15 d’ag. 2008

Fernando Lugo, President de ParaguaiFernando Lugo, ex-bisbe paraguaià és el nou president de Paraguai, càrrec que ha jurat poc abans de les 15h (hora de Catalunya). Ideològicament pròxim al president de Brasil Lula da Silva i partidari de la teologia de l'alliberament, fet que li va costar no pocs problemes amb la Santa Seu. Anomenat bisbe dels pobres ha liderat moviments socials en el seu país. Ell i la seva família van ser víctimes de la dictadura de Stroessner.

Fernando Lugo, exobispo paraguayo es el nuevo presidente de Paraguay, cargo que ha jurado poco antes de las 15h (hora de Catalunya). Ideológicamente próximo al presidente de Brasil Lula da Silva y partidario de la teología de la liberación, hecho que le costó no pocos problemas con la Santa Sede. Llamado obispo de los pobres ha liderado movimientos sociales en su país. Él y su familia fueron víctimas de la dictadura de Stroessner.