4 de maig 2012

El president Mas o the president More

El president Mas o the president MoreLa pàgina de la presidència de la Generalitat de Catalunya (www.president.cat) ha estat víctima de les retallades. Quan entrem en aquesta pàgina i escollim qualsevol idioma que no sigui el català la pàgina – originalment escrita en català - és automàticament traduïda pel traductor de Google a l'anglès i les altres llengües.


La versió en anglès converteix el president Mas en president More. La veritat és que tampoc és una traducció gaire encertada perquè “mas” no és “more” (més), sinó “farmhouse”.


A la galeria de presidents de la Generalitat de Catalunya apareixia a la versió traduïda a l'anglès pel traductor del Google apart del president Artur Mas, els presidents José Montilla, Pasqual Maragall, Jordi Pujol i, agafeu-vos fort, el president George Washington. Si, el president Josep Tarradellas es converteix per l'art de la màgia d'un traductor de Google potinejat en George Washington, que va ser president dels Estats Units, no pas de la Generalitat. Van presentar el nou web el 23 d'abril, ara les versions en altres llengües són traduccions automàtiques realitzades pel traductor del Google, abans els webs eren versions, no pas traduccions automàtiques. Sabent que hi ha cabrons que es dediquen a potinejar el traductor del Google l'elecció d'aquest sistema s'ha demostrat errònia.


El presidente Mas o the president More


La página de la presidencia de la Generalitat de Cataluya (www.president.cat) ha sido víctima de los recortes. Cuando entramos en esta página y elegimos cualquier idioma que no sea el catalán la página - originalmente escrita en catalán - es automáticamente traducida por el traductor de Google al inglés y las otras lenguas.


La versión en inglés convierte el presidente Mas en president More. La verdad es que tampoco es una traducción muy acertada porque "Mas" no es "more" (más), sino "Farmhouse".


En la galería de presidentes de la Generalidad de Catalunya aparecía en la versión traducida al inglés por el traductor de Google aparte del presidente Artur Mas, los presidentes José Montilla, Pasqual Maragall, Jordi Pujol y, agarraos fuerte, el presidente George Washington . Si, el presidente JosepTarradellas se convierte por el arte de la magia de un traductor de Google trasteado en George Washington, que fue presidente de Estados Unidos, no de la Generalitat. Presentaron la nueva web el 23 de abril, ahora las versiones en otras lenguas son traducciones automáticas realizadas por el traductor de Google, antes las web seran versiones, no traducciones automáticas. Sabiendo que hay cabrones que se dedican a jugar el traductor de Google la elección de este sistema ha demostrado errónea.

2 comentaris:

patriciaroijonas ha dit...

Estoy de acuerdo en que los nombres y apellidos extranjeros deben ser escritos en la lengua original y no ser traducidos.

Jaume C. i B. ha dit...

Solo a los reyes y a los Papas se les puede traducir el nombre.