7 de juny 2011

Intent sirià d'assalt de la frontera israeliana acaba en tragèdia

Intent sirià d'assalt de la frontera israeliana acaba en tragèdia
Un centenar de palestins van llançar pedres contra el Tzahal
Un centenar de palestins van aproximar-se al control militar de Qalandia per commemorar la derrota dels exèrcits àrabs durant la Guerra dels Sis Dies, l'any 1967, guerra que com totes les que hi ha hagut entre els Estats Àrabs de la zona i l'Estat d'Israel mai han estat iniciades per Israel però si que van concloure amb la victòria dels exèrcits àrabs. Per tant, diguem-ho clar, les desgràcies dels palestins són única i exclusivament responsabilitat dels Estats Àrabs. Un portaveu militar israelià descriu la situació: “Uns cent palestins van arribar a Qalandia i van llençar pedres contra les forces, que van utilitzar gas lacrimogen i altres equips antiavalots". La marxa va iniciar-se a l'entrada del camp de refugiats de Qalandia, des d'allà desenes de persones amb banderes palestines van anar caminant fins el post militar corejant consignes nacionalistes palestines. El dirigent de la ONG “Stop the wall”, Yamal Yuma, organitzadora de la protesta palestina diu que “Les ambulàncies han hagut d'emportar-se a desenes de persones que no podien respirar perquè havien inhalat gas lacrimogen”. Aquesta ONG diu defensar la resistència pacífica contra la presència israeliana a Betlem i Tulkarem, però sorprenentment aquests pacifistes van llençar pedres contra els soldats israelians. Crec que el concepte “pacifista” no el tenen gaire clar els palestins ni els àrabs en general.
20 sirians morts quan intentaven assaltar la frontera israeliana
Una vintena de sirians han mort quan intentaven assaltar la frontera amb Israel quan centenars de palestins van provar d'infiltrar-se a Israel per dos punts diferents de la frontera entre Síria i Israel. Van ser rebutjats pels soldats israelians que no estaven disposats que es repetissin els fets del dia de la Nakba quan més d'un centenar de sirians van irrompre a Israel per la força. Fonts sirianes asseguren que 20 sirians van morir i 325 van resultar ferits. Darrera d'aquests intents sembla que està el regim sirià que intenta desviar l'atenció de la repressió que està duent a terme contra la seva pròpia població i que ja ha causat més d'un miler de morts. Durant el matí de diumenge un munt de palestins dels suburbis de Damasc van ser portats en autobús fins la zona fronterera, allà van congregar-se sense que les tropes sirianes fessin res. Una web opositora siriana "Reforma Síria"denuncia que els manifestants de la Naksa són agricultors pobres als que el règim del dictador sirià va pagar 1000 dòlars a canvi que anessin fins a la frontera amb Israel i va prometre 10.000 dòlars a les famílies dels que morissin. De moment al règim aquest muntatge sagnant i tràgic li ha costat 200.000 dòlars. Ja veiem el que val en un país àrab una vida. El ministre israelià de Defensa Ehud Barak va declarar que "la responsabilitat dels incidents i de les víctimes recau en els que van dur a terme estes provocacions, i en tots aquells que els van impulsar a estes accions". Aquests règims àrabs no solen mai responsabilitzar-se dels crims que cometen, i malauradament a Europa hi ha molt carallot que senten simpaties per aquests règims totalitaris àrabs i teocràcies islamistes.
Manifestants sirians van incendiar camps de mines
Els manifestants sirians que van assaltar la frontera israeliana van incendiar els camps de mines fronterers i llençaren còctels Molotov contra la cruïlla de Kuneitra, aquesta podria ser la principal causa de molts ferits i morts. Moltes de les persones ferides van morir perquè la Creu Roja no va poder assistir-los davant l'entossudiment dels manifestants de no aturar els incidents per permetre les assistències mèdiques. Amb això no vull dir que s'ho busquessin però sembla que la inconsciència d'aquesta gent no té límits. Els comandants del Tzahal van ordenar l'alto el foc vàries vegades i això va ser aprofitat pels sirians per tornar a intentar l'assalt contra Israel.

Intento sirio de asalto de la frontera israelí acaba en tragedia
Un centenar de palestinos lanzaron piedras contra el Tzahal
Un centenar de palestinos aproximarse al control militar de Qalandia para conmemorar la derrota de los ejércitos árabes durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, guerra que como todas las que ha habido entre los Estados Árabes de la zona y la Estado de Israel nunca han sido iniciadas por Israel pero sí que concluyeron con la victoria de los ejércitos árabes. Por lo tanto, digámoslo claro, las desgracias de los palestinos son única y exclusivamente responsabilidad de los Estados Árabes. Un portavoz militar israelí describe la situación: "Unos cien palestinos llegaron a Qalandia y tiraron piedras contra las fuerzas, que utilizaron gas lacrimógeno y otros equipos antidisturbios". La marcha se inició en la entrada del campo de refugiados de Qalandia, desde allí decenas de personas con banderas palestinas fueron caminando hasta el puesto militar coreando consignas nacionalistas palestinas. El dirigente de la ONG "Stop the wall", Yamal Yuma, organizadora de la protesta palestina dice que "Las ambulancias han tenido de llevarse a decenas de personas que no podían respirar porque habían inhalado gas lacrimógeno ". Esta ONG dice defender la resistencia pacífica contra la presencia israelí en Belén y Tulkarem, pero sorprendentemente estos pacifistas lanzaron piedras contra los soldados israelíes. Creo que el concepto "pacifista" no lo tienen muy claro los palestinos ni los árabes en general.
20 sirios muertos cuando intentaban asaltar la frontera israelí
Una veintena de sirios murieron cuando intentaban asaltar la frontera con Israel cuando cientos de palestinos trataron de infiltrarse en Israel por dos puntos diferentes de la frontera entre Siria e Israel. Fueron rechazados por los soldados israelíes que no estaban dispuestos a que se repitieran los hechos del día de la Nakba cuando más de un centenar de sirios irrumpieron en Israel por la fuerza. Fuentes sirias aseguran que 20 sirios murieron y 325 resultaron heridos. Detrás de estos intentos parece que está el régimen sirio que intenta desviar la atención de la represión que está llevando a cabo contra su propia población y que ya ha causado más de un millar de muertos. Durante la mañana del domingo un montón de palestinos de los suburbios de Damasco fueron llevados en autobús hasta la zona fronteriza, allí se congregaron sin que las tropas sirias hicieran nada. Una web opositora siria "Reforma Siria" denuncia que los manifestantes de la Naksa son agricultores pobres a los que el régimen del dictador sirio pagó 1000 dólares a cambio de que fueran hasta la frontera con Israel y prometió 10.000 dólares a las familias de los que murieran . De momento al régimen este montaje sangriento y trágico le ha costado 200.000 dólares. Ya vemos lo que vale en un país árabe una vida. El ministro israelí de Defensa Ehud Barak declaró que "la responsabilidad de los incidentes y de las víctimas recae en los que llevaron a cabo estas provocaciones, y en todos aquellos que les impulsaron a estas acciones". Estos regímenes árabes no suelen nunca responsabilizarse de los crímenes que cometen, y desgraciadamente en Europa hay mucho gilipollas que sienten simpatías por estos regímenes totalitarios árabes y teocracias islamistas.
Manifestantes sirios incendiaron campos de minas
Los manifestantes sirios que asaltaron la frontera israelí incendiaron los campos de minas fronterizos y lanzaron cócteles molotov contra el cruce de Kuneitra, esta podría ser la principal causa de muchos heridos y muertos. Muchas de las personas heridas murieron para que la Cruz Roja no pudo asistirles ante la cerrazón de los manifestantes de no detener los incidentes para permitir las asistencias médicas. Con esto no quiero decir que lo buscaran pero parece que la inconsciencia de esta gente no tiene límites. Los comandantes del Tzahal ordenaron el alto el fuego varias veces y eso fue aprovechado por los sirios para volver a intentar el asalto contra Israel.