20 de maig 2012

Jerusalem (I): Història breu de la ciutat / Jerusalem (II): Celebració de la reunificació de la ciutat

Jerusalem (I): Història breu de la ciutatJerusalem (I): Història breu de la ciutat


Història breu de la ciutat
Hi ha evidències arqueològiques anteriors a la conquesta de la ciutat pel Rei David. Entre elles es pot constatar que al Segle XVII AEC, els cananeus havien construït murs massius (4 i 5 tones de roques, de 26 metres d'altura) a la part oriental de Jerusalem per protegir el seu sistema antic d'aigua.
Pel 1550-1400 AEC, Jerusalem va caure sota domini egipci. Les inscripcions d'Amarna contenen correspondència entre Abdi-Heba, cap de "Urusalim" i el seu sobirà Amenhotep III.


El poder dels egipcis a la regió va començar a declinar al Segle XII AEC, durant el col · lapse de l'Edat del Bronze. La batalla de Djahy (Djahy era el nom egipci de Canaan) en 1178 abans de Crist, entre Ramsès III i els Pobles del Mar, va marcar l'inici d'aquesta disminució. La pèrdua gradual d'un poder central va donar lloc a regnes independents a la regió. Segons la Bíblia, Jerusalem en aquell moment era coneguda com Jebús i els seus independents cananeus que habitaven en aquest moment eren coneguts com els jebuseus.

Segons la Bíblia, la història d'Israel a la ciutat va començar en el 1000 AC, amb la conquesta del Rei David de Jerusalem, després d'això Jerusalem es va convertir en la ciutat de David i la capital del Regne Unit d'Israel. D'acord amb els llibres de Samuel, els jebuseus han aconseguit resistir els intents dels israelites de capturar la ciutat i el rei David es burla de tals intents, al·legant que fins als cecs i els coixos poden derrotar l'exèrcit israelita.

Quan el regne de Judà es va separar del regne més gran d'Israel (que la Bíblia col·loca prop del final del regnat de Salomó, 930 AEC, Jerusalem es va convertir en la capital del regne de Judà, mentre que el Regne d'Israel va tenir la seva capital en Shjem, en Shomrón (Samaria).
Tant la Bíblia com l'evidència arqueològica regional, suggereixen que a la regió havia inestabilitat política durant el període de 925-732 AEC. En el 925 AEC, la regió va ser envaïda pel faraó egipci que Sheshonk. Al voltant de 75 anys després, les forces de Jerusalem estaven implicades en una batalla indecisa contra el rei assiri Salmanasar III. Segons la Bíblia, Josafat de Judà, es va a Acab del regne del nord d'Israel en aquest moment.


La Bíblia registra que poc després d'aquesta batalla, Jerusalem va ser saquejada pels filisteus, els àrabs i etíops, que van saquejar la casa del rei Joram. Dues dècades més tard, la major part de Canaan, inclosa Jerusalem va ser conquerida per Hazael d'Aram, Damasc. Segons la Bíblia, Joaix de Judà, li va donar tots els tresors de Jerusalem com a tribut, però Hazael va procedir a destruir la ciutat. I mig segle més tard, la ciutat va ser saquejada per Joaix d'Israel, que va destruir els murs i va prendre presoner a Amasies, rei de Judà.

Al final del període del Primer Temple, Jerusalem era l'únic lloc sagrat en el qual era seu d'un regne i un centre de peregrinació habitual, fet que els arqueòlegs corroboren amb evidències.
L'any 538 AC, després de 50 anys de captiveri a Babilònia, rei persa Cirus el Gran va convidar els jueus a tornar a Judà per reconstruir el Temple. La construcció del Segon Temple va ser acabada en el 516 AC, durant el regnat de Darius, el Gran. Aquesta va ser la darrera reconstrucció fins a 1967 de la nostra era.


Jerusalem (II): Celebració de la reunificació de la ciutat

Celebració de la reunificació de la ciutat

“Si t'oblidés, oh Jerusalem "...
Iom Ierushalaim (Dia de Jerusalem) és la més recent addició al calendari hebreu. Cau aquest 20 de maig, equivalent al dia 28 de Iyar (sis setmanes després del sopar de la Pasqua, i una setmana abans de la vigília de Shavuot). L'enyorança de Sió i Jerusalem ha acompanyat el poble jueu en el seu exili durant més de 2.500 anys, des dels temps de Nabucodonosor i la captivitat de Babilònia (598-537 AEC), i més tard en la conquesta de Jerusalem i la destrucció del Temple per les legions de Tito en l'any 70 EC, amb les quals es va iniciar la gran dispersió del poble jueu. L'enyorança de Jerusalem s'esmenta més de mil vegades en la Bíblia, al Talmud i en les oracions quotidianes i festives. La seva expressió resumida d'anhel i esperança pot trobar en aquesta invocació de la Hagadà, el text ritual que es llegeix en el sopar de Pesaj: "L'any que ve, a Jerusalem". Algunes de les expressions més emotives d'aquest sentiment es deuen al salmista:

"Al costat dels rius de Babilònia, allà ens assèiem, i encara ploràvem, recordant de Sió. Sobre els salzes dins d'ella, pengem les nostres arpes "(137, 1-2).

"Si t’oblidés, oh Jerusalem, se m’oblidi la meva dreta. Enganxis la meva llengua al paladar si no us recordaré, si no aixeca a Jerusalem al capdavant dels meus alegries.
(137, 5-7).

"Lloa, oh Jerusalem, l'Etern, lloa al teu Déu, oh Sió" (147, 12).

Tot i Jerusalem ha estat considerada com la capital del poble jueu des dels temps del Rei David, en el 1000 aEC, tot i que la van conquistar diferents potències estrangeres - mai es va fixar un dia especial en honor de la ciutat fins que l'exèrcit israelià es va fer càrrec de la part antiga, a l'est de la ciutat en el tercer dia de la Guerra dels Sis Dies al juny de 1967. Después de la Guerra dels Sis Dies, la ciutat va ser reunificada, posant fi a 19 anys de separació vigent entre els barris predominantment àrabs i jueus, després de la Guerra de la Independència el 1948.
A causa de la curta edat d'aquesta festa, encara no hi ha molt del que la fa única en termes de costums i tradicions. S'està convertint gradualment en una "peregrinació", quan milers d'israelians viatgen (alguns fan caminada) a Jerusalem per mostrar la seva solidaritat amb la ciutat. Aquesta mostra de solidaritat és d'especial
importància per a l'Estat d'Israel, ja que la comunitat internacional no ha aprovat la "reunificació" de la ciutat sota sobirania israeliana, i molts països no han reconegut a Jerusalem com la capital de l'Estat jueu (les Nacions Unides en el seu pla de partició de novembre de 1947 (que consistia en l'establiment d'un estat jueu i un altre àrab) li assigna un estatus de "Ciutat Internacional" a Jerusalem).
Una cita bíblica habitual en les celebracions de Yom Yerushalayim a Israel és la cita del Salm 122:4: Anar shehubrah lah yahdaiv - "una ciutat que està unida entre si" o "una ciutat que uneix a tots". (Aquesta traducció està probablement influïda per un midrash rabínic sobre aquest versicle, que va interpretar la frase per reflectir els esdeveniments en els temps rabínics. En l'ús de la cita d'avui, un midrash modern s'ha construït sobre la interpretació rabínica).
Història de la batalla de Jerusalem
Jerusalem va estar dividida des de la Guerra de la Independència de 1948 i dinou anys més tard es va reunir com a conseqüència de la guerra de sis dies el 1967.
La batalla de Jerusalem va començar en el matí del 5 de juny de 1967, quan els jordans van obrir foc al llarg de tota la línia de cessament al foc. A la tarda, els jordans van ocupar el Palau del Governador.
El Comandament Central de l'Exèrcit israelià, sota el comandament del general Uzi Narkis, va traslladar el "Har'el", brigada al capdavant de Jerusalem. Aquesta força va travessar les posicions enemigues de "Har Adar" i "Abdul Aziz" i ha conquistat "Nebi Samuel".
En el matí del 6 de juny aquesta força va arribar a la carretera de Jerusalem a Rammalah i va prendre per assalt "Tel-El" i "Givat Hamivtar". A més, es va avançar una brigada de paracaigudistes. Les seves instruccions eren obrir el camí a la Muntanya Scopus i el Museu Rockefeller per tal de posicionar-se per obrir-se pas cap a la Ciutat Vella de Jerusalem, en un termini molt curt.
El 7 de juny l'Estat Major va donar l'ordre d'alliberar la Ciutat Vella. La comanda central va activar la brigada de paracaigudistes que havien conquistat la Muntanya de les Oliveres i la cresta de la Muntanya Scopus. Aquestes tropes es van obrir pas a la "Ciutat Vella", a través de la porta dels Lleons i va hissar la bandera d'Israel sobre el "Mur dels Laments" (l'últim vestigi supervivent del Segon Temple).
Després de la victòria en la Guerra de 6 dies, el 27 de juny de 1967, el Govern va presentar a la Knesset la llei que determina que Jerusalem és la capital d'Israel.
Historia breve de la ciudad

Hay evidencias arqueológicas anteriores a la conquista de la ciudad por el Rey David. Entre ellas se puede constatar que en el Siglo XVII AEC, los cananeos habían construido muros masivos (4 y 5 toneladas de rocas, de 26 metros de altura) en la parte oriental de Jerusalén para proteger su sistema antiguo de agua.

Por el 1550-1400 AEC, Jerusalén cayó bajo dominio egipcio. Las inscripciones de Amarna contienen correspondencia entre Abdi-Heba, jefe de de “Urusalim” y su soberano Amenhotep III.

El poder de los egipcios en la región comenzó a declinar en el Siglo XII AEC, durante el colapso de la Edad del Bronce. La batalla de Djahy (Djahy era el nombre egipcio de Canaán) en 1178 antes de Cristo, entre Ramsés III y los Pueblos del Mar, marcó el inicio de esta disminución. La pérdida gradual de un poder central dio lugar a reinos independientes en la región. Según la Biblia, Jerusalén en ese momento era conocida como Jebús y sus independientes cananeos que habitaban en este momento eran conocidos como los jebuseos.

Según la Biblia, la historia de Israel en la ciudad comenzó en el 1000 AC, con la conquista del Rey David de Jerusalén, tras lo cual Jerusalén se convirtió en la ciudad de David y la capital del Reino Unido de Israel. De acuerdo con los libros de Samuel, los jebuseos han logrado resistir los intentos de los israelitas de capturar la ciudad y el rey David se burla de tales intentos, alegando que hasta los ciegos y los cojos pueden derrotar al ejército israelita.

Cuando el reino de Judá se separó del reino más grande de Israel (que la Biblia coloca cerca del final del reinado de Salomón, 930 AEC, Jerusalén se convirtió en la capital del reino de Judá, mientras que el Reino de Israel tuvo su capital en Shjem, en Shomrón (Samaria).

Tanto la Biblia como la evidencia arqueológica regional, sugieren que en la región había inestabilidad política durante el período de 925-732 AEC. En el 925 AEC, la región fue invadida por el faraón egipcio que Sheshonk. Alrededor de 75 años después, las fuerzas de Jerusalén estaban implicadas en una batalla indecisa contra el rey asirio Salmanasar III. Según la Biblia, Josafat de Judá, se alió a Acab del reino del norte de Israel en este momento.

La Biblia registra que poco después de esta batalla, Jerusalén fue saqueada por los filisteos, los árabes y etíopes, que saquearon la casa del rey Joram. Dos décadas más tarde, la mayor parte de Canaán, incluida Jerusalén fue conquistada por Hazael de Aram, Damasco. Según la Biblia, Joás de Judá, le dio todos los tesoros de Jerusalén como tributo, pero Hazael procedió a destruir la ciudad. Y medio siglo más tarde, la ciudad fue saqueada por Joás de Israel, que destruyó los muros y tomó prisionero a Amasías, rey de Judá.

Al final del período del Primer Templo, Jerusalén era el único lugar sagrado en el que era sede de un reino y un centro de peregrinación habitual, hecho que los arqueólogos corroboran con evidencias.

En el año 538 AC, después de 50 años de cautiverio en Babilonia, rey persa Ciro el Grande invitó a los judíos a regresar a Judá para reconstruir el Templo. La construcción del Segundo Templo fue terminada en el 516 AC, durante el reinado de Darío el Grande. Esa fue la última reconstrucción hasta 1967 de nuestra era.
 
Jerusalén (II): Celebración de la reunificación de la ciudad
 
Celebración de la reunificación de la ciudad“

Si te olvidaré, oh Jerusalén”…

Iom Ierushalaim (Día de Jerusalén) es la más reciente adición al calendario hebreo. Cae este 20 de mayo, equivalente al día 28 de Iyar (seis semanas después de la cena de la Pascua, y una semana antes de la víspera de Shavuot). La añoranza de Sión y Jerusalén ha acompañado al pueblo judío en su exilio durante más de 2.500 años, desde los tiempos de Nabucodonosor y la cautividad de Babilonia (598-537 AEC), y más tarde desde la conquista de Jerusalén y la destrucción del Templo por las legiones de Tito en el año 70 EC, con las que se inició la gran dispersión del pueblo judío. La añoranza de Jerusalén se menciona más de mil veces en la Biblia, en el Talmud y en las oraciones cotidianas y festivas. Su expresión resumida de anhelo y esperanza puede encontrarse en esta invocación de la Hagadá, el texto ritual que se lee en la cena de Pesaj: “El año que viene, en Jerusalén”. Algunas de las expresiones más emotivas de este sentimiento se deben al salmista:

“Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas” (137, 1-2).

“Si te olvidare, oh Jerusalén, olvídeseme mi diestra. Péguese mi lengua al paladar si no te recordare, si no alzare a Jerusalén a la cabeza de mis alegrías” (137, 5-7).

“Loa, oh Jerusalén, al Eterno, Alaba a tu Dios, oh Sión” (147, 12).

A pesar de Jerusalén ha sido considerada como la capital del pueblo judío desde los tiempos del Rey David, en el 1000 aEC, a pesar de que la conquistaron distintas potencias extranjeras- nunca se fijó un día especial en honor de la ciudad hasta que el ejército israelí se hizo cargo de la parte antigua, en el este de la ciudad en el tercer día de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967.Después de la Guerra de los Seis Días, la ciudad fue reunificada, poniendo fin a 19 años de separación vigente entre los barrios predominantemente árabes y judíos, después de la Guerra de la Independencia en 1948.

Debido a la corta edad de esta fiesta, todavía no hay mucho de lo que la hace única en términos de costumbres y tradiciones. Se está convirtiendo gradualmente en una “peregrinación”, cuando miles de israelíes viajan (algunos hacen caminata) a Jerusalén para mostrar su solidaridad con la ciudad. Esta muestra de solidaridad es de especial

importancia para el Estado de Israel, ya que la comunidad internacional nunca ha aprobado la “reunificación” de la ciudad bajo soberanía israelí, y muchos países no han reconocido a Jerusalén como la capital del Estado judío (las Naciones Unidas en su plan de partición de noviembre de 1947 (que consistía en el establecimiento de un estado judío y otro árabe) le asigna un status de “Ciudad Internacional” a Jerusalén).

Una cita bíblica habitual en las celebraciones de Yom Yerushalayim en Israel es la cita del Salmo 122:4: Ir shehubrah lah yahdaiv - “una ciudad que está unida entre sí” o “una ciudad que une a todos”. (Esta traducción está probablemente influida por un midrash rabínico sobre este versículo, que interpretó la frase para reflejar los eventos en los tiempos rabínicos. En el uso de la cita de hoy, un midrash moderno se ha construido sobre la interpretación rabínica).

Historia de la batalla de Jerusalén

Jerusalén estuvo dividida desde la Guerra de la Independencia de 1948 y diecinueve años más tarde se reunió como consecuencia de la guerra de seis días en 1967.

La batalla de Jerusalén comenzó en la mañana del 5 de junio de 1967, cuando los jordanos abrieron fuego a lo largo de toda la línea de cese al fuego. Por la tarde, los jordanos ocuparon el Palacio del Gobernador.

El Comando Central del Ejército israelí, bajo el mando del general Uzi Narkis, trasladó el “Har'el”, brigada al frente de Jerusalén. Esta fuerza atravesó las posiciones enemigas de “Har Adar” y “Abdul Aziz” y ha conquistado “Nebi Samuel”.

En la mañana del 6 de junio esta fuerza llegó a la carretera de Jerusalén a Rammalah y tomó por asalto “Tel-El” y “ Givat Hamivtar ”. Además, se adelantó una brigada de paracaidistas. Sus instrucciones eran abrir el camino al Monte Scopus y el Museo Rockefeller con el fin de posicionarse para abrirse paso hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén, en un plazo muy corto.

El 7 de junio el Estado Mayor dio la orden de liberar la Ciudad Vieja. El comando central activó la brigada de paracaidistas que habían conquistado el Monte de los Olivos y la cresta del Monte Scopus. Estas tropas se abrieron paso a la “Ciudad Vieja”, a través de la puerta de los Leones e izó la bandera de Israel sobre el “Muro de los Lamentos” (el último vestigio superviviente del Segundo Templo).

Tras la victoria en la Guerra de 6 días, el 27 de junio de 1967, el Gobierno presentó a la Knesset la ley que determina que Jerusalén es la capital de Israel.

4 comentaris:

patriciaroijonas ha dit...

Efectivamente, Jerusalen considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, dicen algunos autores que era grande y estaba ya amurallada unos 1800 años antes de Cristo. Dicen tambien que Jerusalen habria sido fundada por ancestros de Abraham (arameo nomade): Sem y Eber; y dominabam esta ciudad los jebuseos cuando David la conquisto, David convirtio la ciudad conquistada en su reino unido de Israel y Juda. Pero se dividieron despu{es esos dos reinos y Jerusalen paso a ser la capital de Juda. Asi Jerusalen paso por diferentes etapas de dominacion extranjera en el curso de la historia. Creo que la historia se complica cuando es tan antigua. Asi podemos decir que cayeron primero bajo la influencia de los asirios, y luego los babilonios, después estuvo sometida a los persas,a los macedonios, a los seléucidas y por las tropas las tropas romanas de Pompeyo en el 64 a. C.Y existio una iglesia cristiana creciente en Jerusalén, donde además se celebró el denominado Concilio de Jerusalén alrededor del año 49. Despues empieza la diaspora judia En la edad media y moderna la ciudad sufre el control y dominio de romanos y musulmanes. Esa en la epoca contemporanea que Jerusalen empieza a expandirse fuera de las murallas. Todos conocemos las guerras mundiales y las consecuencias de ellas, una de las cuales fue la creacion del estado de Israel. Por que no crearon un estado de Judea o Juda..? O mejor aun un estado de Palestina? Entiendo que cuando "Los británicos se retiraron el 14 de mayo de 1948, si bien el territorio fue sometido previamente a una partición aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 29 de noviembre de 1947, en la que se establecían dos estados, uno árabe y otro judío, quedando la ciudad de Jerusalén internacionalizada" "La propuesta fue aprobada por las autoridades judías pero rechazada por las autoridades árabes. La partición nunca se llevó a cabo a efectos reales, debido a la confrontación civil que se producía en esos momentos, y a la posterior Guerra de Independencia de Israel (1948), durante la cual Jerusalén fue sometida a un intenso asedio por parte de las tropas árabes. La ciudad quedó dividida en dos: la parte oeste quedó del lado israelí, mientras que la parte este quedó en manos de Jordania, incluyendo la Ciudad Vieja, pero con excepción de un enclave israelí en el Monte Scopus, donde se encontraba la Universidad Hebrea y el Hospital Hadasa, instituciones que suspendieron sus actividades en esa zona hasta después de la Guerra de los Seis Días." "El esfuerzo militar que permitió mantener abierto el camino entre Tel Aviv y Jerusalén, para evitar que los barrios judíos de la ciudad cayeran en manos jordanas, llevó varios meses de intensas luchas, y fue uno de los que más vidas les costó a Israel en toda su historia.
La resolución 303 de la Asamblea General de la ONU, del 9 de diciembre de 1949, establece que: «La ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum bajo un régimen internacional especial y será administrada por las Naciones Unidas».
Me da la impresion que hay mas de una historia o puntos de vista diferentes.. Cuando tu cuentas la historia es diferente la centras en los que dejaron el territorio de Palestina porque no pudieron enfrentarse a los romanos y a los musulmanes despues. Me imagino que pusieron Israel al Estado porque nunca aceptaron la division del reino unido de David. Creo que historia de Jerusalen y del estado de Israel es bastante complicada..!

Jaume C. i B. ha dit...

Naciones Unidas no puede dictar a Israel cual debe ser su capital, y menos los árabes, Jerusalén ha sido la capital històrica de Israel, mal que les pese a los árabes, que no tienen ningún derecho sobre Jerusalén.
Estos días se están produciendo ataques de árabes con arma blanca sobre judíos, ayer otro árabe apuñaló a una chica soldado, y otro atacó a diversas personas con un cuchillo que acabó clavado en su propio estómago cuando forcejeó con un policía o un soldado. Luego está el maldito día de la Nakba, en que los palestinos conmemoran una tragedia, la de tener que irse de Israel en el 48, tragedia de la que ellos son los responsables.
Ya algunos antiguos profetas advirtieron que la división del viejo reino de Israel en dos traería desgracias, y así fue, pocos años después de la división de Israel en los reinos de Israel y Judá éste fue atacada y borrado del mapa. Creo que los israelíes modernos han aprendido las lecciones de la Historia y no cometerán ese error de nuevo. Ahora la división sería más una división en como tratar el conflicto con los árabes que no en una división territorial. Hay que decir que en 1948 las distintas organizaciones israelíes que luego conformarían el ejército de Israel estaban enfrentadas entre ellas, lo que causaba verdaderas dificultades al gobierno provisional. Temían que el Irgun y el Haganá, por ejemplo, acabaran matándose entre ellos. Pero los líderes políticos de la época los obligaron a colaborar pese a las reticencias.
Poco tranquilizan las palabras de Abás, si éste es el moderado de los palestinos no me sorprende que la paz con los palestinos sea una imposibilidad.

Anònim ha dit...

My partner and i completеly neеԁ to agгее which Bull Light up e сigs arе uѕually new geneгatіon cigs whiсh
сan be bound you're feeling amazed. The particular odorless technology and high quality flavors get you to a new planet.

my site ... tikishow.kstingel.com

Anònim ha dit...

It's genuinely very complicated in this busy life to listen news on Television, thus I just use web for that reason, and take the most recent news.

Also visit my blog post ... V2 cigs reviews