4 de juny 2012

Els “zombis” no existeixen


Els “zombis” no existeixenFa uns dies vaig escriure un article sobre un “zombi” que va ser abatut per un agent de la policia de Miami mentre estava devorant el rostre d’un sense sostre, fet que va produir-se el dissabte 26 de maig. El presumpte “zombi” es deia Rudy Eugene. Llegeixo que successos similars s’han produït en altres ciutats dels Estats Units – com per exemple els casos dels també presumptes “zombis” Alexander Kinyua i Luka Rocco - i això ha provocat una gran alarma social als Estats Units. Les autoritats han decidit intervenir. L’Agència de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units ha arribat a la conclusió que els “zombi”es no existeixen. Els Centres pel Control i la Prevenció han hagut de sortir al pas dels fets i de l’alarma creada: “La nostra oficina no té constància de cap virus que pugui reanimar els animals (o cap altre que pugui presentar símptomes semblants als ““zombi”s”)”. El CCD reconeix que en el món animal hi ha símptomes atribuïbles als “zombis” però encara no ho han detectat entre éssers humans. Un fong descobert al Brasil conegut amb el nom de Ophiocordyceps camponoti-balzani té elements tòxics que poden alterar la conducta humana i que qui el consumeixi pugui tornar-se contra altres persones. La investigació policial del cas d’en Rudy Eugene ha determinat que Eugene hauria consumit una droga coneguda com “sals de bany”, aquesta substància conté, segons l’Institut Nacional d’Abusos de Drogues dels Estats Units, diversos productes semblants a les amfetamines que produirien els següents efectes: augment de la pressió arterial, agitació, al·lucinacions i paranoies.

Ara ja ho sabeu, l’Agència de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units diu que els “zombis” no existeixen, jo em quedo més tranquil, no hauré de gastar-me els meus estalvis en l’adquisició d’una metralleta per matar “zombi”s”.Los “zombis” no existenHace unos días escribí un artículo sobre un “zombi” que fue abatido por un agente de la policía de Miami mientras estaba devorando el rostro de un sin techo, lo que se produjo el sábado 26 de mayo. El presunto “zombi” se llamaba Rudy Eugene. Leo que sucesos similares se han producido en otras ciudades de Estados Unidos - como por ejemplo los casos de los también presuntos “zombis” Alexander Kinyua y Luka Rocco - y esto ha provocado una gran alarma social en Estados Unidos. Las autoridades han decidido intervenir. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que los “zombis” no existen. Los Centros para el Control y la Prevención han tenido que salir al paso de los hechos y de la alarma creada: "Nuestra oficina no tiene constancia de ningún virus que pueda reanimar los animales (o ningún otro que pueda presentar síntomas parecidos a los “zombis”)" . El CCD reconoce que en el mundo animal hay síntomas atribuibles a los “zombis” pero aún no lo han detectado entre seres humanos. Un hongo descubierto en Brasil conocido con el nombre de Ophiocordyceps camponoti-Balzan tiene elementos tóxicos que pueden alterar la conducta humana y que quien lo consuma pueda volverse contra otras personas. La investigación policial del caso de Rudy Eugene ha determinado que Eugene habría consumido una droga conocida como "sales de baño", esta sustancia contiene, según el Instituto Nacional de Abusos de Drogas de Estados Unidos, varios productos similares a las anfetaminas que producirían los siguientes efectos: aumento de la presión arterial, agitación, alucinaciones y paranoias. Ahora ya lo sabéis, la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice que los “zombis” no existen, yo me quedo más tranquilo, no tendré que gastarme mis ahorros en la adquisición de una metralleta para matar “zombis” .