2 d’abr. 2012

Goodbye mister Adelson

Goodbye mister Adelson
El projecte de les megatimbes d'Adelson s'allunya de Catalunya. La pretensió de construir en aquest complex al costat de l'aeroport era un disbarat però encara ho era més la pretensió d'Adelson de construir gratacels, gratacels profusament il•luminats al costat de l'aeroport del Prat. Des del primer moment que va començar a parlar-se de tot aquest projecte d'Eurovegas m'hi vaig oposar. I com més en sabem d'aquest projecte més en contra estic. A Catalunya cal atreure fàbriques i centres d'investigació, no timbes, necessitem una economia productiva i no acabar convertint-nos en una economia basada aquesta mena de complexos. A Madrid estan disposats a canviar el que sigui per atreure la megatimba d'Adelson, fins i tot, si s'escau canviaran la legislació vigent per afavorir que la megatimba d'Adelson s'instal•li als voltants de la capital del Regne. Que es quedin la megatimba. M'avergonyeix veure els meus representants pidolant per atreure aquest complex, però la submisió dels representants madrilenys també em fa sentir vergonya aliena. El que han fet els nostres representants i els madrilenys d'anar a pidolar que Adelson instal•li la seva macrotimba és patètic i propi dels governants de països tercermundistes. Goodbye mister Adelson.Adèu, senyor Adelson,
no estic gens d'acord que vostè i els seus casinos s'instal•lin al meu país. Entenc que aquest és el seu negoci però jo no vull que el meu país es vegi relacionat amb aquesta mena de macrocomplexes de timbes. El meu país té moltes coses per mostrar als visitants, m'hi oposo que es construeixi Eurovegas al meu país i que tot el que aquests visitants estrangers que vinguin aquí només s'emportin la imatge d'una ruleta com a record de la seva estada.
Goodbye mister Adelson

El proyecto de las megatimbes de Adelson se aleja de Cataluña.La pretensión de construir en este complejo junto al aeropuerto era un disparate pero aún lo era más la pretensión de Adelson de construir rascacielos, rascacielos profusamente iluminados junto al aeropuerto del Prat. Desde el primer momento que empezó a hablarse de todo este proyecto de Eurovegas me opuse. Y cuanto más sabemos de este proyecto más en contra estoy. En Cataluña hay que atraer fábricas y centros de investigación, no timbas, necesitamos una economía productiva y no acabar convirtiéndonos en una economía basada este tipo de complejos. En Madrid están dispuestos a cambiar lo que sea para atraer la megatimba de Adelson, incluso, en su caso cambiarán la legislación vigente para favorecer que la megatimba de Adelson se instale en los alrededores de la capital del Reino. Que se queden la megatimba. Me avergüenza ver a mis representantes mendigando para atraer este complejo, pero la sumisión de los representantes madrileños también me hace sentir vergüenza ajena. Lo que han hecho nuestros representantes y los madrileños de ir a mendigar que Adelson instale su macrotimba es patético y propio de los gobernantes de países tercermundistas. Goodbye mister Adelson.Adiós, señor Adelson,
no estoy nada de acuerdo que usted y sus casinos se instalen en mi país. Entiendo que este es su negocio pero yo no quiero que mi país se vea relacionado con este tipo de macrocomplejo de timbas. Mi país tiene muchas cosas para mostrar a los visitantes, me opongo que se construya Eurovegas en mi país y que todo lo que estos visitantes extranjeros que vengan aquí sólo se lleven la imagen de una ruleta como recuerdo de su estancia .
Goodbye mister Adelson
The draft of the megatimbes Adelson away from Catalonia. The intention to build this complex next to the airport was nonsense but even more so the claim Adelson to build skyscrapers, skyscrapers lavishly illuminated next to the airport. From the moment you started talking about everything I did this project Eurovegas opposed. And the more we know about this project I am against. In Catalonia must attract factories and research centers, not timber, need not complete a productive economy and becoming an economy based on such complexes. In Madrid are willing to change it to attract megatimba of Adelson, even, if necessary change the law in favor of the megatimba Adelson installed around the capital of the Kingdom. To remain the megatimba. Ashamed to see my representatives begging to attract this complex, but the locals submisió representatives also makes me feel ashamed. What have our representatives and locals alike go to beg that Adelson install their own macrotimba is pathetic and the rulers of Third World countries. Goodbye mister Adelson.

Goodbye Mr. Adelson,
I do not disagree that you and your casinos installed in my country. I understand that this is your business but I do not want my country to look macrocomplexes related to this kind of ring. My country has many things to show visitors, I oppose Eurovegas be built in my country and that all those foreign visitors who come here just from taking a picture of a roulette as a souvenir of their stay.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Aunque no vivo allá, coincido con tu visión..

Jaume C. i B. ha dit...

Sería una lástima que vengan miles de personas y lo único que vean sean máquinas tragaperras y ruletas.