7 de juny 2009

Jo si he anat a votarAvui s'han celebrat les eleccions al Parlament Europeu. Jo he anat a votar, si, jo he sigut un dels que ha anat a votar. Sembla que l'abstenció serà molt alta i que la dreta obtindrà uns bons resultats. Després escoltarem a molts queixar-se de les decisions que prenen els Parlaments, de molts que no han anat a votar, i perdoneu-me que ho digui així, el vot és la forma en què esculls a qui ha de redactar les lleis, si no vas a votar no et queixis, has tingut l'oportunitat en la teva ma i l'has deixat perdre. Si hi ha una majoria de dretes que decideix que els empresaris poden donar pel cul als treballadors perquè molts d'aquests treballadors han decidit no anar a votar perquè estan desencisats amb la política no trigaran a conèixer les conseqüències de no haver-hi exèrcit un dret que només costa dos minuts del nostre temps. No voler perdre aquests dos minuts ens pot fer perdre els nostres drets. Perquè els que voten a les dretes si que van a votar, i diguem-ho clar, la ultradreta està pujant. Hi ha moltes maneres de mostrar el nostre desacord amb la forma en què actuen els partits polítics, una és votar, també escrivint cartes deixant palesa la nostra disconformitat amb el que fan. Encara no se saben els resultats de les eleccions europees però en el cas d'Espanya és molt probable que el partit del Prestige, de la Guerra d'Iraq, el partit de la catalanofòbia, el partit que demana l'acomiadament lliure i retallar els drets de la gent i dels treballadors, el partit de la xenofòbia i el partit del cas Gürtel sigui el partit més votat. I tot perquè molts votants d'esquerres o de dretes moderades no han volgut perdre dos minuts del seu temps ficant una papereta en un sobre i aquest sobre en una urna.

-----

Hoy se han celebrado las elecciones al Parlamento Europeo. Yo he ido a votar, si, yo he sido uno de los que ha ido a votar. Parece que la abstención será muy alta y que la derecha obtendrá unos buenos resultados. Después escucharemos a muchos quejarse de las decisiones que toman los Parlamentos, de muchos que no han ido a votar, y perdonadme que lo diga así, el voto es la forma en que escoges a quien debe redactar las leyes, si no vas a votar no te quejes, has tenido la oportunidad en tu mano y la has dejado perder. Si hay una mayoría de derechas que decide que los empresarios puedan dar por el culo a los trabajadores porque muchos de estos trabajadores han decidido no ir a votar porque están desencantados con la política no tardarán en conocer las consecuencias de no haber ejércido un derecho que solo cuesta dos minutos de nuestro tiempo. No querer perder estos dos minutos nos puede hacer perder nuestros derechos. Porque los que votan a las derechas si que van a votar, y digámoslo claro, la ultraderecha está subiendo. Hay muchas maneras de mostrar nuestro desacuerdo con la forma en que actúan los partidos políticos, una es votar, también escribiendo cartas dejando patente nuestra disconformidad con el que hacen. Aún no se saben los resultados de las elecciones europeas pero en el caso de España es muy probable que el partido del Prestige, de la Guerra de Iraq, el partido de la catalanofobia, el partido que pide el despido libre y recortar los derechos de la gente y de los trabajadores, el partido de la xenofobia y el partido del caso Gürtel sea el partido más votado. Y todo porque muchos votantes de izquierdas o de derechas moderadas no han querido perder dos minutos de su tiempo metiendo una papeleta en un sobre y este sobre en una urna.

1 comentari:

Patric ha dit...

Felicitacions perquè has votat.
Diuen que des del juliol del 2009, tots els grups polítics han de comptar amb diputats d'almenys 7 Estats membres. Es requereixen 25 diputats com a mínim per formar un grup polític.
És lamentable que l'abstenció hagi estat tan alta.
En les notícies d'avui al matí ja van donar alguna cosa sobre els resultats de les eleccions, el que ja se sabia, un avanç de la dreta europea. Vaig a revisar els resultats en una estona més.