18 de febr. 2011

El FUET i el rei

El FUET i el rei
El FUET ha reivindicat la desaparició de la foto del rei d'Espanya Joan Carles I de l'Ajuntament d'Olot en un comunicat en què adverteixen que no retornaran el retrat del monarca espanyol fins que no es proclami la República catalana i es retirin els títols nobiliaris del país. El FUET és el Front Unitari per l'Emancipació de la Terra.
Accions semblants han estat el Front d'Alliberament de Nans de Jardí sota pretext que els nans de jardí no són feliços i que els han d'alliberar del jou dels humans. També han estat robats els nens Jesús de pessebres nadalencs i altres figures així.


El FUET y el rey

El FUET ha reivindicado la desaparición de la foto del rey de España Juan Carlos I del Ayuntamiento de Olot en un comunicado en el que advierten que no devolverán el retrato del monarca español hasta que no se proclame la República catalana y se retiren los títulos nobiliarios del país. El FUET es el Frente Unitario por la Emancipación de la Tierra.

Acciones similares han sido el Frente de Liberación de Enanos de Jardín bajo pretexto de que los enanos de jardín no son felices y que les han de liberar del yugo de los humanos. También han sido robados los niños Jesús de pesebres navideños y otras figuras así.