7 d’ag. 2008

La Senyera i els Segadors
La bandera
La bandera de Catalunya és una bandera de les anomenades heràldiques, sorgida de la translació del senyal de l'escut dels comtes de Barcelona a un teixit. Possiblement la bandera, pendó o estendard dels comtes fou anterior a l'escut. No en tenim referència documental fins al segle XIII, però és una de les més antigues d'Europa.Al principi els pals de l'escut eren representats a la bandera ja verticalment ja horitzontalment. Aquesta darrera disposició fou la que acabà imposant-se i és la bandera oficial de la nació catalana: faixada amb cinc faixes grogues i quatre de vermelles, totes del mateix gruix. Va ser oficialitzada per l'Estatut d'autonomia de Catalunya, llei orgànica de l'Estat de 1979.
La bandera
La bandera de Cataluña es una bandera de las denominadas heráldicas, por surgir de la raslación del emblema del escudo de los condes de Barcelona a un paño. Posiblemente la bandera, pendón o estandarte de los condes fue anterior al escudo. No tenemos referencia documental de ella asta el siglo XIII, pero es una de las más antiguas de Europa.Al principio los palos del escudo eran representados en la bandera tanto vertical como horizontalmente. Esta última disposición fue la que acabó imponiéndose y es la bandera oficial de la nación catalana: cinco fajas amarillas y uatro rojas, todas del mismo grosor. Fue oficializada por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ley orgánica del Estado de 1979.


Partitura de Els Segadors.
L'himne
Els Segadors és l'himne nacional de Catalunya des de final del segle XIX. El text literari actual és degut a Emili Guanyavents i data de 1899. Utilitza elements de la tradició oral que ja havia recollit anteriorment l'escriptor i filòleg Manuel Milà i Fontanals el 1882. La versió musical és de Francesc Alió, que la compongué l'any 1892 adaptant la melodia d'una cançó ja existent. Cal, doncs, veure darrere l'himne una primitiva cançó nascuda arran dels fets històrics de 1640: la guerra dels catalans contra el rei Felip IV, en la qual els pagesos protagonitzaren episodis importants.L'himne té les característiques d'una crida aferrissada a la defensa de la llibertat de la terra. Solemne i ferm, uneix voluntats a favor de la supervivència d'un poble que proclama la seva realitat nacional.Per la llei del Parlament de Catalunya de 25 de febrer de 1993, Els Segadors va ser declarat himne nacional de Catalunya.L'enregistrament oficial sonor fou realitzat i divulgat l'any 1994.
TEXT DE L'HIMNE NACIONAL
Versión oficial en catalán
Catalunya, triomfant,tornarà a ser rica i plena!Endarrera aquesta genttan ufana i tan superba!Bon cop de falç!Bon cop de falç, defensors de la terra!Bon cop de falç!Ara és hora, segadors!Ara és hora d'estar alerta!Per quan vingui un altre junyesmolem ben bé les eines!(tornada)Que tremoli l'enemicen veient la nostra ensenya:com fem caure espigues d'or,quan convé seguem cadenes!(tornada)

Fragment de 12" de l'himne nacional de Catalunya (374 Kb)Versió oficial, simfònico-coral, de l'himne nacional de Catalunya. Harmonització i instrumentació d'Antoni Ros Marbà (1'49")Format mp3 (3,4 Mb)

El himno
Els Segadors es el himno nacional de Cataluña desde finales del siglo XIX. El texto literario actual se debe a Emili Guanyavents y data de 1899. Utiliza elementos de la tradición oral que ya había recogido anteriormente el escritor y filólogo Manuel Milà i Fontanals en 1882. La versión musical es de Francesc Alió, que la compuso en 1892 adaptando la melodía de una canción ya existente. Vemos, pues, que tras el himno había una primitiva canción nacida a raíz de los sucesos históricos de 1640: la guerra de los catalanes contra el rey Felipe IV, en la que los payeses protagonizaron importantes episodios. El himno posee las características de un exaltado llamamiento a la defensa de la libertad de la tierra. Solemne y firme, aúna voluntades en favor de la supervivencia de un pueblo que proclama su realidad nacional.Por Ley del Parlamento de Cataluña de 25 de febrero de 1993, Els Segadors fue declarado himno nacional de Cataluña.La grabación sonora oficial fue realizada y divulgada en 1994.

TEXTO DEL HIMNO NACIONAL
Traducción literal al español
Cataluña, triunfante,volverá a ser rica y llena!¡Atrás esta gentetan ufana y tan soberbia!¡Buen golpe de hoz!¡Buen golpe de hoz, defensores de la tierra!¡Buen golpe de hoz!¡Ahora es hora, segadores!¡Ahora es hora de estar alerta,Para cuando llegue otro junioafilemos bien las herramientas!(estribillo)¡Que tiemble el enemigoviendo nuestra enseña:como hacemos caer espigas de oro,cuando conviene segamos cadenas!(estribillo)
Versión oficial, sinfónico-coral, del himno nacional de Cataluña. Armonización e instrumentación de Antoni Ros Marbà (1 min 49 s)Formato mp3 (3,4 Mb)
Dates extretes de la web de la Generalitat de Catalunya