3 de juny 2011

En català, sense ànim de voler fotre ningú - (Excepte a aquells a qui els fot la llengua catalana) (II)

En català, sense ànim de voler fotre ningú - (Excepte a aquells a qui els fot la llengua catalana) (II)Continuo comprovant que a Espanya encara hi ha gent convençuda que el català és un dialecte, i no hi ha manera de convèncer-los del seu error. Aquesta incapacitat per comprendre això producte d'anys d'una educació en la ignorància és impossible de combatre.

En el meu canal de Youtube de vídeos polítics m'he trobat un missatge d'un d'aquests feixistes espanyols intransigents. El missatge, és com podeu veure molt explícit:

jinetefantasma67: ¡¡HABER SI ESCRIBES EN CRISTIANO CHAVAL QUE UTILIZANDO ESTE DIALECTO TU Y LOS PALURDOS CATALANES NO LLEGAREIS? MUY LEJOS,,,FRANCO TENIA QUE ABEROS MANDADO A TODOS LOS CATALANES A AUSWITCH Y ABEROS PEGADO UNA DUCHITA DE GAS CICLON B....

Incís: Escriure en majúscules a Internet és l'equivalent a cridar.

Incís: En català i també en castellà els accents s'han de posar tant en minúscules com en majúscules.

Incís: Fa mal als ulls aquest “HABER”, aquest “ABEROS”, aquest “AUSWITCH” i aquest “ABEROS”.

A tots se'n pot passar una errada ortogràfica però és curiós que algú que atempta contra la llengua castellana de la manera que ho fa aquest individu tingui la poca vergonya de criticar-me a mi per escriure en català. La ideologia d'aquest individu és una altra història. Quina dèria que tenen els feixistes amb això de gasejar gent.

Però aquest no és el tema. Que un cretí com aquest li molesti que s'empri una llengua fins el punt de tenir el desig de gasejar de totes les persones que parlen una llengua, per tant ens està reconeixent que som un grup ètnic quan defensa que per una particularitat, en aquest cas lingüística, se'ns pugui assassinar a tot un poble.

Recordar que aquest va ser el mètode principal amb el qual els nazis van assassinar a 10 milions de persones, dels quals hi havia 6 milions de jueus, però entre els altre quatre milions de persones hi havia gitanos, eslaus, homosexuals i tota la gent que els nazis consideraven indesitjables, i entre aquesta gent hi havia també catalans i espanyols que fugin del règim franquista van caure en mans del règim nazi.

Franco, pel qual aquest jinetefantasma67 sembla sentir molta admiració, no va ser tan sofisticat com el petit caporal de Bohèmia, els seus mètodes eren més barroers, més espanyols, però també és responsable de l'assassinat de centenars de milers de persones no només durant els tres anys de guerra civil sinó durant els quasi 40 anys de dictadura. Però el règim franquista també va intentar perpetrar un altre genocidi, un de cultural amb el clar propòsit d'homogeneïtzar cultural i lingüísticament l'Estat espanyol, una obra infame i criminal que fa quasi quatre segles que dura. Malgrat que tot aquest esforç criminal de l'Estat espanyol ha deixat molt malmeses a moltes de les llengües que existeixen a l'Estat, sembla que entre els polítics nacionalistes espanyols hi ha el convenciment que s'ha de continuar amb aquesta obra.

Vull fer un incís, tot i que el primer intent ferm d'homogeneïtzació cultural es produeix en temps de l'infame comte duc d'Olivares, època en què el vàlid de Felip IV va llogar la ploma de l'insigne don Francisco de Quevedo per a què escrigués algunes coses bastant lletges sobre els catalans. Però un dels primers actes que podem qualificar d'atemptat contra el català no el va cometre el poder civil sinó el religiós cap al segle XV, quan va ordenar-se la destrucció d'una Bíblia valenciana, escrita en llengua catalana, ja que van considerar que la Bíblia només podia estar en llatí i en castellà.

El nacionalisme espanyol és profundament racista encara que físicament els catalans no tenim excessives diferències físiques dels espanyols, en realitat cap, però el fet de parlar aquesta llengua contra la que ells senten aquesta animadversió ens fa diferents, i aquesta diferència fa que necessitin demonitzar-nos.

Quan es parla de quines llengües es parlen a l'Estat espanyol la majoria de la gent amb prou feines arribar a citar el castellà, català, gallec i èuscar. Molts ignorants i molts espanyolistes creuen que el valencià és una llengua diferenciada del català, un disbarat que cap persona amb un mínim de cultura s'empassa, encara menys si coneix el tema una mica. Però aquesta tesi la recolzen partits com el Partit Popular i els partits de la dreta blavera valenciana. Una vegada he aclarit aquest tema hem de continuar. Alguns podrien incloure l'asturià (bable), però molts posen en dubte que sigui una llengua, però ho és. Menys conegudes per la immensa majoria dels espanyols són l'aragonès i l'arenés. Per a la majoria d'espanyols l'existència d'aquestes dues llengües es ignorada, fins i tot, un “il•lustre” aragonès com Federico Jiménez Losantos ignora l'existència de la llengua aragonesa. Podem dir que a l'Estat espanyol es parlen castellà, català, gallec, èuscar, arenés, aragonès i asturià. La UNESCO denuncia que exceptuant el castellà, el català i el gallec totes les altres llengües estan agonitzant i minoritzades per les polítiques de l'Estat espanyol en matèria lingüística. El català i el gallec gaudeixen malgrat tot, d'una relativa bona salut, potser perquè aquestes llengües han tingut sempre, i en els pitjors moments, un gran suport per part de la gent, i perquè tant el català com el gallec gaudeixen d'una rica literatura des de fa molts segles.

Que serien ara el català i el gallec si no s'haguessin trobat amb un Estat en contra?. No ho sé. Probablement aquestes dues llengües ara serien encara més conegudes fora del seu àmbit territorial, encara que cal dir, no conec el cas de la llengua gallega, que la llengua catalana és més estudiada fora d'Espanya que no pas a Espanya, Alemanya té més facultats de filologia i literatura catalana que no pas l'Estat espanyol. I en part és normal, que podem esperar d'un Estat on hi ha ciutadans que ignoren que el català és un idioma?.

Puc entendre que a Xile ignorin aquest fet, Xile està molt lluny, i dic Xile per una experiència personal, grata per cert, i aquesta persona va entendre a la primera allò que els espanyols són incapaços d'entendre, però resulta ridícul que els espanyols ignorin aquest fet i s'entossudeixin a no comprendre que el català és una llengua. Segles d'ignorància i prejudicis promoguts per un Estat que vol homogenitzar-se cultural i lingüísticament i que se sent frustrat pel fet de no haver-ho aconseguit malgrat tot el seu poder repressiu, militar i polític. Viuen al nostre costat i ho ignoren tot de nosaltres, en realitat ho ignoren perquè no volen saber res sobre nosaltres, quan els comences a explicar que és el català o els agafen marejos davant unes paraules el significat de les quals no aconsegueixen comprendre o s'enfurismen perquè allò que se'ls està explicant per treure'ls de la seva ignorància no encaixa en els seus esquemes mentals.

I aquesta frustració fa que hi hagi carallots com jinetefantasma67 que deixi escrites unes paraules que en un país normal serien constitutives del delicte d'apologia del genocidi, a Espanya aquestes coses es poden dir sense que passi res. Si un català crema un foto del Borbó o una “estanquera” demanen penjar-lo a la forca, ells en canvi no tenen cap vergonya a tractar de justificar l'anihilament de pobles i cultures, sigui un fet comés en el passat o un desig de futur.

Tampoc és nou que algú parli d'exterminar-nos, només cal repassar declaracions d'algun militar franquista abans, durant i després de la guerra, o d'alguna premsa conservadora madrilenya des del segle XIX fins el dia d'avui.

Una cosa que els espanyolistes no acaben d'entendre és que persones de cognoms castellans vingudes d'arreu d'Espanya se sentin plenament catalanes, parlin la llengua i sentin aquest país com seu. Bé, els espanyolistes també se senten molt seva Catalunya, això si, de la mateixa manera que els lladres creuen que tot el que han robat els pertany. També hi ha gent a Catalunya que tot i viure aquí no acaben de sentir-se'n còmodes, els destorba la llengua, van arribar aquí fa molts anys i no van saber, no van poder o no van voler integrar-se, ells creien que havien de ser els del país els que s'haguessin de convertir en ells i renunciessin a la llengua catalana. A ells mai se'ls va exigir que renunciessin a la llengua castellana, se'ls va respectar, potser aquest va ser l'error, potser des del primer moment que van arribar se'ls hauria d'haver dit clarament “això és el que hi ha, si t'agrada bé, i si no t'hi poses fulles”. Hem comés l'error de tolerar a una gent intolerant que va venir a casa nostra sense cap intenció d'integrar-se. Són una minoria però una minoria molt cridanera perquè tenen megàfons molt grossos. No són d'aquí i és evident que no se senten còmodes amb la situació, és incomprensible que no marxin.

Jo tinc un mòbil fabricat per una coneguda marca finlandesa que comença per NO i acaba per KIA, no vull dir marques comercials, entre els idiomes en què té els menús està el català. El traductor del Google té entre les llengües en què es pot traduir cap a i des del català. He citat dues grans empreses que entre els idiomes que ofereixen als seus usuaris està el català, i no ho farien si el català fos un dialecte, com afirma el carallot ultra jinetefantasma.

Continuarà...


En catalán, sin ánimo de querer joder a nadie - (Excepto a aquellos a quienes les jode la lengua catalana) (II)


Sigo comprobando que en España aún hay gente convencida de que el catalán es un dialecto, y no hay manera de convencerlos de su error. Esta incapacidad para comprender esto producto de años de una educación en la ignorancia es imposible de combatir.

En mi canal de Youtube de vídeos políticos me he encontrado un mensaje de uno de estos fascistas españoles intransigentes. El mensaje, es como podéis ver muy explícito:

jinetefantasma67: ¡¡HABER SI ESCRIBES EN CRISTIANO CHAVAL QUE UTILIZANDO ESTE DIALECTO TU Y LOS PALURDOS CATALANES NO LLEGAREIS? MUY LEJOS,,,FRANCO TENIA QUE ABEROS MANDADO A TODOS LOS CATALANES A AUSWITCH Y ABEROS PEGADO UNA DUCHITA DE GAS CICLON B....

Inciso: Escribir en mayúsculas en Internet es el equivalente a gritar.

Inciso: En catalán y también en castellano los acentos deben ponerse tanto en minúsculas como en mayúsculas.

Inciso: Hace daño a los ojos este "HABER", este "ABEROS", este "Auswitch" y este "ABEROS".

A todos se puede pasar un error ortográfico pero es curioso que alguien que atenta contra la lengua castellana de la manera que lo hace este individuo tenga la poca vergüenza de criticar a mí para escribir en catalán. La ideología de este individuo es otra historia. Qué manía que tienen los fascistas con eso de gasear gente.

Pero este no es el tema. Que un cretino como este le moleste que se emplee una lengua hasta el punto de tener el deseo de gasear de todas las personas que hablan una lengua, por lo tanto nos está reconociendo que somos un grupo étnico cuando defiende que por una particularidad, en este caso lingüística, se nos pueda asesinar a todo un pueblo.

Recordar que éste fue el método principal con el que los nazis asesinaron a 10 millones de personas, de los cuales había 6 millones de judíos, pero entre los otro cuatro millones de personas había gitanos, eslavos, homosexuales y toda la gente que los nazis consideraban indeseables, y entre esta gente había también catalanes y españoles que huyan del régimen franquista cayeron en manos del régimen nazi.

Franco, por el que este jinetefantasma67 parece sentir mucha admiración, no fue tan sofisticado como el pequeño cabo de Bohemia, sus métodos eran más toscos, más españoles, pero también es responsable del asesinato de cientos de miles de personas no sólo durante los tres años de guerra civil sino durante los casi 40 años de dictadura. Pero el régimen franquista también intentó perpetrar otro genocidio, uno cultural con el claro propósito de homogeneizar cultural y lingüísticamente el Estado español, una obra infame y criminal que hace casi cuatro siglos que dura. A pesar de que todo este esfuerzo criminal del Estado español ha dejado muy dañadas a muchas de las lenguas que existen en el Estado, parece que entre los políticos nacionalistas españoles existe el convencimiento que se debe continuar con esta obra.

Quiero hacer un inciso, aunque el primer intento firme de homogeneización cultural se produce en tiempos del infame conde duque de Olivares, época en que el válido de Felipe IV alquiló la pluma del insigne don Francisco de Quevedo para que escribiera algunas cosas bastante feas sobre los catalanes. Pero uno de los primeros actos que podemos calificar de atentado contra el catalán no lo cometió el poder civil sino el religioso hacia el siglo XV, cuando ordenó a la destrucción de una Biblia valenciana, escrita en lengua catalana, ya que considerar que la Biblia sólo podía estar en latín y en castellano.

El nacionalismo español es profundamente racista aunque físicamente los catalanes no tenemos excesivas diferencias físicas de los españoles, en realidad ninguna, pero el hecho de hablar esta lengua contra la que ellos sienten esta animadversión nos hace diferentes, y esta diferencia hace que necesiten demonizar hacernos .

Cuando se habla de qué lenguas se hablan en España la mayoría de la gente apenas llegar a citar el castellano, catalán, gallego y euskera. Muchos ignorantes y muchos españolistas creen que el valenciano es una lengua diferenciada del catalán, un disparate que ninguna persona con un mínimo de cultura se traga, aunque menos si conoce el tema un poco. Pero esta tesis la apoyan partidos como el Partido Popular y los partidos de la derecha blavera valenciana. Una vez he aclarado este tema tenemos que continuar. Algunos podrían incluir el asturiano (bable), pero muchos ponen en duda que sea una lengua, pero lo es. Menos conocidas por la inmensa mayoría de los españoles son el aragonés y la arena. Para la mayoría de españoles la existencia de estas dos lenguas se ignorada, incluso, un "ilustre" aragonés como Federico Jiménez Losantos ignora la existencia de la lengua aragonesa. Podemos decir que en España se hablan castellano, catalán, gallego, euskera, arenas, aragonés y asturiano. La UNESCO denuncia que exceptuando el castellano, el catalán y el gallego todas las demás lenguas están agonizando y minorizadas por las políticas del Estado español en materia lingüística. El catalán y el gallego gozan a pesar de todo, de una relativa buena salud, quizá porque estas lenguas han tenido siempre, y en los peores momentos, un gran apoyo por parte de la gente, y para que tanto el catalán como el gallego gozan de una rica literatura desde hace muchos siglos.

Que serían ahora el catalán y el gallego si no se hubieran encontrado con un Estado en contra?. No lo sé. Probablemente estas dos lenguas ahora serían aún más conocidas fuera de su ámbito territorial, aunque hay que decir, no conozco el caso de la lengua gallega, que la lengua catalana es más estudiada fuera de España que en España, Alemania tiene más facultades de filología y literatura catalana que no el Estado español. Y en parte es normal, que podemos esperar de un Estado donde hay ciudadanos que ignoran que el catalán es un idioma?.

Puedo entender que en Chile ignoren este hecho, Chile está muy lejos, y digo Chile por una experiencia personal, grata por cierto, y esta persona entendió a la primera lo que los españoles son incapaces de entender, pero resulta ridículo que los españoles ignoren este hecho y se empeñen en no comprender que el catalán es una lengua. Siglos de ignorancia y prejuicios promovidos por un Estado que quiere homogeneizar a cultural y lingüística y que se siente frustrado por no haberlo conseguido a pesar de todo su poder represivo, militar y político. Viven a nuestro lado y lo ignoran todo de nosotros, en realidad lo ignoran porque no quieren saber nada sobre nosotros, cuando los empiezas a explicar que es el catalán o los toman mareos ante unas palabras el significado de las cuales no consiguen comprender o se enfurecido porque lo que les está explicando por sacarlos de su ignorancia no encaja en sus esquemas mentales.

Y esta frustración hace que haya botarates como jinetefantasma67 que deje escritas unas palabras que en un país normal serían constitutivas del delito de apología del genocidio, en España estas cosas se pueden decir sin que pase nada. Si un catalán quema una foto del Borbón o una "estanquera" piden colgarlo en la horca, ellos en cambio no tienen ninguna vergüenza en tratar de justificar el aniquilamiento de pueblos y culturas, sea un hecho cometido en el pasado o un deseo de futuro.

Tampoco es nuevo que alguien hable de exterminarnos, sólo hay que repasar declaraciones de algún militar franquista antes, durante y después de la guerra, o de alguna prensa conservadora madrileña desde el siglo XIX hasta el día de hoy.

Algo que los españolistas no acaban de entender es que personas de apellidos castellanos venidas de toda España se sientan plenamente catalanas, hablen la lengua y sientan este país como sede. Bueno, los españolistas también se sienten muy suyo Cataluña, eso si, del mismo modo que los ladrones creen que todo lo que han robado les pertenece. También hay gente en Cataluña que a pesar de vivir aquí no acaban de sentirse cómodos, los estorba la lengua, llegaron aquí hace muchos años y no supieron, no pudieron o no quisieron integrarse, ellos creían que debían ser los del país los que tuvieran que convertirse en ellos y renunciaran a la lengua catalana. A ellos nunca se les exigió que renunciaran a la lengua castellana, se les respetó, quizás este fue el error, quizás desde el primer momento que llegaron se les debería haber dicho claramente "eso es lo que hay, si te gusta bien, y si no te pones hojas ". Hemos cometido el error de tolerar a una gente intolerante que vino a nuestra casa sin ninguna intención de integrarse. Son una minoría pero una minoría muy llamativa porque tienen megáfonos muy grandes. No son de aquí y es evidente que no se sienten cómodos con la situación, es incomprensible que no se vayan.

Yo tengo un móvil fabricado por una conocida marca finlandesa que empieza por NO y acaba por KIA, no quiero decir marcas comerciales, entre los idiomas en que tiene los menús está el catalán. El traductor de Google tiene entre las lenguas en que se puede traducir hacia y desde el catalán. He citado dos grandes empresas que entre los idiomas que ofrecen a sus usuarios está el catalán, y no lo harían si el catalán fuera un dialecto, como afirma el gilipollas ultra jinetefantasma.

Continuará ...

2 comentaris:

Anònim ha dit...

El Catalá es maco, el catalá es digne, i a qui no li agradi que sen vagi a fotir el camp, el fill de gossa de jinete fantasma, es un mal parit, jo també he tingut problemes amb aquest desgraciat, compte amb mi pel que vulguis, i salutacions d'una catalana a dalt catalunya!

Jaume C. i B. ha dit...

Benvinguda Yolanda. El català és la nostra llengua i com totes les llengües serveix per comunicar-nos i per expressar els nostres sentiments.