30 de maig 2012

El problema espanyol (XVI)

El problema espanyol (XVI)

Diners
Ni els ciutadans, ni els fantasmagòrics Mercats, ni els governs d’altres països es creuen el govern espanyol que presideix – diuen – un tal Mariano “Wally” Rajoy. El terme de moda ara – el trending topic– és a Espanya la “prima de risc” que ja ha superat els 500 punts, va arribar dilluns als 510 punts. Mentrestant el govern espanyol va injectant diners en aquesta criatura monstruosa que ha estat creada, Bankia, un monstre que s’ha engreixat cruspint-se altres entitats “malaltes” (com la mateixa Caja Madrid) i que ara com si d’un forat negre situat al centre de l’economia i de la política espanyola va empassant-se milers de milions d’euros, de moment la quantitat ja arriba als 23000 milions d’euros, però Xavier Sala i Martín diu que la xifra que caldrà injectar per intentar salvar la “criatura monstruosa” podria arribar a superar els 40000 milions d’euros. I res no garanteix que no acabi fent un pet com una gla, perquè malgrat -  o potser per això -  tenir garantida la injecció de diners que calguin com ha promès el govern espanyol la cotització de Bankia a la Borsa ha arribat a caure un 26,75%, finalment dilluns la caiguda va ser del 22%.
La xiulada (o la culpa és del cha-cha-cha)
El govern que presideix Rajoy no sap per on navega, actua com un mandril amb una metralleta, i no se’l creu ningú, no se’l creuen els ciutadans dels quals administra els diners, no se’l creuen els governs d’altres països i no se’l creuen aquests fantasmagòrics Mercats que semblen ser els que realment dicten les seves polítiques. És comprensible, els dos ministres principals en matèria econòmica es contradiuen entre ells, el president del govern acostuma a estar en parador desconegut. És un govern que està molt nerviós, i incapaç d’aprendre dels errors del passat. Sempre prenen la pitjor de les decisions possibles.
El passat divendres va celebrar-se la final de la Copa del Rei, partit amb l’absència del Cap d’Estat, del Cap del Govern de l’Estat i de la Cap del govern de la Comunitat Autònoma on se celebrava el partit. La xiulada va durar el que va durar l’himne però des de dies abans del partit ha fet tremolar tot. La xiulada ha arribat a la premsa estrangera posant en evidència que a l’Estat espanyol hi ha, apart d’una crisi econòmica molt greu, una crisi política i també l’Estat espanyol està en crisi i en dubte. Espanya ja no és l’Estat aparentment monolític que pretenia semblar cara enfora. Els estrangers que segurament tenien la sensació que Barcelona, Bilbao, Madrid i Sevilla eren, si fa no fa, el mateix, descobreixen que a Bilbao (Euskadi) i a Barcelona (Catalunya) hi viu una gent rara que no se sent gens espanyola.

El govern espanyol està nerviós, el ministre d’Exteriors espanyol culpa del nivell tan alt de la prima de risc, més de 500 punts a la xiulada, quan ja abans de la xiulada la prima de risc duia una tendència ascendent que no han sabut aturar. La xiulada va ser un fet puntual però sembla que està sent més demolidora del que ningú es pensava. Si us interessa escoltar les declaracions desafortunades de la lideressa madrilenya del PP Esperanza Aguirre rellegiu l’article anterior, allà hi ha el vídeo amb les declaracions de la senyora marquesa, Gran d’Espanya i lideressa de les Espanyes. El ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, ha declarat a la SER: “A mi em sembla horrible que es xiuli l’himne nacional o que es xiuli al príncep, em sembla que això perjudica els interessos de tots els espanyols, no diré que hi ha una relació exacte entre la prima de risc i les xiulades a l’himne però l’experimentar una debilitat de la Nació és quelcom que els Mercats oloren”. La xiulada ha estat una cosa puntual, el govern del PP va guanyar les eleccions el novembre i va començar a governar el desembre, des de llavors tots els indicadors de l’economia espanyola que eren molt dolents han empitjorat encara més, i no hi havia cap xiulada, només un nefast govern del PP que ha succeït un mal govern del PSOE.
Un altre ministre del govern espanyol, ministre de defensa, Pedro Morenés, dedicat aquests dies a fer de comercial de la indústria armamentística espanyola, indústria on Morenés té molts interessos personals ja que ell prové d’aquest sector, està negociant contractes per a la venda de tancs Leopard a l’Aràbia Saudita. Morenés afirma que la indústria armamentística espanyola i les Forces Armades espanyoles són claus per a promoure la “marca Espanya” i es mostra contrari a fer retallades en aquest sector de la Defensa. I llavors s’ha vestit de nacionalista espanyol, i no hi ha res més perillós que un nacionalista espanyol armat i ha respost que quan sona l’himne espanyol “qualsevol bon espanyol” s’ha de posar dret. Però, home, que diu?. Això de parlar de “bons espanyols” ho feien els franquistes, “bons espanyols” eren aquells que es mostraven fidels al règim i la seva ideologia, els catalans, fins i tot aquells que feien grans gestos per demostrar com de “bons espanyols” eren sempre eren sospitosos de deslleialtat només pel fet de ser catalans. L’himne espanyol, la Marxa Reial, no se’l creuen ni els propis nacionalistes espanyols, perquè ens l’hem de creure aquells que ni ens considerem espanyols?.
Les trompetes de Jericó

Josuè va enderrocar les muralles de Jericó fent bufar trompetes, segurament el que devia fer amb aquestes trompetes era fer tant de soroll que els habitants de Jericó no van escoltar com s’estaven excavant uns túnels sota les muralles de Jericó, i mitjançant un foc als fonaments de la muralla la feien caure. Una tàctica que també van emprar els romans i que és coneguda de molt antic. Sembla, però, que a Madrid tot va tremolar, políticament parlant, abans, especialment durant la xiulada i després. No s’ha enfonsat cap edifici però sembla que la xiulada ha tingut el mateix efecte sobre el nacionalisme espanyol que les trompetes de Josuè sobre les muralles de Jericó. Ara, potser caldria alimentar el foc que crema sota aquestes muralles i seguir tocant les nostres “trompetes”, això podria estar a punt d’enfonsar-se.
Gibraltar
Un dels temes que més excita a qualsevol “bon espanyol” és el tema de Gibraltar, un tros de territori situat a l’extrem més al sud de la Península sota jurisdicció britànica des del segle XVII. Es tracta d’una petita ciutat plena de botigues, com Andorra, el Penyal que domina tota la zona i uns micos, els únics micos salvatges d’Europa. A les portes del Penyal sovint hi ha alguns nacionalistes espanyols que s’hi congreguen per cridar “Gibraltar espanyol”, un altre espectacle pels turistes, nacionalistes espanyols cridant “Gibraltar espanyol” a la part espanyola, i micos a la part britànica. I com que tot cabdill espanyol necessita fer-se un nom per passar a la Història de les Espanyes, Rajoy no podria haver escollit res millor que intentar la captura de Gibraltar, o per ser exactes, la captura de peixos en aigües jurisdiccionals gibraltarenyes que Espanya es nega a reconèixer com a tals. Si, Aznar va passar a la Història com l’heroi de la Batalla de Perejil, Rajoy potser espera ser l’heroi de la Batalla dels peixos gibraltarenys. El pròxim cabdill de les Espanyes haurà de provocar la guerra de la cassola, perquè el julivert ja el tenen, el peix quasi, ara cal cuinar-lo.

El problema español (XVI)
Dinero
Ni los ciudadanos, ni los fantasmagóricos Mercados, ni los gobiernos de otros países se creen el gobierno español que preside - dicen - un tal Mariano "Wally" Rajoy. El término de moda ahora - el trending topic- es en España la "prima de riesgo" que ya ha superado los 500 puntos, llegó el lunes a los 510 puntos. Mientras el gobierno español inyectando dinero en esta criatura monstruosa que ha sido creada, Bankia, un monstruo que ha engordado zampándose otras entidades "enfermas" (como la misma Caja Madrid) y que ahora como si de un agujero negro situado en el centro de la economía y de la política española tragándose miles de millones de euros, de momento la cantidad ya alcanza los 23.000 millones de euros, pero Xavier Sala i Martín dice que la cifra que habrá que inyectar para intentar salvar la "criatura monstruosa" podría llegar a superar los 40.000 millones de euros. Y nada garantiza que no acabe haciendo desinflçandose como un suflé, porque a pesar - o quizá por eso - tener garantizada la inyección de dinero que sea necesaria como prometió el gobierno español la cotización de Bankia en la Bolsa ha llegado a caer un 26, 75%, finalmente el lunes la caída fue del 22%.

La pitada (o la culpa es del cha-cha-cha)
El gobierno que preside Rajoy no sabe por dónde navega, actúa como un mandril con una metralleta, y no se lo cree nadie, no le creen los ciudadanos de los que administra el dinero, no le creen los gobiernos de otros países y no se lo creen estos fantasmagóricos Mercados que parecen ser los que realmente dictan sus políticas. Es comprensible, los dos ministros principales en materia económica se contradicen entre ellos, el presidente del gobierno suele estar en paradero desconocido. Es un gobierno que está muy nervioso, e incapaz de aprender de los errores del pasado. Siempre toman la peor de las decisiones posibles.
El pasado viernes se celebró la final de la Copa del Rey, partido con la ausencia del Jefe de Estado, del Jefe del Gobierno del Estado y de la Jefa del gobierno de la Comunidad Autónoma donde se celebraba el partido. La pitada duró lo que duró el himno pero desde días antes del partido ha hecho temblar todo. La pitada ha llegado a la prensa extranjera poniendo en evidencia que en España hay, aparte de una crisis económica muy grave, una crisis política y también el Estado español está en crisis y en duda. España ya no es el Estado aparentemente monolítico que pretendía parecer hacia fuera. Los extranjeros que seguramente tenían la sensación de que Barcelona, ​​Bilbao, Madrid y Sevilla eran, más o menos, lo mismo, descubren que en Bilbao (Euskadi) y en Barcelona (Cataluña) vive una gente rara que no se siente nada española.
El gobierno español está nervioso, el ministro de Exteriores español culpa del nivel tan alto de la prima de riesgo, más de 500 puntos a la pitada, cuando ya antes de la pitada la prima de riesgo llevaba una tendencia ascendente que no han sabido parar . La pitada fue un hecho puntual pero parece que está siendo más demoledora de lo que nadie se pensaba. Si os interesa escuchar las declaraciones desafortunadas de la lideresa madrileña del PP Esperanza Aguirre releed el artículo anterior, allí está el vídeo con las declaraciones de la señora marquesa, Grande de España y lideresa de las Españas. El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, ha declarado a la SER: "A mí me parece horrible que se pite el himno nacional o que se silbe al príncipe, me parece que esto perjudica los intereses de todos los españoles , no diré que hay una relación exacta entre la prima de riesgo y los silbidos al himno pero al experimentar una debilidad de la Nación es algo que los Mercados huelen ". La pitada ha sido algo puntual, el gobierno del PP ganó las elecciones en noviembre y comenzó a gobernar en diciembre, desde entonces todos los indicadores de la economía española que eran muy malos han empeorado aún más, y no había ningún silbido, sólo un nefasto gobierno del PP que ha sucedido un mal gobierno del PSOE.
Otro ministro del gobierno español, ministro de defensa, Pedro Morenés, dedicado estos días a hacer de comercial de la industria armamentística española, industria donde Morenés tiene muchos intereses personales ya que él proviene de este sector, está negociando contratos para la venta de tanques Leopard a Arabia Saudí. Morenés afirma que la industria armamentística española y las Fuerzas Armadas españolas son claves para promover la "marca España" y se muestra contrario a hacer recortes en este sector de la Defensa. Y entonces se ha vestido de nacionalista español, y no hay nada más peligroso que un nacionalista español armado y ha respondido que cuando suena el himno español "cualquier buen español" se pone de pie. Pero, hombre, ¿que dice?. Esto de hablar de "buenos españoles" lo hacían los franquistas, "buenos españoles" eran aquellos que se mostraban fieles al régimen y su ideología, los catalanes, incluso aquellos que hacían grandes gestos para demostrar como de "buenos españoles" eran siempre eran sospechosos de deslealtad sólo por el hecho de ser catalanes. El himno español, la Marcha Real, no se la creen ni los propios nacionalistas españoles, ¿porque nos lo hemos de creer aquellos que ni nos consideramos españoles?.

Las trompetas de Jericó
Josué derribó las murallas de Jericó haciendo soplar trompetas, seguramente lo que debía hacer con estas trompetas era hacer tanto ruido que los habitantes de Jericó no escucharon cómo se estaban excavando unos túneles bajo las murallas de Jericó, y mediante un fuego en los cimientos de la muralla la hacían caer. Una táctica que también emplearon los romanos y que es conocida de muy antiguo. Sin embargo, parece que en Madrid todo tembló, políticamente hablando, antes, especialmente durante la pitada y después. No se ha hundido ningún edificio pero parece que la pitada ha tenido el mismo efecto sobre el nacionalismo español que las trompetas de Josué sobre las murallas de Jericó. Ahora, tal vez habría alimentar el fuego que arde bajo estas murallas y seguir tocando nuestras "trompetas", esto podría estar a punto de hundirse.

Gibraltar

Uno de los temas que más excita a cualquier "buen español" es el tema de Gibraltar, un trozo de territorio situado en el extremo más al sur de la Península bajo jurisdicción británica desde el siglo XVII. Se trata de una pequeña ciudad llena de tiendas, como Andorra, el Peñón que domina toda la zona y unos monos, los únicos monos salvajes de Europa. A las puertas del Peñón a menudo hay algunos nacionalistas españoles que se congregan para gritar "Gibraltar español", otro espectáculo para los turistas, nacionalistas españoles gritando "Gibraltar español" en la parte española, y monos en la parte británica. Y como todo caudillo español necesita hacerse un nombre para pasar a la Historia de las Españas, Rajoy no podría haber escogido nada mejor que intentar la captura de Gibraltar, o para ser exactos, la captura de peces en aguas jurisdiccionales gibraltareñas que España se niega a reconocer como tales. Si, Aznar pasó a la Historia como el héroe de la Batalla de Perejil, Rajoy quizás espera ser el héroe de la Batalla de los peces gibraltareños. El próximo caudillo de las Españas habrá de provocar la guerra de la cazuela, porque el perejil ya lo tienen, el pescado casi, ahora hay que cocinarlo.

1 comentari:

patriciaroijonas ha dit...

No se por qué pero a veces pienso que los grandes problemas por los cuales se ataca tan fuertemente al gobierno actual de España, venían de antes, del gobierno de Rodríguez Zapatero..
Mariano Rajoy juró en el cargo el 21 de diciembre del 2011 o sea tiene apenas 5 meses en el cargo..!! .