17 de juny 2011

Tirans antisemites d'ahir i d'avui

Tirans antisemites d'ahir i d'avui
L'antisemitisme no és un fenomen nou, ni el cristianisme n'ha estat aliè tot i que el cristianisme va ser originàriament només una branca del judaisme, una de moltes. Els règims totalitaris dels segles XX i XXI no han estat una excepció d'altres precedents històrics. Si els Reis Catòlics van expulsar els jueus el segle XV, abans les autoritats de moltes ciutats medievals havien impulsat els pogroms -- llavors encara no se'n deien així - contra els guetos jueus com una manera d'encarrilar les tensions socials, és a dir, els poderosos causants del malestar social dirigien a les masses colèriques cap als guetos per evitar que les masses els acabessin fent pagar a ells, que eren els veritables culpables, el seu malestar, els jueus dels guetos es convertien en el boc expiatori de les tensions socials. Sempre és més fàcil tallar el coll o apallissar a unes quantes persones que se sap que no es defensaran que intentar apallissar a un senyor feudal, un virrei o un bisbe, generalment ben protegits.
L'antisemitisme d'Adolf Hitler
De les raons de l'antisemitisme de Hitler se n'han dit moltes coses. N'he sentit a dir que les raons del seu odi vers els jueus va ser que un professor seu, un professor jueu, el va humiliar i això li va provocar un ressentiment, també n'he sentit a dir que sent caporal durant la Primera Guerra Mundial tenia un superior jueu, un sergent (?), que li feia la guitza. Cap de les dues coses són res més que simples rumors, però si que sembla que va ser en aquest període de la Primera Guerra Mundial on Hitler va començar a destacar per les seves opinions antisemites segons una carta en què el petit caporal de Bohèmia va escriure els seus primers comentaris antisemites. Aquesta carta, coneguda com la "carta Gemlich" data de 1919.
En un paràgraf de la carta el futur Führer deia que un Govern poderós podria reduir "l'amenaça jueva" però que el seu objectiu final, no obstant això, ha de ser l'eliminació sense impediments de tots els jueus junts". És a dir, l'any 1919 aquell petit caporal de bigoti ridícul ja planejava esborrar del mapa a tots els jueus, i no se'l van prendre gaire seriosament, tampoc van creure que arribaria a posar en pràctica aquests pensaments plasmats a la seva obra i dogma del seu partit i règim.
Aquesta carta del dictador genocida alemany va ser trobada per un soldat nord-americà en els últims mesos de la guerra. El rabí Martin Hier ha anunciat que aquesta carta va ser autentificada l'any 1988 per Charles Hamilton, expert en cal·ligrafia i adquirida pel Centre Simon Wiesenthal que ha pagat 150000 dòlars a un comerciant privat.
La carta Gemlich serà exhibida al Museu de la Tolerància de Los Ángeles a partir del mes de juliol.
Ahmadinejad
Orient Mitjà crema, la població de la majoria dels països d'aquesta àrea està revoltada contra els règims totalitaris que governen aquests països, a Egipte i Tunísia han caigut els dos dictadors, ja veurem com acaba el tema, mentre que alguns altres règims aconsegueixen mantenir-se reprimint la seva població sense contemplacions. El règim sirià ja ha provocat més d'un miler de morts entre la seva població. Síria i l'Iran mantenen una aliança des de fa molts anys, una aliança entre el règim teocràtic iranià i el règim totalitari sirià, dos règims que mantenen a dos dels grups terroristes més actius de l'Orient Mitjà, Hamàs i Hezbolà, que mantenen el front obert contra l'Estat d'Israel, la única democràcia de la zona. El sàtrapa iranià Ahmadinejad acusa als Estats Units d'interferir en els assumptes interns de Síria, advertint a altres països de l'àrea que no copiïn les estratègies dels Estats Units, en referència a l'Aràbia Saudita. "Condemno la ingerència dels Estats Units i dels seus aliats en els assumptes interns siris. Síria es troba a l'avantguarda de la resistència. I crec que el Govern i el poble siris estan capacitats per resoldre la situació sense la necessitat d'intervenció externa", digué el sàtrapa iranià. És veritat que el règim sirià intenta resoldre les revoltes de la única manera que sap, i de moment més d'un miler de morts poden donar testimoni de la forma en què el règim sirià soluciona el seu problema intern. Que Ahmadinejad demani -- exigeixi -- que altres països no intervinguin en els assumptes interns d'altres països és una broma de molt mal gust, el règim d'Ahmadinejad presta el seu ajut al règim sirià, el règim sirià es dedica a potinejar en els assumptes interns del Líban, els règims sirià i iranià financen i subministren armes a dos dels grups terroristes més poderosos de la zona, Hamàs i Hezbolà, que es dediquen a cometre atemptats contra Israel. No, el càncer de l'Orient Mitjà no és Israel, com afirma Ahmadinejad, el càncer de l'Orient Mitjà són aquests règims totalitaris i teocràtics islàmics. Ahmadinejad afirma que la República Islàmica de l'Iran dóna suport a totes les nacions i als - agafeu-vos fort -- governs rebel·lats.
Incís: Em l'imaginari franquista també apareixia aquest concepte, segons ells el govern rebel·lat era el de la República i acusaven als republicans, entre moltes altres coses, de revoltar-se contra el "alzamiento".
És a dir, segons Ahmadinejad el règim sirià està revoltat contra... contra qui?. Contra la seva població?. Els Asad "derrocaran" al seu poble?. I Gadafi al seu?. Segons Ahmadinejad "a Bahrein no hi ha problemes entre el govern (de Bahrain) i la seva població. El problema són les tropes nord-americanes". El règim de Bahrain està reprimint la seva població sense contemplacions amb l'inestimable ajut de l'Aràbia Saudita.. Ahmadinejad diu que dóna suport a les revoltes que s'estan produint a l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica a les que considera com "una onada de despertar islàmic" com la revolució islàmica iraniana de 1979. Això si, les revoltes contra el règim iranià són esclafades sense cap mania pel règim teocràtic iranià del qual en forma part el sàtrapa Ahmadinejad. Ahmadinejad afirma que la revolta contra el règim sirià ha estat instigada per Israel i els Estats Units. Ahmadinejad sempre veu la mà d'Israel a tot els llocs però les mans negres més importants d'Orient Mitjà són les d'Ahmadinejad i del seu amic sirià Bashar.


Tiranos antisemitas de ayer y de hoy
El antisemitismo no es un fenómeno nuevo, ni el cristianismo ha sido ajeno a pesar de que el cristianismo fue originalmente sólo una rama del judaísmo, una de muchas. Los regímenes totalitarios de los siglos XX y XXI no han sido una excepción de otros precedentes históricos. Si los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en el siglo XV, antes las autoridades de muchas ciudades medievales habían impulsado los pogromos - entonces todavía no se llamaban así - contra los guetos judíos como una manera de encauzar las tensiones sociales, es decir, los poderosos causantes del malestar social dirigían a las masas coléricas hacia los guetos para evitar que las masas los acabaran haciendo pagar a ellos, que eran los verdaderos culpables, su malestar, los judíos de los guetos se convertían en el chivo expiatorio de las tensiones sociales. Siempre es más fácil cortar el cuello o apalear a unas cuantas personas que se sabe que no se defenderán que intentar apalear a un señor feudal, un virrey o un obispo, generalmente bien protegidos.
El antisemitismo de Adolf Hitler De las razones del antisemitismo de Hitler se han dicho muchas cosas. He oído decir que las razones de su odio hacia los judíos fue que un profesor suyo, un profesor judío, lo humilló y esto le provocó un resentimiento, también he oído decir que siente cabo durante la Primera Guerra Mundial tenía un superior judío, un sargento (?), que le hacía la pascua. Ninguna de las dos cosas son más que simples rumores, pero si que parece que fue en este período de la Primera Guerra Mundial donde Hitler comenzó a destacar por sus opiniones antisemitas según una carta en la que el pequeño cabo de Bohemia escribió sus primeros comentarios antisemitas. Esta carta, conocida como la "carta Gemlich" fecha de 1919.
En un párrafo de la carta el futuro Führer decía que un Gobierno poderoso podría reducir "la amenaza judía" pero que su objetivo final, sin embargo, debe ser la eliminación sin impedimentos de todos los judíos juntos ". Es decir, en 1919 ese pequeño cabo de bigote ridículo ya planeaba borrar del mapa a todos los judíos, y no se tomaron muy en serio, tampoco creyeron que llegaría a poner en práctica estos pensamientos plasmados en su obra y dogma de su partido y régimen.
Esta carta del dictador genocida alemán fue encontrada por un soldado estadounidense en los últimos meses de la guerra. El rabino Martin Hier ha anunciado que esta carta fue autentificada en 1988 por Charles Hamilton, experto en caligrafía y adquirida por el Centro Simon Wiesenthal que ha pagado 150.000 dólares a un comerciante privado. La carta Gemlich será exhibida en el Museo de la Tolerancia de Los Ángeles a partir del mes de julio.
Ahmadineyad Oriente Medio arde, la población de la mayoría de los países de esta área está sublevada contra los regímenes totalitarios que gobiernan estos países, en Egipto y Túnez han caído los dos dictadores, ya veremos cómo acaba el tema, mientras que otros regímenes consiguen mantener a reprimiendo su población sin contemplaciones. El régimen sirio ya ha provocado más de un millar de muertos entre su población. Siria e Irán mantienen una alianza desde hace muchos años, una alianza entre el régimen teocrático iraní y el régimen totalitario sirio, dos regímenes que mantienen a dos de los grupos terroristas más activos de Oriente Medio, Hamas y Hezbolá, que mantienen el frente abierto contra el Estado de Israel, la única democracia de la zona. El sátrapa iraní Ahmadineyad acusa a los Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Siria, advirtiendo a otros países del área que no copien las estrategias de los Estados Unidos, en referencia a Arabia Saudí. "Condeno la injerencia de Estados Unidos y de sus aliados en los asuntos internos sirios. Siria se encuentra a la vanguardia de la resistencia. Y creo que el Gobierno y el pueblo sirios están capacitados para resolver la situación sin la necesidad de intervención externa ", dijo el sátrapa iraní. Es verdad que el régimen sirio intenta resolver las revueltas de la única manera que sabe, y por el momento más de un millar de muertos pueden dar testimonio de la forma en que el régimen sirio soluciona su problema interno. Que Ahmadineyad pida - exija - que otros países no intervengan en los asuntos internos de otros países es una broma de muy mal gusto, el régimen de Ahmadineyad presta su ayuda al régimen sirio, el régimen sirio se dedica a jugar en los asuntos internos del Líbano, los regímenes sirio e iraní financian y suministran armas a dos de los grupos terroristas más poderosos de la zona, Hamás y Hezbolá, que se dedican a cometer atentados contra Israel. No, el cáncer de Oriente Medio no es Israel, como afirma Ahmadineyad, el cáncer de Oriente Medio son estos regímenes totalitarios y teocráticos islámicos. Ahmadineyad afirma que la República Islámica de Irán da apoyo a todas las naciones y los - tome en cuenta fuerte - gobiernos rebelados.
Inciso: Me lo imaginario franquista también aparecía este concepto, según ellos el gobierno rebelado era el de la República y acusaban a los republicanos, entre muchas otras cosas, de sublevarse contra el "alzamiento".
Es decir, según Ahmadineyad el régimen sirio está sublevado contra ... contra quien?. Contra su población?. Los Asad "derribarán" a su pueblo?. Y Gadafi a su?. Según Ahmadineyad "en Bahrein no hay problemas entre el gobierno (de Bahrein) y su población. El problema son las tropas estadounidenses". El régimen de Bahrein está reprimiendo su población sin contemplaciones con la inestimable ayuda de Arabia Saudí .. Ahmadineyad dice que apoya las revueltas que se están produciendo en Oriente Medio y el norte de África a las que considera como "una ola de despertar islámico" como la revolución islámica iraní de 1979. Eso si, las revueltas contra el régimen iraní son aplastadas sin ningún reparo por el régimen teocrático iraní del que forma parte el sátrapa Ahmadineyad. Ahmadineyad afirma que la revuelta contra el régimen sirio ha sido instigada por Israel y Estados Unidos. Ahmadineyad siempre ve la mano de Israel a todos los lugares pero las manos negras más importantes de Oriente Medio son las de Ahmadineyad y de su amigo sirio Bashar.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Estamos de acuerdo con que el antisemitismo no es un fenomeno nuevo, y que es muy antiguo y que ni Hitler ni los alemanes lo inventaron. Y estamos de acuerdo en que su origen es religioso. Los cristianos no admitían que los judíos rechazaran creer que Jesús era el "hijo de Dios", el Mesías.". Cuando el cristianismo se convirtió en la religión mayoritaria de Europa, los judíos fueron perseguidos regularmente. Hubo periodos de calma en que se los toleró, y periodos de persecución como durante las Cruzadas y en la Edad Media. Muchos fueron masacrados y se les confiscaron sus bienes o se les expulsó de donde vivian.

Como tu has dicho en otras ocasiones eran los chivos expíatorios a quienes se acusaba de todo. Al parecer mas tarde en politica eran republicanos lo que les acarreó tambien el rechazo de personas y grupos.
Entiendo que uno de los casos mas impactantes de antisemitismo fue el de Dreyfus en Francia.

Yo creo que las razones del antisemitismo de Hitler tal vez no son muy claras, con muchas historias dudosas creo yo, y tan sólo se trata de que reflejaba el antisemitismo de siempre. Dicen que, "Hitler retomó el antiguo antisemitismo y le añadió oscuras teorías autodenominadas "científicas" que probaban la superioridad de la autotitulada "raza aria" (y con ella, de todos los alemanes) sobre la "raza judía"", personalmente eso me parece absurdo.

Yo pienso que el problema con los árabes o Irán es un poco distinto y que no es un antisemitismo tradional ya que ellos tienen un mismo origen semita y pudieron vivir juntos en tierras de palestina sin mayores conflictos me parece. Creo que el antisemitismo se origina en el mundo arabe por la forma en que se creó el Estado de Israel, separando a los judíos de los arabes en lugar de crear un Estado de Palestina donde vivieran juntos, como siempre habían vivido, creo yo.

Jaume C. i B. ha dit...

Lo más curioso es que en los dos países en los que los judíos estaban más integrados se produjeron los dos casos de antisemitismo más graves. Los judíos franceses vivían plenamente integrados, sólo hay que ver el ejemplo de Dreyfus, un oficial francés de origen judío que demostró su lealtad con su país, un país que le enchironar bajo acusaciones falsas de traición. En este caso era un caso individual.
Los judíos alemanes no sólo estaban plenamente integrados, es que gran parte de los intelectuales y científicos alemanes eran judíos. Ellos se consideraban alemanes de origen judío. Pero Hitler usarlos como chivo expiatorio de los males de aquella Alemania en crisis tras la PGM.
Hitler basó sus tesis en "los protocolos de los sabios de Sión", un pequeño panfleto antisemita que recoge todas las razones para odiar a los judíos pero que no tiene una coherencia ideológica ni estructural. Nada de lo que dice este panfleto se aguanta, pero leído por personas con prejuicios y que ya creen en la tradicional malignidad de los judíos lleva a situaciones como estas.
En algunos países latinoamericanos los judíos son mirados con desconfianza, especialmente en aquellos en los que también hay una numerosa población procedente de países árabes. El hecho de que Israel sea aliado de Estados Unidos hace que regímenes populistas latinoamericanos con "amistades" con regímenes árabes vean su población judía con desconfianza.
Los iraníes son persas, no semitas, mayoritariamente. El régimen iraní es una teocracia islámica que aspira a imponer su modelo de islamismo, y si ya le molesta el sunnismo, que otra rama del Islam, la presencia de otra creencia le resulta insoportable.