4 de juny 2011

Els problemes d'Espanya amb el seu himne

Els problemes d'Espanya amb el seu himne

L'himne espanyol oficial és “la Marxa Reial”, sense lletra. Tots els intents per afegir-li una lletra han quedat en una anècdota més aviat patètica. L'Himne d'Espanya no se'l creu ningú. Ho podem veure a les competicions internacionals, sonen altres himnes, tots quadrats cantant, sona l'himne espanyol i els esportistes espanyols mirant-se amb cara de “que fem?”. L'himne espanyol és un reflex del que li passa a Espanya, ningú s'ho creu, ni tan sols els espanyolistes més recalcitrants per moltes demostracions exagerades que facin. I de vegades fent aquestes demostracions d'espanyolisme caspós aconsegueixen caure en el més trist dels ridículs. Seria el cas del partit de la Copa del Rei en què van posar l'himne a tot drap per ofegar la xiulada que preveien que farien els catalans que van anar a veure el Barça, i els espanyols que hi havia al camp van posar-se a taral•larejant l'himne amb totes les ganes, aconseguint que una situació que era per se totalment ridícula d'un himne sonant a tot volum per ofegar una xiulada, es tornés en kafkiana amb uns quants milers de persones taral·larejant i esgargamellant-se sense aconseguir ni l'himne ni la coral espanyolista ofegar la xiulada dels catalans.
El Consell Superior d'Esports (CSD) envià un arxiu MP3 amb l'Himne d'Espanya a totes les federacions internacionals i als organitzadors de competicions internacionals. Sembla que volen acabar amb l'absurda situació en què quan els esportistes espanyols guanyen alguna cosa els posen himnes que no són l'oficial. El passat 29 de maig durant l'entrega de premis del Giro d'Itàlia va sonar l'Himne d'Espanya amb la lletra feixista de Pemán, l'any 2007 a Contador, guanyador del Tour li van posar l'Himne de Dinamarca. Recordo que als jugadors de tenis espanyols de la Copa Davis a Austràlia els van posar l'Himne de Riego.

Vídeo: Copa Davis 2003 Australia. Himno equivocado

Sona l'Himne de Riego (Himne de la República) davant el desconcert dels jugadors espanyols, el trompetista desafina bastant, després els posen l'Himne (La Marxa Reial) en versió enllaunada.

Suena el Himno de Riego (Himno de la República) ante del desconcierto de los jugadores españoles, el trompetista desafina bastante, después les ponen el Himno (La Marcha Real) en versión enlatada.


Vídeo: Himno España - Con letra de Pemán

La Marxa Reial amb lletra de Pemán, himne de l'època franquista que va passar sense pena ni glòria i que ja només és una anècdota.

La Marcha Real con letra de Pemán, himno de la época franquista que pasó sin pena ni gloria y que ya solo es una anécdota.


Vídeo: Himno españa final de copa del rey 2011 madrid-barcelona

Malgrat que van posar la Marxa Reial per la megafonia a tot volum i que els espanyols van taral·larejar-lo amb tots la força que van poder no van aconseguir tapar la xiulada massiva contra l'himne per part dels catalans. Si ja és trist que l'himne no tingui lletra, que el posin a tot volum i que la gent l'hagi de taral•larejar, el clímax del patetisme arriba quan es posen a cantar el "que viva España" de Manolo Escobar.

A pesar de que pusieron la Marcha Real por la megafonía a todo volumen y que los españoles lo tararearan con toda la fuerza que pudieron no consiguieron tapar la pitada masiva contra el himno por parte de los catalanes. Si ya es triste que el himno no tenga letra, que lo pongan a todo volumen y que la gente lo tenga que tararear, el clímax del patetismo llega cuando se ponen a cantar el "que viva España" de Manolo Escobar.

Los problemas de España con su himno
El himno español oficial es "la Marcha Real", sin letra. Todos los intentos por añadirle una letra han quedado en una anécdota más bien patética. El Himno de España no se le cree nadie. Lo podemos ver en las competiciones internacionales, suenan otros himnos, todos cuadrados cantante, suena el himno español y los deportistas españoles mirando con cara de "que hacemos?". El himno español es un reflejo de lo que le pasa a España, nadie se lo cree, ni siquiera los españolistas más recalcitrantes por muchas demostraciones exageradas que hagan. Y a veces haciendo estas demostraciones de españolismo casposo consiguen caer en el más triste de los ridículos. Sería el caso del partido de la Copa del Rey en el que pusieron el himno a todo trapo para ahogar la pitada que preveían que harían los catalanes que fueron a ver al Barça, y los españoles que había en el campo se pusieron a tarareado el himno con todas las ganas, consiguiendo que una situación que era para totalmente ridícula de un himno sonando a todo volumen para ahogar un silbido, se volviera en kafkiana con varios miles de personas tarareado y desgañitándose sin conseguir ni el himno ni la coral españolista ahogar la pitada de los catalanes.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) envió un archivo MP3 con el Himno de España a todas las federaciones internacionales y los organizadores de competiciones internacionales. Parece que quieren acabar con la absurda situación en que cuando los deportistas españoles ganan algo los ponen himnos que no son el oficial. El pasado 29 de mayo durante la entrega de premios del Giro de Italia sonó el Himno de España con la letra fascista de Pemán, el año 2007 a Contador, ganador del Tour le pusieron el Himno de Dinamarca. Recuerdo que los jugadores de tenis españoles de la Copa Davis en Australia les pusieron el Himno de Riego.