16 de març 2011

12 línies RETBUS

12 línies RETBUS
Aviat s’estrenaran línies d’autobús noves a Barcelona, concretament seran dotze línies més ràpides i amb més freqüències de pas, i amb vehicles més grans que els actuals. De moment aquest any començaran a funcionar quatre línies:

V1: Plaça Espanya – Sarrià.

V5: Passeig Marítim – Montbau

H2: Besòs – Collbanc i Amadeu Torner

H5: Zona Universitària – Fabra i Puig i Can Dragó

La resta de les línies està previst que entrin en servei abans de 2013. Aquestes línies RETBUS tindran una freqüència de 3 a 5 minuts, i preferència de pas. El cost de posar en marxa les línies RETBUS serà de 4,5 milions d’euros i es repartirà entre l’Ajuntament de Barcelona, TMB i l’Autoritat Metropolitana del Transport. De moment el servei el començaran a cobrir autobusos articulats de 18 metres de llarg però està previst que d’aquí a un any aquestes dotze línies incorporin autobusos biarticulats de 24 metres.12 líneas RETBUS

Pronto se estrenarán líneas de autobús nuevas en Barcelona, concretamente serán doce líneas más rápidas y con más frecuencias de paso, y con vehículos más grandes que los actuales. De momento este año empezarán a funcionar cuatro líneas:
V1: Plaza España - Sarrià.
V5: Paseo Marítimo - Montbau
H2: Besòs - Collbanc y Amadeu Torner
H5: Zona Universitaria - Fabra i Puig y Can Dragó
El resto de las líneas está previsto que entren en servicio antes de 2013. Estas líneas RETBUS tendrán una frecuencia de
3 a 5 minutos, y preferencia de paso. El coste de poner en marcha las líneas RETBUS será de 4,5 millones de euros y se repartirá entre el Ayuntamiento de Barcelona, TMB y la Autoridad Metropolitana del Transporte. De momento el servicio lo empezarán a cubrir autobuses articulados de 18 metros de largo pero está previsto que dentro de un año estas doce líneas incorporen autobuses articulados de 24 metros.