4 de març 2011

I ara a les fosques o quasi

I ara a les fosques o quasi

Aquests dies estic mirant catàlegs de llanternes halògenes. Segurament no us preguntareu per quina raó vull comprar-me una llanterna halògena sinó perquè ho escric en el meu bloc. Hi ha una raó, sempre n’hi ha una, i és menys boja del que penseu. El govern espanyol ha tingut una idea, si, és cert, en tenen moltes, habitualment poc encertades, i aquesta ho és molt si s’aplica al peu de la lletra, almenys a Barcelona. Aquesta idea consisteix a reduir en un 50% la il·luminació pública a les autopistes però també a les poblacions. La raó té a veure amb l’estalvi energètic, raó molt lloable, o ho seria si no fos que la ciutat de Barcelona ja és una ciutat fosca a les nits perquè l’Ajuntament va decidir aplicar una normativa europea per reduir la contaminació lumínica de les ciutats, i a Barcelona van aplicar-la escollint el mínim de lluminositat. Una llum groguenca i sinistra que il·lumina els carrers de nit tènuement, si a Barcelona hi hagués boira semblaria el Londres de Jack l’esbudellador. I ara ens surt el govern espanyol amb una de les seves ocurrències dient que la il·luminació pública s’ha de reduir a la meitat. Volen que anem a les palpentes pel carrer?.

Y ahora a oscuras o casi
Estos días estoy mirando catálogos de linternas halógenas. Seguramente no os preguntaréis por qué quiero comprarme una linterna halógena sino porque lo escribo en mi blog. Hay una razón, siempre hay una, y es menos loca de lo que pensáis. El gobierno español ha tenido una idea, si, es cierto, tienen muchas, habitualmente poco acertadas, y ésta lo es mucho si se aplica al pie de la letra, al menos en Barcelona. Esta idea consiste en reducir en un 50% la iluminación pública en las autopistas pero también a las poblaciones. La razón tiene que ver con el ahorro energético, razón muy loable, o sería si no fuera que la ciudad de Barcelona ya es una ciudad oscura por las noches para que el Ayuntamiento decidió aplicar una normativa europea para reducir la contaminación lumínica de las ciudades, y en Barcelona se aplicaron la escogiendo el mínimo de luminosidad. Una luz amarillenta y siniestra que ilumina las calles de noche tenuemente, si en Barcelona hubiera niebla parecería el Londres de Jack el destripador. Y ahora nos sale el gobierno español con una de sus ocurrencias diciendo que la iluminación pública se reducirá a la mitad. Quieren que vayamos a tientas por la calle?.