21 d’abr. 2012

Canvi al nomenclàtor i recuperació d'un monument

Canvi al nomenclàtor i recuperació d'un monument


Un centenar de persones han enviat una carta oberta a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, demanant-li la restitució de l'estàtua de “la República” al seu emplaçament original i que es canviï el nom de l'actual plaça Joan Carles I pel de plaça de la República Catalana. En aquesta carta signada per un centenar de personalitats en què destaquen Elisenda Paluzie, Matthew Tree, Santiago Vidal, Víctor Alexandre i Joan Manuel Tresserras li diuen: “'Confiem que un alcalde nacionalista i demòcrata com vós serà sensible a aquesta petició ciutadana”. El monument dedicat a Pi i Margall, “la República” estava a la cruïlla de la Diagonal i el Passeig de Gràcia, quan van entrar els feixistes a Barcelona l'any 39 van desmuntar l'escultura i la van substituir per una escultura commemorant la victòria franquista. Aquest és el monument que popularment es deia “el cinc d'oros”. En compliment amb la llei de la memòria històrica del monument se'n van eliminar els símbols franquistes.

En aquesta carta els signants li diuen a l'alcalde Trias que “'l'aspecte actual del monument, amb l'obelisc sol i un pedestal nu amb l'escut borbònic, donen al conjunt un aire desangelat i decadent, al mateix temps que es priva una zona de màxima importància turística i comercial d'una obra escultòrica de primera magnitud'. Per això, demanen la restitució de l'estàtua original ('o si no és possible, d'una rèplica idèntica') i que es canviï el nom de la plaça pel de República Catalana, 'màxima expressió de sobirania i democràcia que ha fet la nostra nació des de la desfeta de 1714”.

Certament aquest monument està en una cruïlla molt important de la ciutat, i no és un monument petit i amagat precisament, és veritat que veient aquest monument podem tenir la sensació que allà hi falta alguna cosa (i que hi sobra alguna altra).

Joan Carles I no hauria de tenir cap carrer ni plaça en aquesta ciutat, la raó, normativa del nomenclàtor barceloní en mà, és que aquest senyor està viu, i el reglament del nomenclàtor diu que per a què es pugui posar el nom d'una persona a un carrer de la ciutat aquesta persona ha d'estar morta des d'almenys fa cinc anys, i no és aquest el cas, crec jo. Després hi ha qüestions relatives a la simpatia que li puguem tenir o no a aquest senyor, però reglament del nomenclàtor en mà se li pot retirar l'honor de tenir una plaça al rei de les Espanyes sense cap problema.

Cambio en el nomenclátor y recuperación de un monumento

Un centenar de personas han enviado una carta abierta al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, pidiéndole la restitución de la estatua de "la República" en su emplazamiento original y que se cambie el nombre de la actual plaza Juan Carlos Y por el de plaza de la República Catalana. En esta carta firmada por un centenar de personalidades en el que destacan Elisenda Paluzie, Matthew Tree, Santiago Vidal, Víctor Alejandro y Joan Manuel Tresserras le dicen: "'Confiamos en que un alcalde nacionalista y demócrata como vos será sensible a esta petición ciudadana". El monumento dedicado a Pi y Margall, "la República" estaba en el cruce de la Diagonal y el Paseo de Gracia, cuando entraron los fascistas en Barcelona el año 39 desmontaron la escultura y la sustituyeron por una escultura conmemorando la victoria franquista. Este es el monumento que popularmente se llamaba "el cinco de oros". En cumplimiento con la ley de la memoria histórica del monumento se eliminaron los símbolos franquistas.

En esta carta los firmantes le dicen al alcalde Trias que "'el aspecto actual del monumento, con el obelisco sol y un pedestal desnudo con el escudo borbónico, dan al conjunto un aire desangelado y decadente, al mismo tiempo que se priva a una zona de máxima importancia turística y comercial de una obra escultórica de primera magnitud '. Por ello, piden la restitución de la estatua original ('o si no es posible, de una réplica idéntica') y que se cambie el nombre de la plaza por el de República Catalana, 'máxima expresión de soberanía y democracia que ha hecho nuestra nación desde la derrota de 1714 ".

Ciertamente este monumento está en una encrucijada muy importante de la ciudad, y no es un monumento pequeño y escondido precisamente, es verdad que viendo este monumento podemos tener la sensación de que allí falta algo (y que sobra alguna otra).

Juan Carlos I no debería tener ninguna calle ni plaza en esta ciudad, la razón, normativa del nomenclátor barcelonés en mano, es que este señor está vivo, y el reglamento del nomenclátor dice que para que se pueda poner el nombre de una persona a una calle de la ciudad esta persona debe estar muerta desde al menos hace cinco años, y no es este el caso, creo yo. Después hay cuestiones relativas a la simpatía que le podamos tener o no a este señor, pero reglamento del nomenclátor en mano se le puede retirar el honor de tener una plaza en el rey de las Españas sin ningún problema.

1 comentari:

patriciaroijonas ha dit...

Bueno, si tu dices que es mucha la gente que no quiere esa estatua allí por razones diversas creo que el alcalde debe escuchar a la gente y colocar tal vez esa estatua en otro sitio.