3 de jul. 2010

Intereconomía i el sexe

Intereconomía i el sexe

Sembla el títol d'una pel·lícula una mica friqui, oi?. Els d'Intereconomia ja ho tenen això de friquis, han aconseguit reunir a la caspa de la caspa cavernària per realitzar tertúlies de lo més delirant. El grup Intereconomía és l'altaveu dels sectors més ultres i cavernaris d'Espanya. Sinó te'ls prens seriosament cal dir que poden arribar a fer gràcia ja que en alguns casos poden arribar a fer declaracions realment surrealistes, i ells es queden tan amples.

Insults a la consellera Geli

Intereconomía és un exemple de tot el que no ha de ser un mitjà de comunicació: Menteixen, insulten, desinformen, fan apologia del feixisme, el racisme, l'homofòbia i de tot allò que no encaixi dins dels seus esquemes mentals. Una cosa és que opinin del que vulguin, però als tertulians d'Intereconomía els perd la seva tendència a la grolleria.

En aquest cas ha sigut Eduardo Serrano a qui se li va escalfar la boca i lluny de comentar que no estava d'acord amb una web del Departament de Salut, al capdavant del qual està la consellera Geli, en el qual es donaven consells al jovent per tenir una sexualitat millor, Eduardo Serrano va entendre que la web era una mena de kamasutra per corrompre la joventut catalana i convertir-los en folladors compulsius. Suposo que Eduardo Serrano encara creu que si et fas palles cauen les dents, els cabells i et quedes cec, si això passa a vegades, però té més a veure amb l'edat que amb fer-se palles, però és que Eduardo Serrà ve d'una època en què la sexualitat era un tabú. Després no era rar que algunes parelles després de casar-se desconeguessin per a que serveix la titola i en quina zona del sexe contrari s'ha d'introduir. Serrano també deu pensar que els nens venen de París, però això no és cert, sinó a hores d'ara tots seríem francesos.

Vídeo: EL TERTULIÀ D'INTERECONOMIA EDUARDO SERRANO INSULTA LA CONSELLERA MARINA GELI

Multa a Intereconomía per promoure l'homofòbia

Intereconomía ha sigut multada pel Ministeri d'Indústria per haver emés un anunci de producció pròpia amb uns tints clarament homòfobs, la multa és de 100.000€ per haver emés 273 vegades – entre el 22 de juliol i el 17 de setembre – un anunci sota el lema “Dia de l'orgull gai, 364 dies d'orgull de la gent normal i corrent”. Segons Indústria aquests anuncis homòfobs d'Intereconomía és publicitat il·lícita ja que atempta contra el degut respecte a la dignitat de les persones i la discriminació de les persones en base a sexe, raça, etc. També caldria que a Intereconomía ens diguessin que consideren ells “persones normals i corrents” perquè si ells són l'estàndard de la normalitat humana prefereixo ser un rar.

Vídeo: ANUNCI HOMÒFOB D'INTERECONOMIA

Juan Manuel de Prada denuncia el corruptoris escolars d'Andalusia

Unes setmanes abans que Serrano un altre “il·lustre” tertulià d'Intereconomía deia que la Junta d'Andalusia pretenia convertir les escoles en corruptoris sexuals, en els quals les nenes andaluses de 12 anys són violades després que se les hagi “educat” per això.

Vídeo: DELIRIS INTERECONÒMICS DE JUAN MANUEL DE PRADA

Els negres no saben posar-se'l

En un dels (des)informatius d'Intereconomía hi ha raons per estar en contra dels condons. A l'Àfrica hi ha raons climàtiques. Segons el locutor intereconòmic la conservació de les gomes requereix unes condicions d'humitat i frescor impossibles d'aconseguir a l'Àfrica. No sabia que calia ficar els condons a la nevera, òstia, s'ha de dir, que si et poses un condó gelat la titola pot quedar garratibada i reduir-se a la mínima expressió, això si que és un sistema anticonceptiu eficient. Però on el locutor intereconòmic arriba al súmmum del deliri és quan al·lega que com que els negres africans no es fan la manicura podrien trencar el condó. Ja sabeu, abans de follar feu-vos la manicura.

Vídeo: Razones de Intereconomía para no usar condones en Àfrica. Video completo

Les dones són massa tontes per tenir dret al vot

A Intereconomía estan convençuts que les dones no haurien d'anar a votar, si no voten al partit que agrada a Intereconomía, és a dir, al Partit Popular, són unes ruques a les que se'ls hauria de retirar el dret al vot. Sort que no manen, me'ls imagino als d'Intereconomía al costat de l'urna preguntant a la gent que vota i si no voten al PP les fan fora.

Vídeo: INTERECONOMÍA CONSIDERA LES DONES MASSA TONTES PER TENIR DRET A VOTAR

La democràcia esmorteïda franquista segons Intereconomía

D'això se'n diu reinterpretar la història d'una manera completament grollera, consideren que el franquisme, la dictadura que durant quasi quaranta anys va governar Espanya, una dictadura que va començar amb un cop d'Estat que va derivar en una horrible guerra civil i que va continuar amb una llarga repressió política, cultural, lingüística, religiosa, etc que va durar fins una mica més enllà de la mort del mateix dictador, era una democràcia esmorteïda. I això ho inicien amb una varietat d'insults dirigits contra l'actual president del govern.

Vídeo: INTERECONOMÍA - LA DEMOCRACIA AMORTIGUADA

Intereconomía i les ideologies

Un vídeo que no he pogut penjar ni trobar intenta fer una comparació grollera entre diversos tipus d'autoritarisme oblidant-ne un autoritarisme que li és molt afí a Intereconomía. En aquest vídeo apareixen les cares de diversos dictadors i el nom de la ideologia que representen. Tots són autoritarismes d'esquerres, excepte el nazisme, suposo que com que a Intereconomía llegeixen nacionalsocialisme creuen que el nazisme era d'esquerres, una creença que he detectat en molts neofeixistes imberbes. Intereconomía oblida dos dels grans totalitarismes europeus, el feixisme italià i el franquisme, clar, que com ja heu vist a Intereconomía en el paràgraf anterior, el franquisme és per als intereconòmics una democràcia esmorteïda. Però on Intereconomía demostra el que realment són és quan inclouen entre els règims dictatorials al govern de Zapatero, al que acusen d'assassinar a milers de persones, en referència a la llei de l'avortament. És a dir, per Intereconomía Rodríguez Zapatero, escollit democràticament és una assassí de masses mentre que Franco, al voltant del qual va aixecar-se un règim que va rebre el nom de franquisme, un militar feixista que va arribar al poder mitjançant les armes i un cop d'Estat que va derivar en una guerra civil i que va imposar un règim, dit franquisme, que en 40 anys va detenir, torturar i assassinar a centenars de milers de persones, i aquest règim criminal i genocida és per Intereconomía una “democràcia esmorteïda”. Clar, és "comprensible", Intereconomía defensa un règim al qual és ideològicament afí.

Intereconomía y el sexo

Parece el título de una película un poco friki, ¿verdad?. Los de Intereconomía ya lo tienen lo de frikis, han conseguido reunir a la caspa de la caspa cavernaria para realizar tertulias de lo más delirante. El grupo Intereconomía es el altavoz de los sectores más ultras y cavernarios de España. Sino te tomas en serio hay que decir que pueden llegar a hacer gracia ya que en algunos casos pueden llegar a hacer declaraciones realmente surrealistas, y ellos se quedan tan anchos.

Insultos a la consellera Geli

Intereconomía es un ejemplo de todo lo que no debe ser un medio de comunicación: Mienten, insultan, desinforman, hacen apología del fascismo, el racismo, la homofobia y de todo aquello que no encaje dentro de sus esquemas mentales. Una cosa es que opinen lo que quieran, pero a los tertulianos de Intereconomía los pierde su tendencia a la grosería. En este caso ha sido Eduardo Serrano a quien se le calentó la boca y lejos de comentar que no estaba de acuerdo con una web del Departamento de Salud, al frente del cual está la consellera Geli, en el que se daban consejos a la juventud para tener una sexualidad mejor, Eduardo Serrano entendió que la web era una especie de kamasutra para corromper a la juventud catalana y convertirlos en follador compulsivos. Supongo que Eduardo Serrano aunque cree que si te haces pajas caen los dientes, el pelo y te quedas ciego, si esto pasa a veces, pero tiene más que ver con la edad que con hacerse pajas, pero es que Eduardo Serrano viene de una época en que la sexualidad era un tabú. Después no era raro que algunas parejas después de casarse ignoraran para que sirve el pene y en qué zona del sexo contrario hay que introducirlo. Serrano también debe pensar que los niños vienen de París, pero eso no es cierto, sino a estas alturas todos seríamos franceses.

Vídeo: el tertuliano de Intereconomía EDUARDO SERRANO INSULTOS la consellera Marina Geli

(Ver video pulsando en enlaces que están en el texto en catalán).

Multa a Intereconomía para promover la homofobia

Intereconomía ha sido multada por el Ministerio de Industria por haber emitido un anuncio de producción propia con unos tintes claramente homófobos, la multa es de 100.000 € por haber emitido 273 veces - entre el 22 de julio y el 17 de septiembre - un anuncio bajo el lema "Día del orgullo gay, 364 días de orgullo de la gente normal y corriente". Según Industria estos anuncios homófobos de Intereconomía es publicidad ilícita ya que atenta contra el debido respeto a la dignidad de las personas y la discriminación de las personas en base a sexo, raza, etc. También sería necesario que en Intereconomía nos dijeran que consideran ellos "personas normales y corrientes" porque si ellos son el estándar de la normalidad humana prefiero ser un raro.

Vídeo: ANUNCIO HOMOFOBIA de Intereconomía (Ver video pulsando en enlaces que están en el texto en catalán).
Juan Manuel de Prada denuncia el corruptores escolares de Andalucía

Unas semanas antes de que Serrano otro "ilustre" tertuliano de Intereconomía decía que la Junta de Andalucía pretendía convertir las escuelas en corruptores sexuales, en los que las niñas andaluzas de 12 años son violadas después de que se las haya "educado" por ello.

Vídeo: Delirio INTERECONÒMICS DE JUAN MANUEL DE PRADA (Ver video pulsando en enlaces que están en el texto en catalán).
Los negros no saben ponérselo

En uno de los (des) informativos de Intereconomía hay razones para estar en contra de los condones. En África hay razones climáticas. Según el locutor intereconòmic la conservación de las gomas requiere unas condiciones de humedad y frescura imposibles de conseguir en África. No sabía que había que meter los condones en la nevera, ostia, hay que decir, que si te pones un condón helado el pene puede quedar escucha con interés y reducir a la mínima expresión, eso si que es un sistema anticonceptivo eficaz. Pero donde el locutor intereconòmic llega al colmo del delirio es cuando alega que como los negros africanos no se hacen la manicura podrían romper el condón. Ya sabéis, antes de follar crea la manicura.

Vídeo: Razones de Intereconomía para no usar condones en África. Video completo (Ver video pulsando en enlaces que están en el texto en catalán):
Las mujeres son demasiado tontas para tener derecho al voto

En Intereconomía están convencidos de que las mujeres no deberían ir a votar, si no votan al partido que gusta a Intereconomía, es decir, al Partido Popular, son unas ruques a las que se debería retirar el derecho a voto. Suerte que no mandan, me imagino a los de Intereconomía junto a la urna preguntando a la gente que vota y si no votan al PP las hacen fuera.

Vídeo: Intereconomía CONSIDERA LAS MUJERES DEMASIADO Tonto PARA TENER DERECHO A VOTAR (Ver video pulsando enlaces que están en el texto en catalán).
La democracia amortiguada franquista según Intereconomía

Esto se llama reinterpretar la historia de una manera completamente grosera, consideran que el franquismo, la dictadura que durante casi cuarenta años gobernó España, una dictadura que comenzó con un golpe de Estado que derivó en una horrible guerra civil y que continuó con una larga represión política, cultural, lingüística, religiosa, etc que duró hasta un poco más allá de la muerte del mismo dictador, era una democracia amortiguada. Y eso lo inician con una variedad de insultos dirigidos contra el actual presidente del gobierno.
Intereconomía - LA DEMOCRACIA amortiguada (Ver video pulsando enlaces que están en el texto en catalán).
Intereconomía y las ideologías

Un vídeo que no he podido colgar ni hallarse intenta hacer una comparación grosera entre diversos tipos de autoritarismo olvidando uno autoritarismo que le es muy afín a Intereconomía. En este vídeo aparecen las caras de varios dictadores y el nombre de la ideología que representan. Todos son autoritarismos de izquierda, excepto el nazismo, supongo que como a Intereconomía leen nacionalsocialismo creen que el nazismo era de izquierdas, una creencia que he detectado en muchos neofascistas imberbes. Intereconomía olvida dos de los grandes totalitarismos europeos, el fascismo italiano y el franquismo, claro, que como ya habéis visto a Intereconomía en el párrafo anterior, el franquismo es para los intereconòmics una democracia amortiguada. Pero donde Intereconomía demuestra lo que realmente son es cuando incluyen entre los regímenes dictatoriales en el gobierno de Zapatero, al que acusan de asesinar a miles de personas, en referencia a la ley del aborto. Pero donde Intereconomía demuestra lo que realmente son es cuando incluyen entre los regímenes dictatoriales en el gobierno de Zapatero, al que acusan de asesinar a miles de personas, en referencia a la ley del aborto. Es decir, por Intereconomía Rodríguez Zapatero, elegido democráticamente es una asesino de masas mientras que Franco, alrededor del cual se levantó un régimen que recibió el nombre de franquismo, un militar fascista que llegó al poder mediante las armas y un golpe de Estado que derivó en una guerra civil y que impuso un régimen, dicho franquismo, que en 40 años detuvo, torturó y asesinó a cientos de miles de personas, y este régimen criminal y genocida es por Intereconomía una " democracia amortiguada ". Claro, es "comprensible", Intereconomía defiende un régimen al que es ideológicamente afín.

2 comentaris:

felix ha dit...

Jaume...

Lo de estos "señores" roza ya el esperpento. No puedo estar más de acuerdo contigo cuando utilizas las palabras ultraconseradores y cavernarios. La multa es bien merecida y la homofia de estos señores demuestra la calaña de la que están hechos.
Y sobre De Prada, que decir, tan solo con leerlo, ya nos muestra lo talibán que es en cuanto a la derecha y la Iglesia Católica. Me callo otra vez por no decir barbaridades.

Un abrazo amigo.

Jaume C. i B. ha dit...

Lo más alucinante es que ahora el grupo Intereconomía denuncia en sus páginas una confabulación del lobby gay contra Intereconomía que según ellos estaría detrás de la sanción. Olvidan en Intereconomía que el código penal por un lado y las normativas que rigen para los medios de comunicación castigan la apología del odio por razones étnicas, religiosas, sexuales, etc. En base a ello el Ministerio de Industria a sancionado a Intereconomía por la emisión de un anuncio claramente homófobo. Otro asunto será lo que pueda suceder por una querella por los insultos a la consellera Geli, eso corresponde a los tribunales y no sé si presentaran la querella por lo civil o por lo penal.
De Prada, es como bien dices, un talibán, un fanático. Sus palabras son propias de otros tiempos.