17 d’ag. 2008

CASA DELS CANONGES

CASA DELS CANONGES
Va ser la residència dels canonges de la Seu des del segle XV. L'any 1928 va patir diverses reformes i amb la restauració de la Generalitat de Catalunya va convertr-se en la residència oficial del President de la Generalitat, tot i que l'últim a fer-ne us va ser el President Tarradellas. Els presidents posteriors han refusat aquest us. Recomano veure el vídeo del Pont del Bisbe que uneix la Casa dels Canonges amb el Palau de la Generalitat, aquest pont és obra de l'arquitecte Bellver que va reformar la Casa dels Canonges. CASA de los CANÓNIGOS Fue la residencia de los canónigos de la Catedral desde el siglo XV. El año 1928 sufrió varias reformas y con la restauración de la Generalitat de Catalunya se convirtió en la residencia oficial del Presidente de la Generalitat, aunque el último en hacer uso fue el Presidente Tarradellas. Los presidentes posteriores han rehusado este uso. Recomiendo ver el vídeo del Puente del Obispo que une la Casa de los Canónigos (Casa dels Canonges) con el Palacio de la Generalitat, este puente es obra del arquitecto Bellver que reformó la Casa de los Canónigos.