26 de març 2011

El català 10ena llengua més activa

El català 10ena llengua més activa

Normalment les notícies sobre la nostra llengua acostumen a ser negatives. En el cinema quasi no s'exhibeixen films doblats en català i qualsevol mesura per canviar aquest fet aixeca una gran polseguera mediàtica i política. Però la nostra llengua no està pas morta, ans al contrari està molt viva i té molta més vitalitat del que molts desitjarien. Ara ja podem llegir els principals best sellers en català, tenim una àmplia oferta radiofònica en català. Amb la incorporació de l'edició en català de La Vanguardia, que s'uneix a la de El Periódico de Catalunya, AVUI, El Punt i l'ARA, només per citar-ne alguns, algunes revistes com Sapiens, i alguns canals de televisió. Però és sens dubte a
Internet on sembla que els catalans hem aconseguit ser molt actius, descomptant els mitjans tradicionals amb presència a Internet, podem parlar de diaris digitals que fan una aposta integral pel català a Internet com Directe.cat. Que al Congrès dels Diputats, al Senat o a la premsa carpetovetònica se'ls posin els pèls de punta quan escolten a algú parlant en català a hores d'ara ens l'hauria de portar molt fluixa, segurament a ells descobrir que una llengua contra la que senten tanta animadversió es reconeguda per Google com la desena llengua amb més presència a Internet, una llengua que “només” parlem deu milions de persones, però diem molt.
>Google situa la llengua catalana entre les 10 a 15 més actives del món
Entre les dades curioses que s'han aportat, el representant de l'empresa Google, Luis Collado (director de Google Books i Google News a Espanya i Portugal) ha destacat que el català se situa dins el rànquing de presència de les llengües occidentals/internacionals entre els números 10 a 15. La posició està dins un rang perquè és variable en el temps però no cal dir que és un nivell de presència enorme en relació amb el nombre de 10 milions de parlants. Cal dir que Google diferencia en aquest rànquing entre les llengües que tenen una activitat més enllà de les seves fronteres territorials i aquelles que solament tenen activitat localitzada dins el seu àmbit territorial. En aquest sentit, el català forma part del rànquing de les llengües internacionals.<




El catalán 10ª lengua más activa

Normalmente las noticias sobre nuestra lengua suelen ser negativas. En el cine casi no exhiben filmes doblados en catalán y cualquier medida para cambiar este hecho levanta una gran polvareda mediática y política. Pero nuestra lengua no está muerta, sino al contrario está muy viva y tiene mucha más vitalidad de lo que muchos desearían. Ahora ya podemos leer los principales best sellers en catalán, tenemos una amplia oferta radiofónica en catalán. Con la incorporación de la edición en catalán de La Vanguardia, que se une a la de El Periódico de Catalunya, AVUI, El Punt y el ARA, sólo por citar algunos, algunas revistas como Sapiens, y algunos canales de televisión. Pero es sin duda en Internet donde parece que los catalanes hemos conseguido ser muy activos, descontando los medios tradicionales con presencia en Internet, podemos hablar de diarios digitales que hacen una apuesta integral por el catalán en Internet como Directe.cat Que el Congreso de los Diputados, al Senado o a la prensa carpetovetónica les pongan los pelos de punta cuando escuchan a alguien hablando en catalán en estos momentos nos lo debería llevar muy floja, seguramente a ellos descubrir que una lengua contra la que sienten tanta animadversión es reconocida por Google como la décima lengua con más presencia en Internet, una lengua que "sólo" hablamos diez millones de personas, pero decimos mucho.
> Google sitúa la lengua catalana entre las 10 a 15 más activas del mundo

Entre los datos curiosos que se han aportado, el representante de la empresa Google, Luis Collado (director de Google Books y Google News en España y Portugal) ha destacado que el catalán se sitúa dentro del ranking de presencia de las lenguas occidentales / internacionales entre los números 10 a 15. La posición está dentro de un rango porque es variable en el tiempo pero no hay que decir que es un nivel de presencia enorme en relación con el número de 10 millones de hablantes. Hay que decir que Google diferencia en este ranking entre las lenguas que tienen una actividad más allá de sus fronteras territoriales y aquellas que sólo tienen actividad localizada dentro de su ámbito territorial. En este sentido, el catalán forma parte del ranking de las lenguas internacionales. <