2 de juny 2009

L'oncle Sam diu que som un grup ètnic


El (in)Mundo ha descobert una cosa terrible. Un meteorit destruirà la Terra?. Es produirà una invasió extraterrestre?. No, això serien coses petites i sense importància comparades amb descobrir que segons la web del Departament d'Estat dels Estats Units d'Amèrica - aquell país on abans governava Bush i ara governa Obama - els catalans, bascos i gallecs som grups ètnics dins de l'Estat espanyol, també conegut com Regne d'Espanya o Espanya.

Ethnic groups: Distinct ethnic groups within Spain include the Basques, Catalans, and Galicians.
Grups ètnics: diferents grups ètnics dins d'Espanya són els bascos, catalans i gallecs.

Ara m'imagino al PP reunint-se d'urgència per demanar la dimissió de Zapatero i declarar la guerra als Estats Units. Allò de Cuba serà un pícnic comparat amb això d'ara.

Les següents paraules d'Alejo Vidal-Quadras (Partit Popular) van ser dites abans que es publiqués aquest fet. A aquestes alçades Alejo Vidal-Quadras deu estar tancat en un frenopàtic cridant "viva España" si l'han informat del tema. Descobrir que ell que tant espanyol i tant patriota espanyol se sent forma part d'un grup ètnic anomenat catalans deu haver sigut un cop molt i traumàtic del qual és probable que mai es recuperi. Tampoc hi ha notícies de Mayor Oreja, deu estar en tractament psiquiàtric per recuperar-se de l'ensurt de saber que forma part d'un grup ètnic anomenat bascos.

"La unitat de la nostra gran nació, la nostra única nació, Espanya, garantia dels nostres drets, matriu grandiosa de la nostra història", aquests brams d'Alejo Vidal-Quadras en el més pur estil d'un dirigent de la Falange, de Fuerza Nueva o del règim franquista emfatitzant la paraula Espanya, fan riure i també una mica de vergonya. Alejo, maco, ho sento per tu, però ets d'un grup ètnic que es diu catalans.

-----

Video: LA HISTÈRIA ESPANYOLISTA D'ALEJO VIDAL QUADRAS

-----
El (in)Mundo ha descubierto una cosa terrible. ¿Un meteorito destruirá la Tierra?. Se producirá una invasión extraterrestre?. No, eso serían cosas pequeñas y sin importancia comparadas con descubrir que según la web del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América - aquel país donde antes gobernaba Bush y ahora gobierna Obama - los catalanes, vascos y gallegos somos grupos étnicos dentro del Estado español, también conocido como Reino de España o España.

Ethnic groups: Distinct ethnic groups within Spain include the Basques, Catalans, and Galicians.
Grupos étnicos: diferentes grupos étnicos dentro de España son los vascos, catalanes y gallegos.

Ahora me imagino al PP reuniéndose de urgencia para pedir la dimisión de Zapatero y declarar la guerra a los Estados Unidos. Aquello de Cuba será un picnic comparado con esto de ahora. Las siguientes palabras de Alejo Vidal-Quadras (Partido Popular) fueron dichas antes de que se publicase este hecho. A estas alturas Alejo Vidal-Quadras debe estar encerrado en un frenopático gritando "viva España" si la han hablado del tema. Descubrir que él que tan español y tan patriota español se siente forma parte de un grupo étnico llamado catalanes debe haber sido un golpe mucho y traumático del que es probable que nunca se recupere. Tampoco hay noticias de Mayor Oreja, debe estar en tratamiento psiquiátrico para recuperarse del susto de saber que forma parte de un grupo étnico llamado vascos.

"La unidad de la nuestra gran nación, la nuestra única nación, España, garantía de nuestros derechos, matriz grandiosa de nuestra historia", estos rebuznos de Alejo vidal-quadras en el más puro estilo de un dirigente de la Falange, de Fuerza Nueva o del régimen franquista enfatizando la palabra España, hacen reír y también un poco de vergüenza. Alejo, majo, lo siento por tú, pero eres de un grupo étnico que se dice catalanes.

1 comentari:

Patric ha dit...

Entenc el que dius, estic d'acord que qualsevol persona pot pertànyer a un poble si es fa part d'ell, si es sent part d'ell. Parlar una llengua que es parla des que un neix, val, però crec i entenc que també ho creus, un poble pot ser multilingüe. Sentir-se part d'un poble ... no és fàcil quan en aquest poble existeixen profundes divisions i uns ataquen altres ... no hi ha un sol poble. Lluitar, lluitar i lluitar perquè hi hagi un sol poble sense ser acceptats ni entesos, al final cansa. Les persones no volen o no són capaços d'acceptar la diversitat, d'acceptar una igualtat en principi, en les diferències, tots volen imposar només ho d'ells. Com pot existir una cosa si no acceptem les persones com són? Però entenc que és possible que no ens agraden a vegades les persones com són. Entenc que a vegades és molt difícil acceptar als altres, acceptar la seva educació, costums i hàbits. Entenc el que significa per a tu la teva nacionalitat i el teu poble, tot i que penso que podríem viure o haver viscut en qualsevol lloc del món on ens sentíssim bé.

-Entenc els teus reclams sobre les diferències que existeixen en l'administració dels recursos, però crec que això existeix en tots els països i també les injustícies.

- Crec que hi ha diferències entre les diferents ètnies o pobles i algunes molt marcades. Jo no em sento part d'una ètnia, sinó em sento un ésser humà en un pensament universal. Busco un lloc en un món terrestre on pugui tenir la meva pròpia forma de vida i on sigui respectada com a persona, on la meva opinió tingui un valor, ja sigui com a majoria o minoria.