17 de jul. 2010

Una moció gal·lesa en favor de Catalunya a Westminster

Una moció gal·lesa en favor de Catalunya a Westminster


Foto: Hywel Williams, parlamentari del Plaid Cymru gal·lés al Parlament de Westminster.

La manifestació celebrada el passat dia 10 de juliol ha tingut ressò més enllà de les nostres fronteres, i no em refereixo a Espanya on sembla que encara no ho han paït, diversos diaris d'altres països han recollit que més d'un milió de persones es manifestaren a Barcelona per la independència. Fins i tot a la Cambra dels Comuns britànica s'ha presentat una moció per donar suport a Catalunya, els seus drets nacionals i l'Estatut aprovat l'any 2006 en referèndum. La moció ha sigut presentada per Hywel Williams, parlamentari gal·lès del Plaid Cymru. En el text es reclama respecte als drets de catalans.

No és nou que a la Cambra dels Comuns britànica es discuteixi sobre Catalunya, durant la guerra de successió hi van haver fortes discussions al voltant de si Anglaterra havia de seguir donant suport a Catalunya durant el setge de Barcelona, finalment la Cambra dels Comuns va optar per abandonar als catalans a la seva sort, i ja sabem com va acabar allò. En aquell moment també aquell fet va implicar fortes controvèrsies. D'aquells fets va sortir un opuscle en anglès, “The deplorable history of the Catalans (La deplorable història dels catalans)” molt crític amb la traïció perpetrada pel govern britànic als catalans, traïció que ens va condemnar a caure sota la bota dels invasors francocastellans que donaven suport a Felip V. Anglaterra - avui Gran Bretanya - ens deu una per aquella traïció amb tan terribles conseqüències posteriors per al nostre país, conseqüències que encara avui patim. Ens deu un altre per haver-nos abandonat davant de l'avanç del feixisme espanyol encarnat per l'exèrcit espanyol comandat pel general Franco. Van arribar a un acord de no intervenció que ni alemanys ni italians van complir, i d'aquesta manera van desequilibrar la balança en favor del feixisme, pensant que allò els evitaria haver-se d'enfrontar a les potències feixistes. Que equivocats estaven. A ells els va suposar 6 anys de llarga guerra per no haver volgut parar els peus al feixisme quan tocava, als catalans ens va suposar 40 anys de jou feixista espanyol. Els anglesos s'escuden en aquesta cínica frase: “No tenim perpetus aliats ni eterns enemics. Els nostres interessos són el perpetu i l'etern”. També caldria recordar-los que els pactes s'han de complir, tot i que els catalans estem acostumats a fer pactes amb gent que després no els compleix, un costum molt típicament espanyol, per cert.Una moción galesa en favor de Cataluña en Westminster

La manifestación celebrada el pasado día 10 de julio ha tenido eco más allá de nuestras fronteras, y no me refiero a España donde parece que aún no lo han digerido, varios periódicos de otros países han recogido que más de un millón de personas se manifestaron en Barcelona por la independencia. Incluso en la Cámara de los Comunes británica ha presentado una moción para apoyar a Cataluña, sus derechos nacionales y el Estatuto aprobado en 2006 en referéndum. La moción ha sido presentada por Hywel Williams, parlamentario galés del Plaid Cymru. En el texto se reclama respeto a los derechos de catalanes.
No es nuevo que en la Cámara de los Comunes británica se discuta sobre Cataluña, durante la guerra de sucesión hubo fuertes discusiones sobre si Inglaterra tenía que seguir apoyando en Cataluña durante el asedio de Barcelona, finalmente la Cámara de los Comunes optó por abandonar los catalanes a su suerte, y ya sabemos cómo acabó aquello. En ese momento también ese hecho implicó fuertes controversias. De aquellos hechos salió un folleto en inglés, "
The deplorable history of the Catalans (La deplorable historia de los catalanes)" muy crítico con la traición perpetrada por el gobierno británico a los catalanes, traición que nos condenó a caer bajo la bota de los invasores francocastellans que apoyaban a Felipe V. Inglaterra - hoy Gran Bretaña - nos debe una por aquella traición con tan terribles consecuencias posteriores para nuestro país, consecuencias que aún hoy sufrimos. Nos debe otro para habernos abandonado ante el avance del fascismo español encarnado por el ejército español comandado por el general Franco. Llegaron a un acuerdo de no intervención que ni alemanes ni italianos cumplieron, y de esta manera desequilibrar la balanza en favor del fascismo, pensando que aquello les evitaría tener que enfrentarse a las potencias fascistas. Que equivocados estaban. A ellos les supuso 6 años de larga guerra por no haber querido parar los pies al fascismo cuando tocaba, los catalanes nos supuso 40 años de yugo fascista español. Los ingleses se escudan en esta cínica frase: "No tenemos perpetuos aliados ni eternos enemigos. Nuestros intereses son el perpetuo y el eterno ". También habría que recordarles que los pactos deben cumplirse, aunque los catalanes estamos acostumbrados a hacer pactos con gente que luego no los cumple, una costumbre muy típicamente español, por cierto.

1 comentari:

Tomàs ha dit...

Ja està bé que els anglesos ens en deguin una. Sembla que venen moments en que haurem de recórrer a demanar tots els favors possibles.

Tot això de Catalunya no ve d'ara, és un llarg recorregut. Potser estem molt contents ara, però en som molts els que pensem que ara sembla que hi ha una oportunitat històrica.

Aquestes cruïlles històriques que es donen i ara sembla un d'aquests moments.