14 de set. 2012

El govern espanyol amenaça el president Mas

El govern espanyol amenaça el president Mas 

Decididament aquests espanyols no tenen remei. Davant les aspiracions del poble català el portaveu del Partit Popular al Congrés ha amenaçat el president Mas en els següents termes: “Que prengui nota del que li va passar al lehendakari Ibarretxe”. Segons Alonso “en les aventures sobiranistes sempre guanyen els radicals”. Fins ara és cert que sempre han guanyat els radicals, especialment els radicals autoritaris i violents com els que han governat l’Estat espanyol, un Estat amb una democràcia jove, fràgil i incompleta, un partit on governa un partit que és l’hereu ideològic del règim totalitari franquista. Alonso com a dirigent del PP sap molt bé el que és ser un radical perquè ell ho és. En una democràcia de debò no s’amenaça a un Cap de Govern electe democràticament amb el derrocament i la presó, els cops d’Estat són coses que succeeixen a països endarrerits i amb democràcies de pa sucat amb oli com Espanya. És inacceptable que el portaveu del PP al Congrés amenaci el president de la Generalitat de Catalunya, i demostra el tarannà autoritari del PP. Adéu Espanya.

Annex: El govern espanyol ja ha dit NO al pacte fiscal, per tant, senyors, s’ha acabat el bròquil, si l’Estat espanyol no escolta i no vol negociar ja només ens queda una sortida, no cal que perdem el tems tractant de parlar amb qui no ens vol escoltar, diguem adéu a Espanya.

 

 

 

El gobierno español amenaza al presidente Mas 

Decididamente estos españoles no tienen remedio. Ante las aspiraciones del pueblo catalán el portavoz del PP en el Congreso ha amenazado al presidente Mas en los siguientes términos: "Que tome nota de lo que le pasó al lendakari Ibarretxe". Según Alonso "en las aventuras soberanistas siempre ganan los radicales". Hasta ahora es cierto que siempre han ganado los radicales, especialmente los radicales autoritarios y violentos como los que han gobernado el Estado español, un Estado con una democracia joven, frágil e incompleta, un partido donde gobierna un partido que es el heredero ideológico del régimen totalitario franquista. Alonso como dirigente del PP sabe muy bien lo que es ser un radical porque él lo es. En una democracia de verdad no se amenaza a un Jefe de Gobierno electo democráticamente con el derrocamiento y la prisión, los golpes de Estado son cosas que suceden en países atrasados ​​y con democracias de pacotilla como España. Es inaceptable que el portavoz del PP en el Congreso amenace el presidente de la Generalitat de Catalunya, y demuestra el talante autoritario del PP. Adiós España.

Anexo: El gobierno español ya ha dicho NO al pacto fiscal, por lo tanto, señores, se acabó el brócoli, si el Estado español no escucha y no quiere negociar ya sólo nos queda una salida, no es necesario que perdamos el temes tratando hablar con quien no nos quiere escuchar, digamos adiós a España.