17 de juny 2011

Israel entre varetes màgiques i colons enfurismats

Israel entre varetes màgiques i colons enfurismats
Vareta màgica
Fa poc parlava del sistema Cúpula de Ferro, un sistema defensiu israelià que ha demostrat la seva eficiència i que s'anirà estenent a tot Israel, però el govern israelià vol protegir la seva població i està desenvolupant un sistema de defensa antimíssils de mig abast. El nomenen "vareta màgica" (Sharvit Ksamim) i també "Fona de David" (Kela David). El sistema de defensa podria entrar en funcionament abans del que estava previst. "En els pròxims mesos realitzarem una prova completa del sistema i determinarem si Vareta Màgica estarà en condicions operatives en el futur proper", segons el coronel Pini Yungman, director del projecte.
El sistema podria estar actiu l'any 2013 amb el propòsit de neutralitzar l'amenaça dels míssils Katiusha que llança Hezbolà: "L'objectiu és poder neutralitzar a tots els míssils de curt abast, als míssils de creuer i als altres objectius que sistema de defensa antimíssils Jetz podria ignorar".
Aquest sistema té la possibilitat de canviar el curs del míssil en vol i dirigir-lo a un altre objectiu. El sistema complementarà els sistemes Cúpula de Ferro (Iron Dome o Kipat Barzel) i els sistemes Jetz i Patriot que protegeixen el territori israelià de l'atac amb míssils d'Hezbolà i Hamàs.
Demolit assentament il·legal de colons a Cisjordània
Les autoritats israelianes van demolir l'assentament il·legal d'Alei Ain a Cisjordània, els colons jueus van enfrontar-se als soldats israelians, policia i guàrdies fronterers que havien anat a desallotjar-los. Els incidents van acabar amb sis policies i cinc colons ferits, i un vehicle policial destruït per un còctel Molotov que li van llençar els colons. Els colons no estaven gens disposats a marxar i van intentar bloquejar la carretera però finalment van ser enderrocades quatre estructures il·legals.


Israel entre varitas mágicas y colonos enfurecidos
Varita mágica
Hace poco hablaba del sistema Cúpula de Hierro, un sistema defensivo israelí que ha demostrado su eficiencia y que se irá extendiendo a todo Israel, pero el gobierno israelí quiere proteger a su población y está desarrollando un sistema de defensa antimisiles de medio alcance. El nombran "varita mágica" (Sharvit Ksamim) y también "Honda de David" (Kelaa David). El sistema de defensa podría entrar en funcionamiento antes de lo previsto. "En los próximos meses realizaremos una prueba completa del sistema y determinaremos si Varita Mágica estará en condiciones operativas en el futuro cercano", según el coronel Pini Yungman, director del proyecto.
El sistema podría estar activo el año 2013 con el propósito de neutralizar la amenaza de los misiles Katiusha que lanza Hezbolá: "El objetivo es poder neutralizar a todos los misiles de corto alcance, los misiles de crucero y los otros objetivos que el sistema de defensa antimisiles Jetz podría ignorar ".
Este sistema tiene la posibilidad de cambiar el curso del misil en vuelo y dirigirse a otro objetivo. El sistema complementará los sistemas Cúpula de Hierro (Iron Dome o Kipat Barzel) y los sistemas Jetz y Patriot que protegen el territorio israelí del ataque con misiles de Hezbolá y Hamás.
Demolido asentamiento ilegal de colonos en Cisjordania Las autoridades israelíes demolieron el asentamiento ilegal de Alei Ain en Cisjordania, los colonos judíos se enfrentaron a los soldados israelíes, policía y guardias fronterizos que habían ido a desalojarlos. Los incidentes terminaron con seis policías y cinco colonos heridos, y un vehículo policial destruido por un cóctel molotov que le lanzaron los colonos. Los colonos no estaban nada dispuestos a marchar e intentaron bloquear la carretera pero finalmente fueron demolidas cuatro estructuras ilegales.