23 d’oct. 2009

FECSA ens fon els ploms

FECSA ens fon els ploms

FECSA-ENDESA continua donant un servei llastimós als seus usuaris, això si, el cobra com si fos de primera qualitat. Ahir dijous cap a les 20:32 i en el termini de 5 minuts van succeir-se quatre baixades de tensió. Aquest tipus d'apagades que duren menys d'un segon són molestes especialment si estàs treballant amb aparells tan sensibles com són els ordinadors. Van ser falles de subministrament d'aquesta mena les que van fulminar-me dos ordinadors. Un d'ells, per la seva antiguitat no valia la pena reparar-lo, tampoc s'haurien trobat els recanvis tot i que fins que va produir-se aquella falla de subministrament havia funcionat perfectament. L'altre ordinador només té dos anys i va caldre canviar-li la placa i altres components. Unes vegades és perquè plou, altres perquè neva, perquè fa fred o perquè fa calor, però sempre és FECSA a qui se li fonen els ploms i ens els fon a nosaltres.

FECSA nos funde los plomos

FECSA-ENDESA continúa dando un servicio lastimoso a sus usuarios, eso si, lo cobra como si fuese de primera calidad. Ayer jueves hacia a las 20:32 y en el plazo de 5 minutos sucedieron cuatro bajadas de tensión. Este tipo de apagones que duran menos de un segundo son molestos especialmente si estás trabajando con aparatos tan sensibles como son los ordenadores. fueron fallos de suministro de este tipo los que fulminaron dos ordenadores. Uno de ellos, por su antigüedad no valía la pena repararlo, tampoco se habrían encontrado los recambios aunque produjo aquel fallo de suministro había funcionado perfectamente. El otro ordenador solo tiene dos años y hubo que cambiarle la placa y otros componentes. Unas veces es porque llueve, otras porque nieva, porque hace frío o porque hace calor, pero siempre es FECSA a quien se le funden los plomos y nos los funde a nosotros.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Aquí l'electricitat tampoc és molt barata, però reconec que el servei és bastant bo, poques vegades es talla la llum. Aquí a aquesta municipi tampoc es produeixen ni augments ni baixes de la tensió. I si es produeix un tall a les cases generalment és producte de les instal.lacions no de la companyia.

Jaume C. i B. ha dit...

El que denuncio no són apagades sinó baixades de tensió, molt breus, si, però suficient com per afectar l'ordinador fent que es reinicii, el problema és que amb falles de subministrament d'aquest tipus m'han espatllat dos ordinadors.