8 de febr. 2011

Cospedal i les teles autonòmiques

Cospedal i les teles autonòmiques

La secretària general del PP Dolores de Cospedal proposa tancar les televisions autonòmiques amb l'argument que cal racionalitzar la despessa pública. Que aquesta proposta vingui d'ella em sembla una mostra de cinisme d'aquesta senyora del PP. Cospedal és la política en actiu que més cobra a Espanya, 240.000 €, Pel fet de ser senadora s'embutxaca 43771,70 €, pel seu càrrec orgànic en el PP 167864,98 € com a lideressa del PP de Castella-La Mancha. Com advocada de l'Estat i en concepte de triennis va rebre 3560,80 € i del Senat va rebre en concepte d'indemnització per despeses en l'exercici de la seva funció rep 25538,82 €. I encara té la poca vergonya de retallar despessa pública, podríem començar retallant-li el sou a ella. La idea de la senyora Cospedal és tancar o privatitzar les televisions autonòmiques.
En un primer moment la idea de crear televisions autonòmiques estava pensat només per aquelles CCAA que tenen llengua pròpia, però ja sabem que passa a les Espanyes, si els catalans demanem qualsevol cosa tots s'hi oposen i ens diuen el nom del porc, però immediatament es demanen el mateix. Tenia explicació que Catalunya, Euskadi i Galícia
tinguessin una televisió pública pel fet de tenir llengua pròpia, també tenia la seva lògica que el País Valencià i Balears en tinguessin, però ja em direu per que volen televisió pública a Madrid, Andalusia, Extremadura, etc. Però aquest és el seu problema. La senyora Cospedal no ha pensat en què si s'apliqués aquesta mesura que ella proposa deixaria a Camps i Aguirre sense els seus mitjans de propaganda política, perquè diguem-ho clar, aquestes són les dues televisions públiques autonòmiques més al servei del partit governant que hi ha. He llegit algun article que canvia el terme “tancar” per “privatitzar”, que en el cas del PP significa posar canals de televisió creats amb diner públic en mans d'amics del PP.

Cospedal y las teles autonómicas

La secretaria general del PP Dolores de Cospedal propone cerrar las televisiones autonómicas con el argumento de que hay que racionalizar el gasto público. Que esta propuesta venga de ella me parece una muestra de cinismo de esta señora del PP. Cospedal es la política en activo que más cobra en España, 240.000 €, por ser senadora embolsa € 43,771.70, por su cargo orgánico en el PP € 167,864.98 como lideresa del PP de Castilla-La Mancha. Como abogada del Estado y en concepto de trienios recibió € 3,560.80 y del Senado recibió en concepto de indemnización por gastos en el ejercicio de su función recibe € 25,538.82. Y aún tiene la poca vergüenza de recortar gasto público, podríamos empezar recortándole el sueldo a ella. La idea de la señora Cospedal es cerrar o privatizar las televisiones autonómicas. En un primer momento la idea de crear televisiones autonómicas estaba pensado sólo para aquellas CCAA que tienen lengua propia, pero ya sabemos que pasa en las Españas, si los catalanes pedimos cualquier cosa todos se oponen y nos dicen el nombre del cerdo, pero inmediatamente se piden lo mismo. Tenía explicación que Cataluña, Euskadi y Galicia tuvieran una televisión pública por tener lengua propia, también tenía su lógica que la Comunidad Valenciana y Baleares tuvieran, pero ya me diréis para que quieren televisión pública en Madrid, Andalucía, Extremadura, etc . Pero este es su problema. La señora Cospedal no ha pensado en que si se aplicara esta medida que ella propone dejaría a Camps y Aguirre sin sus medios de propaganda política, porque digámoslo claro, estas son las dos televisiones públicas autonómicas más al servicio del partido gobernante que hay. He leído algún artículo que cambia el término "cerrar" para "privatizar", que en el caso del PP significa poner canales de televisión creados con dinero público en manos de amigos del PP.