5 de febr. 2011

La independència de Catalunya, l’IEC i la Fundació Catalunya Estat

La independència de Catalunya, l’IEC i la Fundació Catalunya Estat

L'IEC recolza la independència

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) davant la involució autonòmica que es viu a Espanya arran de les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem reclama a la ciutadania, a les institucions internacionals i partits polítics que reivindiquin el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. L'IEC adverteix que els intents d'homogeneïtzació lingüística i cultural de l'Estat espanyol vers Catalunya posen en perill el futur col·lectiu i l'esforç de cohesió social. El text cita els reiterats atacs contra la immersió lingüística, la retallada de l'Estatut pel Tribunal Constitucional, l'insuficient finançament de Catalunya i la catalanofòbia que es promou des de diversos mitjans de comunicació espanyols.

Fundació Catalunya Estat, un lobby per la independènciaLa Fundació Catalunya Estat va presentar-se ahir com un lobby empresarial que promou la independència. Ofereixen finançament a emprenedors i empreses que treballin en projectes per promoure la independència. Disposen de 100 milions d'euros i limiten la quantitat màxima a 10 milions per negoci.

Institut d’Estudis Catalans: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/Declaracio_IEC_03022011.pdf
http://www.iec.cat/activitats/institucio.asp


Fundació Catalunya Estat:
http://www.fundaciocatalunyaestat.cat/


La independencia de Cataluña, el IEC y la Fundación Catalunya Estado
El IEC apoya la independencia

El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) ante la involución autonómica que se vive en España a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo reclama a la ciudadanía, a las instituciones internacionales y partidos políticos que reivindiquen el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. El IEC advierte que los intentos de homogeneización lingüística y cultural del Estado español hacia Catalunya ponen en peligro el futuro colectivo y el esfuerzo de cohesión social. El texto cita a los reiterados ataques contra la inmersión lingüística, el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional, la insuficiente financiación de Cataluña y la catalanofobia que se promueve desde diversos medios de comunicación españoles.

Fundación Catalunya Estado, un lobby por la independencia

La Fundación Catalunya Estado se presentó ayer como un lobby empresarial que promueve la independencia. Ofrecen financiación a emprendedores y empresas que trabajen en proyectos para promover la independencia. Disponen de 100 millones de euros y limitan la cantidad máxima a 10 millones por negocio.