11 de maig 2012

Portades sense ètica


Portades sense ètica

El diari monàrquic falangista dirigit pel català renegat, botifler i ultraespanyolista, Paco Marhuenda va publicar una portada menyspreable. Res de nou, aquest diari segueix una llarga tradició de la premsa (diguem-ne) conservadora espanyola de linxar públicament els enemics ideològics. En aquest cas, dimecres La Razón va publicar a la primera plana les fotos amb els noms de cinc estudiants titllant-los d’agitadors socials afirmant que “els mals estudiants agiten la l'Educació”. Posar a la picota cinc estudiants que s’han destacat, segons sembla, per oposar-se a les mesures del Ministeri d’Educació és menyspreable.

Paco Marhuenda, director d’aquest pamflet ultradretà, destaca per haver-se convertit en el principal apologeta de l’inepte govern (amb tics autoritaris i excessos de prepotència) que presideix l’inoperant, ineficaç i (semi)desaparegut Mariano Rajoy.

I La Razón es fa la víctima

El senyor Marhuenda tampoc va ser un bon estudiant, quan estudiava periodisme segurament va oblidar-se d’assistir a classes de deontologia professional, o és probable que per treballar a segons quins diaris cavernaris de la Vila i Cort calgui passar-se l’ètica personal i professional pel folre o l’entrecuix. Si la primera plana de La (sin)Razón de dimecres era menyspreable. Una allau de crítiques per aquesta portada no ha fet que aquest diari demani disculpes por un linxament públic de cinc persones per oposar-se a les mesures de l’inepte govern del qual La Razón és òrgan de propaganda, la portada de dijous, el rotatiu monàrquic falangista va presentar-se als seus lectors com les víctimes del linxament per haver linxat mediàticament a cinc persones. I invoquen “el dret a la informació”. Si, també La Razón té dret a informar, i ja seria hora que ho fessin, però la primera plana de dimecres no és un exercici d’aquest dret, és un exemple de la falta d’ètica d’aquest diari. Fer propaganda d’un govern incompetent i linxar als que s’oposen no té res a veure amb el dret a la informació.

Recomano veure la pel·lícula “Primera plana”. Excel·lent comèdia sobre el funcionament d’un diari amb un director d’ètica dubtosa i un periodista amb una mica de consciència. Sabem que el director de La Razón en aquest cas s’assembla al del diari d’aquesta pel·lícula, encara que el director de ficció arriba a caure simpàtic perquè és de ficció, el senyor Marhuenda no cau simpàtic, no fa cap gràcia.

Espero que dilluns pròxim el senyor Marhuenda s’expliqui quan intervingui a la tertúlia de El Món a RAC 1 i que els altres tertulians li retreguin públicament la seva falta d’ètica.Portadas sin ética

El diario monárquico falangista dirigido por el catalán renegado, botifler y ultraespañolista, Paco Marhuenda publicó una portada despreciable. Nada nuevo, este diario sigue una larga tradición de la prensa (digamos) conservadora española de linchar públicamente a los enemigos ideológicos. En este caso, el miércoles La Razón publicó en primera plana las fotos con los nombres de cinco estudiantes tildándolos de agitadores sociales afirmando que "los malos estudiantes agitan la la Educación".Poner en la picota cinco estudiantes que se han destacado, al parecer, por oponerse a las medidas del Ministerio de Educación es despreciable.
Paco Marhuenda, director de este panfleto ultraderechista, destaca por haberse convertido en el principal apologeta del inepto gobierno (con tics autoritarios y excesos de prepotencia) que preside el inoperante, ineficaz y (semi) desaparecido Mariano Rajoy.
Y La Razón se hace la víctima
El señor Marhuenda tampoco fue un buen estudiante, cuando estudiaba periodismo seguramente olvidó de asistir a clases de deontología profesional, o es probable que para trabajar en según qué periódicos cavernarios de la Villa y Corte haya pasarse la ética personal y profesional por el forro o la entrepierna. Si la primera plana de La (sin) Razón del miércoles era despreciable. Un alud de críticas por esta portada no ha hecho que este diario pida disculpas por un linchamiento público de cinco personas por oponerse a las medidas del inepto gobierno del que La Razón es órgano de propaganda, la portada del jueves, el rotativo monárquico falangista se presentó a sus lectores como las víctimas del linchamiento por haber linchado mediáticamente a cinco personas. Y invocan "el derecho a la información". Si, también La Razón tiene derecho a informar, y ya sería hora de que lo hicieran, pero la primera plana del miércoles no es un ejercicio de este derecho, es un ejemplo de la falta de ética de este diario. Hacer propaganda de un gobierno incompetente y linchar a los que se oponen no tiene nada que ver con el derecho a la información.
Recomiendo ver la película "Primera plana". Excelente comedia sobre el funcionamiento de un diario con un director de ética dudosa y un periodista con un poco de conciencia. Sabemos que el director de La Razón en este caso se asemeja al del diario de esta película, aunque el director de ficción llega a caer simpático porque es de ficción, el señor Marhuenda no cae simpático, no hace ninguna gracia.
Espero que el lunes próximo el señor Marhuenda explique cuando intervenga en la tertulia de El Món a RAC 1 y que los demás tertulianos le reprochen públicamente su falta de ética.