18 d’abr. 2012

Nova garrotada judicial a la llengua catalana

Nova garrotada judicial a la llengua catalana

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspèn 7 articles del reglament del català de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament havia presentat un recurs de cassació davant el TS contra la sentència del TSJC que el TS ha rebutjat ara. El reglament del català del qual 7 articles han estat suspesos deia que la llengua catalana té un ús preferent a l’administració municipal. El TS també ha condemnat a pagar les costes per valor de 3000 euros. El reglament de l’ús del català a l’Ajuntament de Barcelona va ser recorregut pel president del grup municipal del PP al consistori, Alberto Fernández Díaz. Un altre exemple de com actua el PP a casa nostra, llei que s’aprova, llei que ells recorren. D’aquesta manera el PP aconsegueix adulterar el sistema democràtic fent que els Tribunals imposin manus iudicialis la voluntat del partit espanyolista PP.
Els articles suspesos per aquesta sentència són:
3-1: Les actuacions internes de l’Ajuntament de Barcelona s’han de fer en català.
3-2: Les actes de l’Ajuntament s’han de redactar en català.
3-4: Article relatiu a impresos, segells de goma i anàlegs.
5-2: Article relatiu a l’expedició de documents.
7: Les comunicacions administratives orals del personal s’hauran de fer en català, excepte si l’administrat demana ser atès a castellà.
12: Retolació.
18: Seients administratius.
Estem en el segle XXI però sembla que estiguem en l’any 1716, l’Estat torna a usar els seus mecanismes per imposar el castellà.
La Plataforma per la llengua rebutja la sentència contra el català i ofereix a tots els ajuntaments l’ajut per a desenvolupar els reglament d’usos lingüístics. Per a la Plataforma per la llengua aquesta sentència és un fet molt greu. Des de l’Ajuntament de Barcelona s’afirma que aquesta sentència no tindrà cap efecte en el dia a dia. Aquestes sentències que afecten a l’ús de la llengua catalana no s’han d’acatar, de fet no s’hauria d’acatar cap d’aquestes sentències, i dir-ho sense por. Els tribunals espanyols continuaran dictant sentències per anar arraconant la llengua, aquestes sentències han de ser desacatades.Nuevo varapalo judicial a la lengua catalana

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspende 7 artículos del reglamento del catalán del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento había presentado un recurso de casación ante el TS contra la sentencia del TSJC que el TS ha rechazado ahora. El reglamento del catalán del que 7 artículos han sido suspendidos decía que la lengua catalana tiene un uso preferente a la administración municipal. El TS también ha condenado a pagar las costas por valor de 3000 euros. El reglamento del uso del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona fue recurrido por el presidente del grupo municipal del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz. Otro ejemplo de cómo actúa el PP en nuestro país, ley que aprueba, ley que ellos recorren. De esta manera el PP consigue adulterar el sistema democrático haciendo que los Tribunales impongan manus iudicialis la voluntad del partido españolista PP.
Los artículos suspendidos por esta sentencia son:
3-1: Las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona se harán en catalán.
3-2: Las actas del Ayuntamiento se redactarán en catalán.
3-4: Artículo relativo a impresos, sellos de goma y análogos.
5-2: Artículo relativo a la expedición de documentos.
7: Las comunicaciones administrativas orales del personal deberán hacerse en catalán, excepto si el administrado pide ser atendido en castellano.
12: Rotulación.
18: Asientos administrativos.

Estamos en el siglo XXI pero parece que estemos en el año 1716, el Estado vuelve a usar sus mecanismos para imponer el castellano.
La Plataforma por la lengua rechaza la sentencia contra el catalán y ofrece a todos los ayuntamientos la ayuda para desarrollar los reglamentos de usos lingüísticos. Para la Plataforma por la lengua esta sentencia es un hecho muy grave. Desde el Ayuntamiento de Barcelona afirma que esta sentencia no tendrá ningún efecto en el día a día. Estas sentencias que afectan al uso de la lengua catalana no se han de acatar, de hecho no debería acatar ninguna de estas sentencias, y decirlo sin miedo. Los tribunales españoles seguirán dictando sentencias para ir arrinconando la lengua, estas sentencias deben ser desacatades.