26 de març 2011

La Justícia alemanya contra el nazisme

La Justícia alemanya contra el nazisme
Jutgen al bisbe negacionista Williamson

El 4 de juliol l'Audiència de Ratisbona jutjarà el bisbe Richard Williamson pel delicte d'incitació a l'odi racial. Aquest bisbe és conegut per les seves tesis negacionistes sobre l'Holocaust jueu. Les declaracions per les que se'l jutja les va fer en una emissora escandinava. El judici s'havia de celebrar el passat novembre però va ajornar-se perquè el bisbe Williamson va canviar d'advocat. Se'l jutjarà per afirmacions com la següent: "Crec que les proves històriques parlen fortament en contra que sis milions de jueus foren gasejats intencionadament en les cambres de gas com estratègia astuta d'Adolf Hitler. Crec que no va haver-hi cambres de gas" L'entrevista va ser realitzada al seminari sacerdotal de la Germandat Pius X a la ciutat de Zaitzkofen, a prop de Ratisbona, i per això es jutjarà a Williamson a l'Audiència d'aquesta ciutat. Williamson va ser condemnat a una multa de 10.000 euros per incitació a l'odi racial per aquestes declaracions, però la sentència va ser recorreguda tant per Williamson com per la fiscalia. Benet XVI va aixecar l'excomunió contra Williamson i tres bisbes més de la Germandat Pius X i va permetre el seu retorn al si de l'Església. El nou advocat de Williamson és Wolfram Nahrath, un reconegut membre de la ultradreta alemanya, afiliat al partit neonazi Partit Nacionaldemòcrata (NPD) i que és l'últim cap conegut de l'organització juvenil ultradretana "Wiking Jugend" (Joventuts Vikingues), ara prohibida.

Jutgen nonagenari nazi ucraïnés

La Fiscalia de Munic ha sol•licitat una pena de sis anys per John Demjanjuk, per complicitat en l'assassinat de desenes de milers de jueus al camp d'extermini de Sobibor (Polònia) durant la Segona Guerra Mundial: El fiscal Hans Joachim Lutz va declarar en la seva intervenció final referint-se al nonagenari Demjanjuk de 90 anys, que va ser guàrdia voluntari a Sobibor, que "qui carrega amb culpa en tan alta mesura ha de ser castigat, també després de 60 anys i a tan avançada edat". Demjanjuk té 90 anys. El fiscal va afegir que "la seva culpa consisteix en la seva voluntària participació en l'assassinat de jueus". Tot i que Demjanjuk "no va presentar-se voluntàriament per complir aquest servei" i que el que va pesar en la decisió (de Demanjuk) de convertir-se en guardià de camp de concentració nazi va estar motivada per la necessitat de sobreviure i no morir de gana. El fiscal Lutz va acusar Demjanjuk d'haver actuar "motivat pels seus baixos instints" i de "no haver tingut escrúpols a l'hora de maltractar i col•laborar en la mort de milers de víctimes en el camp d'extermini nazi". Demjanjul va néixer a Ucraïna, va ser soldat de l'exèrcit soviètic fins que els nazis el van capturar, llavors va decidir convertir-se en guarda voluntari. La dècada dels 50 va viatjar als Estats Units i va acollir-se a l'estatus de víctima del nazisme. L'any 1975 va ser identificat com criminal nazi i extraditat a Israel, on va ser jutjat i condemnat a morir a la forca perquè va ser identificat com "Ivan el terrible". Després va descobrir-se que "Ivan el terrible" era un altre ucraïnés. Van deixar-lo en llibertat i va tornar als Estats Units. L'any 2008 la fiscalia de Munic li va obrir procés quan va ser identificat com un "trawniki" (guàrdies voluntaris) i van demanar la seva extradició als Estats Units que va acabar accedint. Aquests són dos casos relacionats amb el nazisme que estan sent jutjats. En el primer cas, Williamson està sent jutjat per negar uns fets ocorreguts fa 70 anys en unes declaracions realitzades recentment, mentre que Demjanjuk està sent jutjat per la seva participació activa en l'assassinat de milers de jueus al camp d'extermini.

A Espanya jutgen a Garzón per investigar els crims del franquisme

Mentre això succeeix a Alemanya, el país que va engendrar el règim nazi al qual Williamson intenta defensar negant els crims que aquest va cometre, i amb el qual Demjanjuk va col•laborar activament, ara jutja tant els nazis per obra com els nazis de paraula, Espanya jutja als jutges que intenten jutjar els crims del règim franquista. I estic parlant del cas del jutge Garzón, a qui voler jutjar els crims del franquisme li ha costat que els franquistes amb la inestimable col•laboració del sistema judicial espanyol vulguin jutjar-lo a ell i en certa manera hagin forçat el seu “exili” al TPI.


La Justicia alemana contra el nazismo
Juzgan al obispo negacionista Williamson

El 4 de julio la Audiencia de Ratisbona juzgará el obispo Richard Williamson por el delito de incitación al odio racial. Este obispo es conocido por sus tesis negacionistas sobre el Holocausto judío. Las declaraciones por las que se le juzga las hizo en una emisora escandinava. El juicio debía celebrarse el pasado noviembre pero aplazó para que el obispo Williamson cambió de abogado. Se le juzgará por afirmaciones como la siguiente: "Creo que las pruebas históricas hablan fuertemente en contra de que seis millones de judíos fueron gaseados intencionadamente en las cámaras de gas como estrategia astuta de Adolf Hitler. Creo que no hubo cámaras de gas" La entrevista fue realizada en el seminario sacerdotal de la Hermandad Pío X en la ciudad de Zaitzkofen, cerca de Ratisbona, y por eso se juzgará a Williamson en la Audiencia de esta ciudad. Williamson fue condenado a una multa de 10.000 euros por incitación al odio racial por estas declaraciones, pero la sentencia fue recurrida tanto por Williamson como por la fiscalía. Benedicto XVI levantó la excomunión contra Williamson y tres obispos más de la Hermandad Pío X y permitió su regreso al seno de la Iglesia. El nuevo abogado de Williamson es Wolfram Nahrath, un reconocido miembro de la ultraderecha alemana, afiliado al partido neonazi Partido Nacional Democrática (NPD) y que es el último fin conocido de la organización juvenil ultraderechista "Wiking Jugend" (Juventudes Vikingas), ahora prohibida.

Juzgan nonagenario nazi ucraniano

La Fiscalía de Munich ha solicitado una pena de seis años por John Demjanjuk, por complicidad en el asesinato de decenas de miles de judíos al campo de exterminio de Sobibor (Polonia) durante la Segunda Guerra Mundial: El fiscal Hans Joachim Lutz declaró en su intervención final refiriéndose al nonagenario Demjanjuk de 90 años, que fue guardia voluntario en Sobibor, que "quien carga con culpa en tan alta medida debe ser castigado, también después de 60 años ya tan avanzada edad" . Demjanjuk tiene 90 años. El fiscal añadió que "su culpa consiste en su voluntaria participación en el asesinato de judíos". Aunque Demjanjuk "no se presentó voluntariamente para cumplir este servicio" y que lo que pesó en la decisión (de Demanjuk) de convertirse en guardián de campo de concentración nazi estuvo motivada por la necesidad de sobrevivir y no morir de hambre. El fiscal Lutz acusó Demjanjuk de haber actuar "motivado por sus bajos instintos" y de "no haber tenido escrúpulos a la hora de maltratar y colaborar en la muerte de miles de víctimas en el campo de exterminio nazi". Demjanjul nació en Ucrania, fue soldado del ejército soviético hasta que los nazis lo capturaron, entonces decidió convertirse en guarda voluntario. La década de los 50 viajó a los Estados Unidos y acogerse al estatus de víctima del nazismo. En 1975 fue identificado como criminal nazi y extraditado a Israel, donde fue juzgado y condenado a morir en la horca porque fue identificado como "Iván el terrible". Luego descubrirse que "Iván el terrible" era otro ucraniano. Dejaron en libertad y regresó a los Estados Unidos. En 2008 la fiscalía de Múnich le abrió proceso cuando fue identificado como un "Trawniki" (guardias voluntarios) y pidieron su extradición a Estados Unidos que terminó accediendo. Estos son dos casos relacionados con el nazismo que están siendo juzgados. En el primer caso, Williamson está siendo juzgado por negar unos hechos ocurridos hace 70 años en unas declaraciones realizadas recientemente, mientras que Demjanjuk está siendo juzgado por su participación activa en el asesinato de miles de judíos al campo de exterminio.

En España juzgan a Garzón por investigar los crímenes del franquismo

Mientras esto sucede en Alemania, el país que engendró el régimen nazi al que Williamson intenta defender negando los crímenes que este cometió, y con el que Demjanjuk colaboró activamente, ahora juzga tanto los nazis para obra como los nazis de palabra , España juzga a los jueces que intentan juzgar los crímenes del régimen franquista. Y estoy hablando del caso del juez Garzón, a quien querer juzgar los crímenes del franquismo le ha costado que los franquistas con la inestimable colaboración del sistema judicial español quieran juzgarlo a él y en cierto modo hayan forzado su "exilio" al TPI.

1 comentari:

Joachim von Ribbentropcapro ha dit...

Endgültige lösung der judenfrage