mòbil privat i públic. Segons l’Ajuntament la mitjana d’edat dels vehicles barcelonins és de cinc anys, el doble en el cas de les flotes (taxis, furgonetes i autocars escolars). Però aquesta idea ha estat d’una regidora, Imma Mayol, que ja ha tingut altres idees igualment polèmiques. Aquesta idea té tot l’aspecte d’un globus sonda, una d’aquestes idees amb que els polítics temptegen l’opinió pública.

Barcelona y los vehículos de más de diez años

Leo esta noticia que me ha sorprendido y que creo que no se llevará a cabo pese a que en principio no es una mala idea si consideramos las razones aducidas creo que es imposible de llevar a cabo. La noticia dice que el Ayuntamiento de Barcelona estudia prohibir la circulación de vehículos de más de diez años como medida para reducir las emisiones contaminantes. Los vehículos de más de diez años son más contaminantes por muchas razones, no sólo por el hecho que debido al desgaste sean más ineficientes, también está el hecho de que la tecnología actual hace más eficientes los motores en rendimiento, consumo y emisión de contaminantes que la tecnología más antigua. Si aplicaran esta "prohibición" se obligaría a la renovación de todo el parque móvil privado y público. Según el Ayuntamiento la media de edad de los vehículos barceloneses es de cinco años, el doble en el caso de las flotas (taxis, furgonetas y autocares escolares). Pero esta idea ha sido de una concejala, Imma Mayol, que ya ha tenido otras ideas igualmente polémicas. Esta idea tiene todo el aspecto de un globo sonda, una de esas ideas con que los políticos tantean la opinión pública.