4 de març 2011

Censura als Oscar

Censura als Oscar

Moltes vegades quan parlem de censura ens referim a països tercermundistes, endarrerits i autoritaris, pensar que en una democràcia
es pugui censurar un diàleg en un film sembla un disbarat, però això ha passat als Estats Units i ha passat amb la pel·lícula "El discurs del rei", guanyadora de quatre Oscar. Tampoc sembla normal que un país que vol aparèixer com a adalil de la llibertat d'expressió i d'acció la televisió emeti els programes amb uns quants segons de retard per evitar que es vegin petons lèsbics, pits de senyores o algú dient paraules malsonants. A la televisió nord-americana és més fàcil veure com converteixen a algú en un formatge de gruyère abans que veure un cul o
algú dient la paraula "merda".

Censuren un petó a la cerimònia dels Oscar

El puritanisme dels Estats Units arriba a extrems ridículs. Alguns programes en directe s'emeten amb alguns segons de retard, això permet censurar escenes que puguin ser torbadores pel públic o doni temps a tapar llenguatge inapropiat. Ja no podrem veure el pit a Janet Jackson a la Superbowl, ni veure a tres cantants molt famoses fent-se un morreig lèsbic - crec que va ser en una edició dels Emmy - o com va succeir a la recent cerimònia dels Oscar que ningú va poder veure el morreig entre Bardem i Brolin perquè l'ABC, la cadena que emetia la cerimònia, va decidir enfocar a Penélope Cruz. D'acord, és millor veure la Penélope que al seu marit morrejant-se amb un altre tio a l'escenari però la gent que mira la cerimònia vol veure que succeeix a l'escenari. "Sàviament" la ABC va protegir les nostres ments, bé, en realitat les ments dels nord-americans d'aquestes escenes torbadores. Quina gent més bona que es preocupa que no veiem petons entre artistes ni pits de cantants famoses ni escoltem paraules malsonants no fos què ens llencéssim a una orgia desenfrenada de sexe. La raó adduïda per la cadena ABC és que allò "no estava al guió".

"El discurs del rei" va ser censurada als Estats Units

"El discurs del rei" va aconseguir quatre Oscar, entre ells al de millor actor, Colin Firth, que interpretava al rei Jordi d'Anglaterra. El film narra la història del rei Jordi i la seva dificultat per expressar-se degut a la seva tartamudesa i com amb l'ajut d'un logopeda. Firth va queixar-se que algunes escenes del film van ser eliminats als Estats Units Colin Firth explica que "a la pel·lícula, les paraulotes surten de la boca del Rei Jordi (Colin Firth), bé com a part dels seus exercicis vocals per a superar la seva tartamudesa o bé com a conseqüència de la seva frustració personal davant el seu problemes de parla". Firth considera que l'eliminació d'aquestes escenes perjudica la cohesió del film perquè aquestes escenes mostren part del procés d'aprenentatge per superar la
tartamudesa.

Censura en los Oscar

Muchas veces cuando hablamos de censura nos referimos a países tercermundistas, atrasados y autoritarios, pensar que en una democracia se pueda censurar un diálogo en un filme parece un disparate, pero eso ha ocurrido en Estados Unidos y ha pasado con la película "El discurso del rey ", ganadora de cuatro Oscar. Tampoco parece normal que un país que quiere aparecer como adalid de la libertad de expresión y de acción la televisión emita los programas con unos cuantos segundos de retraso para evitar que se vean besos lésbicos, pechos de señoras o alguien diciendo palabras malsonantes. En la televisión estadounidense es más fácil ver cómo convierten a alguien en un queso de gruyère antes que ver un culo o alguien diciendo la palabra "mierda".

Censuran un beso en la ceremonia de los Oscar

El puritanismo de los Estados Unidos llega a extremos ridículos. Algunos programas en directo se emiten con algunos segundos de retraso, lo que permite censurar escenas que puedan ser turbadoras por el público o dé tiempo a tapar lenguaje inapropiado. Ya no podremos ver el pecho a Janet Jackson en la Superbowl, ni ver a tres cantantes muy famosas haciéndose un morreo lésbico - creo que fue en una edición de los Emmy - o como sucedió en la reciente ceremonia de los Oscar que nadie pudo ver el morreo entre Bardem y Brolin para la ABC, la cadena que emitía la ceremonia, decidió enfocar a Penélope Cruz. De
acuerdo, es mejor ver la Penélope que a su marido morreándose con otro tío en el escenario pero la gente que mira la ceremonia quiere ver que sucede en el escenario. "Sabiamente" la ABC proteger nuestras mentes, bueno, en realidad las mentes de los estadounidenses de estas escenas turbadoras. Qué gente más buena que se preocupa de que no vemos besos entre artistas ni pechos de cantantes famosas ni escuchamos palabras malsonantes no fuera que nos llencéssim a una orgía desenfrenada de sexo. La razón aducida por la cadena ABC es que lo "no estaba en el guión".

"El discurso del rey" fue censurada en Estados Unidos

"El discurso del rey" consiguió cuatro Oscar, entre ellos el de mejor actor, Colin Firth, que interpretaba al rey Jorge de Inglaterra. El filme narra la historia del rey Jorge y su dificultad para expresarse debido a su tartamudez y como con la ayuda de un logopeda. Firth quejó de que algunas escenas del film fueron eliminados en Estados Unidos Colin Firth explica que "en la película, las palabrotas salen de la boca del Rey Jorge (Colin Firth), bien como parte de sus ejercicios vocales para superar su tartamudez o bien como consecuencia de su frustración personal ante su problemas de habla ". Firth considera que la eliminación de estas escenas perjudica la cohesión del filme para que estas escenas muestran parte del proceso de aprendizaje para superar la tartamudez.