25 d’abr. 2012

La “gran dropa” Aída Nízar ataca Catalunya


La “gran dropa” Aída Nízar ataca Catalunya

Aida Nizar és col·laboradora de diversos programes de televisió on ha tingut discussions amb tota mena de famosos, famosets i dropos diversos de la fauna televisiva. El gran mèrit per haver-se convertit ella mateixa en famosa ha estat haver participat en el gran concurs de Telecinco per a dropos que és Gran Hermano. Bé, aquesta és bàsicament la seva biografia professional. Una particularitat d’aquesta “gran dropa” és què sol parlar d’ella mateixa en tercera persona.

Doncs bé, la “gran dropa” de Telecinco, Aida Nizar, va voler tenir el seu protagonisme el Dia de Sant Jordi i va voler fer-ho visitant Catalunya, concretament Barcelona, sense haver escrit un llibre, va voler rebentar el Sant Jordi muntant un pollastre, sembla que si Telecinco no li hagués prestat uns lamentables minuts televisius només hauria passat aquest assumpte com el d’una sonada que ha volgut muntar un pollastre per rebentar la Diada de Sant Jordi. Uns dies abans, la “gran dropa” Aida Nizar va anunciar la seva intenció de visitar Barcelona en aquest dia dedicat a la cultura i l’amor per mostrar-se com l’antítesi d’allò que significa aquest dia, ella és un exemple de la incultura impulsada des de certs mitjans de comunicació on promoure dropos a la glòria televisiva sembla la norma. I ja és trist que aquesta “gran dropa” decideixi acabar de promocionar la seva nova aventura televisiva atiant la catalanofòbia.

Segons la “gran dropa” Aida Nizar "hay que recordarle a los catalanes que Cataluña necesita a España, mientras que a los catalanes no les necesitamos en España

¡Visca España!". Doncs miri, si, visca Espanya i visca Aida Nizar, però que visquin ben lluny de Catalunya i dels catalans. S’equivoca, els catalans no necessitem a aquesta Espanya ignorant i catalanòfoba de la que Nízar sembla formar part, és evident, però que Espanya, aquesta Espanya ignorant com Nízar no pot viure sense Catalunya, Nízar ha recorregut a la baixesa de l’atac als catalans per aconseguir uns minuts de glòria tal i com els entenen a Telecinco.

La “gran dropa” Nizar anuncià el 20 d’abril des del plató del “Sálvame” que el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, estaria a Barcelona amb “el populacho y toda esa gente que

tiene ese sentimiento nacionalista”. Això ho va dir embolcallada en l’estanquera. Una vegada la “gran dropa” va marxar del plató embolcallada en la seva estanquera la presentadora del programa, Paz Padilla, va atrevir-se a dir que “ni Sálvame ni la gente del programa, desde la primera hasta la última, para nada está de acuerdo con la visión que ha planteado Aída Nizar esta tarde sobre Catalunya y los catalanes. Pido disculpas personalmente en nombre del programa. Pido disculpas a los catalanes. Nosotros nos mantenemos muy al margen". Malament, això li hauria d’haver dit quan hi era allà present. I aquestes paraules no són gaire creïbles si Telecinco posa els mitjans a la “gran dropa” per que pugui muntar el seu lamentable espectacle a Barcelona.

El 23 d’abril la “gran dropa” va aparèixer a Barcelona embolcallada en una estanquera i passejant-se pels carrers de Barcelona, ganes de provocar, i preguntant a tot el que es creuava amb ella sobre el tema de la independència amb el propòsit no d’informar o de recollir opinions sinó de crear algun conflicte, i sembla que ho va aconseguir. La direcció de Telecinco i del programa “Sálvame” va decidir no emetre aquest xou de la “gran dropa” perquè temien que això podria desprestigiar la cadena, malgrat que la cadena havia posat els mitjans per gravar-ho. L’escriptor Sergi Pàmies descriu a la seva columna amb el títol “Passeig Sant Jordi” un incident protagonitzat per la “gran dropa” Aída Nízar a la Rambla: “Un minut més tard, a la porta del teatre Romea, veig un petit rebombori entre Aída Nízar, reportera i incendiària professional del programa, i un grup de transeünts. S'escolten insults i s'intueixen empentes (la provocació és massa evident i frega l'activitat delictiva). Una vegada els ha provocat (i filmat), la reportera s'allunya ràpidament, satisfeta. "Ho has gravat bé?", li pregunta al càmera en un to que descriu bé la seva catadura moral i la classe de material inflamable (i inflable) amb el que trafica. Al meu costat, una noia d’estètica antisistema li crida: “Feixista!”, i afegeix: “"Quina ràbia em fa la puta aquesta!”.

La “gran dropa” pretenia entregar al president Artur Mas un pamflet titular “Las 22 mentiras sobre el nacionalismo catalán”. Pel carrer la gent la insultava. A ella li haurien d’haver regalat a ella el recull de totes les mentides del nacionalisme espanyol sobre Catalunya, però potser no sap llegir.

Espanya si que necessita els catalans, els nostres diners especialment, però no ens volen a nosaltres, i no entenen que sense els catalans no hi ha diners dels catalans. Som els catalans els que no necessitem Espanya per a res. Però crec que no s’ha de prohibir a la “gran dropa” que ens insulti, ni tampoc als que pensen com ella, al contrari, crec que els haurien de posar uns altaveus mediàtics més potents, així aconseguiran que fins i tot alguns catalans que mai haurien volgut la independència s’acabin fent independentistes.

En el futur ens haurem de plantejar la possibilitat de concedir la Creu de Sant Jordi a aquells que des d’Espanya han contribuït millor a la causa de la independència, la llista és llarga, alguns, crec, que s’han fet mereixedors d’estar inclosos en una futura galeria de retrats dels pares de la pàtria catalana, tot i que ells mai haguessin pensat en com de fonamental ha estat la seva tasca, malgrat que ells creguessin estar fent el contrari. Parafrasejant a Astèrix: “Estan bojos aquests espanyols!!!”.La “gran inútil” Aída Nízar ataca a Cataluña
Aida Nizar es colaboradora de varios programas de televisión donde ha tenido discusiones con todo tipo de famosos, famosillos y vagos diversos de la fauna televisiva. El gran mérito por haberse convertido ella misma en famosa ha sido haber participado en el gran concurso de Telecinco para vagos que es Gran Hermano.Bueno, esta es básicamente su biografía profesional. Una particularidad de esta “gran inútil” es que suele hablar de sí misma en tercera persona.
Pues bien, la “gran inútil” de Telecinco, Aida Nizar, quiso tener su protagonismo el Día de Sant Jordi y quiso hacerlo visitando Cataluña, concretamente Barcelona, ​​sin haber escrito un libro, quiso reventar el Sant Jordi montante un pollo, parece que si Telecinco no le hubiera prestado unos lamentables minutos televisivos sólo habría pasado este asunto como el de una sonada que ha querido montar un pollo para reventar la Diada de Sant Jordi. Unos días antes, la “gran inútil” Aida Nizar anunció su intención de visitar Barcelona en este día dedicado a la cultura y el amor por mostrarse como la antítesis de lo que significa este día, ella es un ejemplo de la incultura impulsada desde ciertos medios de comunicación donde promover vagos a la gloria televisiva parece la norma.Y ya es triste que esta “gran inútil” decida terminar de promocionar su nueva aventura televisiva atizando la catalanofobia.
Según la “gran inútil” Aida Nizar "hay que recordarle a los catalanes que Cataluña necesita a España, Mientras que en los catalanes no las necesitamos en España
¡Viva España! ". Pues mire, sí, viva España y viva Aida Nizar, pero que vivan lejos de Cataluña y los catalanes. Se equivoca, los catalanes no necesitamos a esta España ignorante y catalanófobos de la que Nízar parece formar parte , es evidente, pero que España, esta España ignorante como Nízar no puede vivir sin Cataluña, Nízar ha recurrido a la bajeza del ataque a los catalanes para conseguir unos minutos de gloria tal y como los entienden en Telecinco.
La “gran inútil” Nizar anunció el 20 de abril desde el plató del "Sálvame" que el 23 de abril, Día de Sant Jordi, estaría en Barcelona con "el populacho y toda esa gente que
Tiene ESE Sentimiento nacionalista ". Esto lo dijo envuelta en la estanquera. Una vez la “gran inútil” se marchó del plató envuelta en su estanquera la presentadora del programa, Paz Padilla, se atrevió a decir que "ni Sálvame ni la gente del programa, desde la primera subasta la última, para nada está de Acuerdo con la visión que ha planteado Aída Nizar esta tarde sobre Cataluña y los catalanes. Pido disculpas personalmente en número del programa. Pido disculpas a los catalanes. Nosotros nos mantenemos muy al margen ". Mal, eso le debería haber dicho cuando estaba allí presente. Y estas palabras no son muy creíbles si Telecinco pone los medios a la" gran drop "para que pueda montar su lamentable espectáculo a Barcelona.
El 23 de abril la “gran inútil” apareció en Barcelona envuelta en una estanquera y paseándose por las calles de Barcelona, ​​ganas de provocar, y preguntando a todo el que se cruzaba con ella sobre el tema de la independencia con el propósito no de informar o de recoger opiniones sino de crear algún conflicto, y parece que lo consiguió. La dirección de Telecinco y del programa "Sálvame" decidió no emitir este show de la “gran inútil” porque temían que esto podría desprestigiar la cadena, aunque la cadena había puesto los medios para grabarlo. El escritor Sergi Pàmies describe en su columna con el título "Paseo Sant Jordi" un incidente protagonizado por la “gran inútil” Aída Nízar en la Rambla: "Un minuto más tarde, en la puerta del teatro Romea, veo un pequeño revuelo entre Aída Nízar, reportera y incendiaria profesional del programa, y ​​un grupo de transeúntes. Se escuchan insultos y se intuyen empujones (la provocación es demasiado evidente y roza la actividad delictiva). Una vez los ha provocado (y filmado), la reportera se aleja rápidamente, satisfecha. "Lo has grabado bien?", Le pregunta al cámara en un tono que describe bien su catadura moral y la clase de material inflamable (y hinchable) con el que trafica. A mi lado, una chica de estética antisistema le grita: "Fascista!", Y añade: "" ¡Qué rabia me da la puta esta ".
La “gran inútil” pretendía entregar al presidente Artur Mas un folleto titulado "Las 22 mentiras sobre el nacionalismo catalán". Por la calle la gente la insultaba. A ella le deberían haber regalado a ella la recopilación de todas las mentiras del nacionalismo español sobre Cataluña, pero quizás no sabe leer.
España si que necesita los catalanes, nuestro dinero especialmente, pero no nos quieren a nosotros, y no entienden que sin los catalanes no hay dinero de los catalanes.Somos los catalanes los que no necesitamos España para nada. Pero creo que no se debe prohibir a la “gran inútil” que nos insulte, ni tampoco a los que piensan como ella, al contrario, creo que deberían poner unos altavoces mediáticos más potentes, así conseguirán que incluso algunos catalanes que nunca habrían querido la independencia se acaben haciendo independentistas.
En el futuro tendremos que plantearnos la posibilidad de conceder la Cruz de Sant Jordi a aquellos que desde España han contribuido mejor a la causa de la independencia, la lista es larga, algunos, creo, que se han hecho merecedores de estar incluidos en una futura galería de retratos de los padres de la patria catalana, aunque ellos nunca hubieran pensado en lo fundamental que ha sido su tarea, pese a que ellos creyeran estar haciendo lo contrario. Parafraseando a Astérix: "¡Están locos estos españoles!".

2 comentaris:

patriciaroijonas ha dit...

Creo que es una situación lamentable..El video no lo he podido ver porque ha sido bloqueado por contener material de TV5 y por tanto pasar a llevar los derechos de autor....

Jaume C. i B. ha dit...

Curiosamente en el país del cual es esta cadena no está bloqueado y sin embargo bloquean su visionado en Chile, Telecinco ha perdido el sentido o quiza les da vergüenza que se vea en el extranjero su programación. Te envío por correo el audio.