26 de juny 2009

Manifestació 27 de juny

Acte de sobirania: Plantem-nos!. Digeum prou. (Manifest de la convocatòria). Llegiu, si us plau.

Les plataformes sobiranistes han convocat una manifestació demà dissabte a les 17 hores que sortirà de l'Arc del Triomf (Passeig Lluís Companys) i finalitzarà davant del Parlament de Catalunya. Les raons de la convocatòria és el fet que es considera que la via estatutària està en via morta. L'acte ha sigut convocat pel col·lectiu Acte de Sobirania. La intenció és ser rebuts pels grups del Parlament de Catalunya però si no fos així s'hi quedaran fins que algú rebi a representants de l'organització. Cada cop hi ha més persones que creuen que el marc estatutari ha arribat a un punt en què s'ha convertit en un llast i que Catalunya com a part integrant d'Espanya té un futur molt negre, també que a Catalunya només li queda una sortida i aquesta sortida és la de convertir-se en un Estat, és a dir, independitzar-se d'Espanya. I això no ho diuen quatre adolescents eixelebrats, ho diuen senyors amb corbata, més de 50 anys i que ocupen càrrecs rellevants en empresses, senyors que no apostarien per aquesta via si no fos que veuen que les via espanyola només condueix a la ruïna. Ni PP ni PSOE són de confiança, mentre els primers tenen l'Estatut recorregut en el Tribunal Constitucional, el PSOE va donant llargues a l'aprovació del finançament. Sembla que l'última data donada pel president del govern espanyol tampoc serà acomplida i a més pensen presentar un finançament que si els nostres polítics - m'estic referint als cinc partits catalans - fessin un acte de responsabilitat amb el nostre país no haurien d'acceptar ja que tot apunta que serà una altra presa de pel a les que Zapatero ens té
acostumats. I el més greu és que ens amenaça amb què ens quedarem amb l'actual sistema de finançament sinó acceptem el que ell ens imposi. Doncs, crec que ara ja no interessa un sistema nou de finançament sinó la gestió integral de tots els tributs dels ciutadans de Catalunya així sobre la capacitat per decidir el nivell de solidaritat amb la resta de l'Estat. Tot i que desconeixia les xifres em va sorprendre l'altre dia que mentre el Land més ric d'Alemanya contribueix amb un 4% del seu PIB a la solidaritat interterritorial amb els altres Land, els catalans contribuïm amb més del 12%. Ja n'hi ha prou d'espoli fiscal i ja n'hi ha prou de presa de pel.
Recordeu: Arc del Triomf a les 17 h. Dissabte 27 de juny


Las plataformas soberanistas han convocado una manifestación mañana sábado a las 17 horas que saldrá del Arc del Triomf (Passeig Lluís Companys) y finalizará delante del Parlament de Catalunya. Las razones de la convocatoria es el hecho de que se considera que la vía estatutaria está en vía muerta. El acto ha sido convocado por el colectivo Acte de Sobirania. La intención es ser recibidos por los grupos del Parlament de Catalunya pero si no fuese así se quedarán hasta que alguien rebi a representantes de la organización. Cada vez hay más personas que creen que el marco estatutario ha llegado a un punto en que se ha convertido en un lastre y que Catalunya como parte integrante de España tiene un futuro muy negro, también que a Catalunya solo le queda una salida y esta salida es la de convertirse en un Estado, es
decir, independizarse de España. Y eso no lo dicen cuatro adolescentes tarambanas, lo dicen señores con corbata, más de 50 años y que ocupan cargos relevantes en empresas, señores que no apostarían por esta vía si no fuese que ven que la vía española solo conduce a la ruina. Ni PP ni PSOE son de confianza, mientras los primeros tienen el Estatuto recurrido en el Tribunal Constitucional, el PSOE va dando largas a la aprobación de la financiación. Parece que la última fecha dada por el presidente del gobierno español tampoco será cumplida y además piensan presentar una propuesta de financiación que si nuestros políticos - me estoy refiriendo a los cinco partidos catalanes - hiciesen un acto de responsabilidad con nuestro país no deberían aceptar ya que todo apunta que será otra tomadura de pelo a las que Zapatero nos tiene acostumbrados. Y lo más grave es que nos amenaza con que nos quedaremos con el actual sistema de financiación sino aceptamos lo que él nos imponga. Pues, creo que ahora ya no interesa un sistema nuevo de financiación sino la gestión integral de todos los tributos de los ciudadanos de Catalunya además de la capacidad para decidir el nivel de solidaridad con el resto del Estado. Aunque desconocía las cifras me sorprendió el otro día que mientras el Land más rico de Alemana contribuye con un 4% de su PIB a la solidaridad interterritorial con los otros Land, los catalanes contribuimos con más del 12%. Ya basta de espolio fiscal y ya basta de tomadura de pelo.
Recordáis: Arc del Triomf a las 17 h. Sábado 27 de junio

1 comentari:

Patric ha dit...

Em sembla molt interessant i excel lent iniciativa la Manifestació trucada per al dia 27 de Juny 17 hores que sortirà des de l'Arc de Triomf - Avda Lluís Companys per finalitzar davant el Parlament de Catalunya.
Em sembla excel lent que siguin les plataformes sobiranistes que convoquen a la manifestació. Penso que el poble té dret a la seva autodeterminació i sobirania del poble, o sigui no només a elegir o ser elegits sinó a donar-se les estructures de govern que consideri necessàries.
Desitjo que aquesta trobada sigui absolutament exitós.

M'ha agradat el video que has col locat d'una dona adulta i dirigent política que diu:

N'hi ha prou a la purga fiscal
N'hi ha prou a l'opressió lingüística i cultural
N'hi ha prou a la manca d'infraestructura
N'hi ha prou a dius .... i executiva
N'hi ha prou a la manca d'actuació per solucionar la crisi, i en suma
N'hi ha prou a la via estatutària.

M'agrada el seu aspecte físic i la seva veu i crec que el que diu està bé.