8 d’ag. 2008

Màquina "sofisticada"?

La màquina que hi ha al peu d'aquest article deu ser una màquina sofisticada i de funcionament complex, d'altra manera costa entendre que algú deixi una llauna a sobre enlloc d'esclafar-la accionant el mecanisme. Per si algú no aconsegueix saber quina és la utilitat d'aquesta màquina haig de dir que serveix per esclafar llaunes de refresc. Tot i que sembla que algunes persones volen un manual d'instruccions.

La máquina que hay al de este artículo debe ser una máquina sofisticada y de funcionamiento complejo, de otra manera cuesta entender que alguien deje una lata encima en lugar de aplastarla accionando el mecanismo. Por si alguien no consigue saber cuál es la utilidad de esta máquina tengo que decir que sirve por aplastar latas de refresco. Aunque parece que algunas personas precisan un manual de instrucciones.
Màquina d'esclafar llaunes a la platja del Bogatell.

Máquina de palastar latas en la playa del Bogatell.