9 de set. 2010

Religions perilloses


Religions perilloses
Malgrat que en moltes coses hem avançat hi ha una matèria en què sembla que haguem tornat a l'Edat Mitjana. L'Islam intenta extendre's hi ho fa amb una enorme violència, grups integristes com AlQaida cometen atemptats en el nom de Dèu contra tothom, inclosos i principalment altres musulmans. Però també hi ha països islàmics des dels quals s'amenaça als seus veins i s'invoca estendre l'Islam mitjançant la violència, cas d'Iran. El cristianisme no està exempt d'integristes i bojos amb alçacoll. Que als Estats Units hi hagi un pastor que vulgui cremar exemplars de l'Alcorà tot i que les seves implicacions futures, en cas de produir-se la crema, serien greus, no és menys greu un retorn a l'integrisme per part dels grups consolidats.


Pretenen uns i altres parlar d'un Dèu que ens estima però immediatament en nom seu uns i altres llencen missatges d'odi, destrucció i guerra, d'imposar la creença en Dèu a tothom, es vulgui o no, en condemnar a l'infern a aquell que se surti del camí marcat, i encara sort que l'Església catòlica de moment només es conformi amb condemnar-nos a l'infern i no pretengui com pretenen els islamistes portar l'infern a la Terra. Són les religions una amenaça per a la pau?. Haig de respondre que si, parlen d'amor però tot el seu missatge real té poc o res a veure amb l'amor als altres, només cal escoltar alguns bisbes, especialment alguns bisbes espanyols, o a l'emissora de la Conferència Episcopal espanyola, el missatge està carregat d'odi contra tothom. I el més greu de tot és que ho fan en nom de Dèu tot i que els Manaments diuen que no s'ha d'usar el nom de Dèu en va. Marx s'equivocava, la religió no és l'opi del poble, la religió és una amenaça. Ho és perquè la religió sempre està al costat del poderós i col·labora amb el que mana per sotmetre al poble. Mentre el poderós ho fa per la força, la religió empra el temor al càstig diví. S'haurien d'abolir les religions i que cadascun que cregui en el que vulgui lliurement però sense que hi hagi organitzacions que instrumentalitzin les creences o diguin com s’ha de creure. Hawking deu tenir raó, Dèu no existeix. Tothom en parla d'ell, alguns viuen a costa d'ell, altres maten en el seu nom, però ningú ha vist a Dèu. Tot va començar a un pet immens – Big Ben - i no perquè un senyor imaginari amb barba blanca es dediqués a fer bricolatge diví.


Terroristes islàmics amenacen BarcelonaEn un fòrum jihadista es proposava cometre un atemptat a l'estació de metro de Vila Olímpica el dia 24 de setembre, Dia de la Mercè. Un tal Amin al Qaeda escriu que "Damunt esa estació se situa el major parc zoològic de la ciutat, que estarà ple de visitants aquest diada". Aquest fòrum era propietat de Faiçal Erradi, detingut el 27 d'agost al Poblenou Benitatxell (Alacant) que
gestionava els debats d'Ansar al Muyahidin a la xarxa..
L'origen d'aquestes amenaces estan en la detenció d'Erradi i en les ganes de revenja dels seus partidaris. En aquest fòrum podien llegir-se frases com les següents:


Text extret de La Vanguardia "El terrorisme ve a tu, Espanya", Amin al Qaeda plantejava una pregunta a sus companys de debat: "¿Qué penseu de la ciutat de Barcelona?" Él mateix es responia: "Es una ciutat bonica y seductora. Que Déu nos la concedisca como un botí fàcil para los musulmanes". Segons este activista, es tracta d'un lloc en el que podien tenir èxit en los mitjans de transporte y especialment en l'estació de "Vila Olimpico" o "que Déu haga possible a los leones d'Al Qaeda que tinguen èxit en su ataque".<--

Un pastor nord-americà vol cremar exemplars de l'Alcorà
Terry Jones, un pastor integrista de Florida pretén passar a la història o tenir els seus cinc minuts de glòria, no fent alguna cosa positiva sinó provocant un enfrontament del qual en podem imaginar les conseqüències A aquest personatge fins ara desconegut ha aconseguit que els mitjans de comunicació es fixin en ell i que nosaltres sapiguem de la seva existència perquè no ha tingut cap pitjor idea que organitzar una crema d'exemplars de l'Alcorà per commemorar el novè aniversari dels atemptats de l'11-S. Líders religiosos cristians amb Benet XVI al capdavant, jueus i musulmans han condemnat aquesta bretolada del pastor Terry Jones. El president Obama adverteix que la cremà dels Alcorans podria posar en perill als soldats nord-americans destinats a l'Afganistan i que “donarà a Al-Qaida una bonança en el reclutament de combatents”.i ha afegit que“si és que (Jones) escolta això, espero que comprengui que el que es proposa fer contraria completament els nostres valors”. El general Petraeus, cap de les tropes a Afganistan ha advertit que la profanació de l'Alcorà podria enfurismar als musulmans de tot el Món.


Religiones peligrosas


A pesar de que en muchas cosas hemos avanzado hay una materia en la que parece que hayamos vuelto a la Edad Media. El Islam intenta extenderse se lo hace con una enorme violencia, grupos integristas como AlQaida cometen atentados en el nombre de Dios contra todos, incluidos y principalmente otros musulmanes. Pero también hay países islámicos desde los que se amenaza a sus vecinos y se invoca extender el Islam mediante la violencia, caso de Irán. El cristianismo no está exento de integristas y locos con alzacuellos. Que en Estados Unidos haya un pastor que quiera quemar ejemplares del Corán aunque sus implicaciones futuras, en caso de producirse la quema, serían graves, no es menos grave un retorno al integrismo por parte de los grupos consolidados. Pretenden unos y otros hablar de un Dios que nos ama pero inmediatamente en su nombre unos y otros lanzan mensajes de odio, destrucción y guerra, de imponer la creencia en Dios a todos, se quiera o no, al condenar a la infierno al que se salga del camino marcado, y menos mal que la Iglesia católica por el momento sólo se conforme con condenarnos al infierno y no pretenda como pretenden los islamistas llevar el infierno en la Tierra. ¿Son las religiones una amenaza para la paz?. Debo responder que sí, hablan de amor pero todo su mensaje real tiene poco o nada que ver con el amor a los demás, sólo hay que escuchar algunos obispos, especialmente algunos obispos españoles, o la emisora de la Conferencia Episcopal española, el mensaje está cargado de odio contra todo el mundo. Y lo más grave de todo es que lo hacen en nombre de Dios a pesar de que los Mandamientos dicen que no se debe usar el nombre de Dios en vano. Marx se equivocaba, la religión no es el opio del pueblo, la religión es una amenaza. Lo es porque la religión siempre está al lado del poderoso y colabora con el que manda para someter al pueblo. Mientras el poderoso lo hace por la fuerza, la religión emplea el temor al castigo divino. Deberían abolir las religiones y que cada uno que crea en lo que quiera libremente pero sin que haya organizaciones que instrumentalizan las creencias o digan como se ha de creer. Hawking debe tener razón, Dios no existe, todo el mundo habla de él, algunos viven a costa de él, otros matan en su nombre, pero nadie ha visto a Dios. Todo empezó en un pedo inmenso - Big Ben - y no porque un señor imaginario con barba blanca se dedicara a hacer bricolaje divino.Terroristas islámicos amenazan Barcelona


En un foro yihadista se proponía cometer un atentado en la estación de metro de Vila Olímpica el día 24 de septiembre, Día de la Mercè. Un tal Amin al Qaeda escribe que "Sobre esa estación se sitúa el mayor parque zoológico de la ciudad, que estará lleno de visitantes este día". Este foro era propiedad de Faiçal error, detenido el 27 de agosto en el Poblenou Benitatxell (Alicante) que gestionaba los debates de Ansar al Muyahidin en la red .. El origen de estas amenazas están en la detención de errores y en las ganas de revancha de sus partidarios. En este foro podían leerse frases como las siguientes: "El terrorismo viene aàTexto extraído de La Vanguardia ti, España", Amin al Qaeda planteaba una pregunta a sus compañeros de debate: "¿Qué pensáis de la ciudad de Barcelona?" Él mismo se respondía: "Es una ciudad hermosa y seductora. Que Dios nos la conceda como un botín fácil para los musulmanes". Según este activista, se trata de un lugar en el que podían tener éxito en los medios de transporte y especialmente en la estación de "Villa Olimpico" o "que Dios haga posible a los leones de Al Qaeda que tengan éxito en su ataque ".<-- Un pastor estadounidense quiere quemar ejemplares del Corán Terry Jones, un pastor integrista de Florida pretende pasar a la historia o tener sus cinco minutos de gloria, no haciendo algo positivo sino provocando un enfrentamiento del que podemos imaginar las consecuencias a este personaje hasta ahora desconocido ha conseguido que los medios de comunicación se fijen en él y que nosotros sepamos de su existencia porque no ha tenido peor idea que organizar una quema de ejemplares del Corán para conmemorar el noveno aniversario de los atentados del 11-S. Líderes religiosos cristianos con Benedicto XVI al frente, judíos y musulmanes han condenado esta gamberrada del pastor Terry Jones. El presidente Obama advierte de que la cremà de los coranes podría poner en peligro a los soldados estadounidenses destinados en Afganistán y que "dará a Al Qaeda una bonanza en el reclutamiento de combatientes". Y ha añadido que "si es que (Jones ) escucha esto, espero que comprenda que lo que se propone hacer contraria completamente nuestros valores ". El general Petraeus, jefe de las tropas en Afganistán ha advertido que la profanación del Corán podría enfurecer a los musulmanes de todo el Mundo.