12 de nov. 2012

Si ens independitzem ens enviaran la Duquessa d’Alba?

Si ens independitzem ens enviaran la Duquessa d’Alba? 

La oposició a la independència de Catalunya va degenerant. No hi havia prou amb el tinent coronel Alamán advertint que la independència seria pel damunt del seu cadàver. Amb lo desagradable que deu ser anar trepitjant cadàvers. Després vam tenir al feixista eurodiputat del Partit Popular i vicepresident del Parlament Europeu, per a vergonya d’aquesta institució i de la Unió Europea, que demanava enviar l’exèrcit a Catalunya a prendre control de la Generalitat i el Parlament, i detenir el president de la Generalitat de Catalunya. El circ carpetovetònic espanyol no estava complert sense l’Església, la mateixa que va beneir la terrible Guerra Civil com una Croada i al dictador el van fer “Caudillo por la gracia de Dios”, i que va col·laborar en la repressió durant la dictadura. I aquesta Església mancada d’escrúpols, pietat i humanitat reapareix declarant-se contrària del dret dels catalans a decidir el nostre futur i convertint en “dogma de fe” la indivisibilitat de la nació espanyola. 

I ara apareix la Duquessa d’Alba dient que està “molt preocupada” per l’auge de l’independentisme català, que “Catalunya és una gran regió” i “em sembla molt malament que es faci – la independència-, és molt perjudicial o poc patriota”. La més important terratinent d’Espanya, la noble amb la llista més llarga de títols nobiliaris i una de les persones que més s’ha beneficiat de les subvencions agrícoles de la Unió Europea ja que és propietària de mitja Espanya. És normal que aquesta senyora defensi un Estat del qual ella i els seus avantpassats han viscut explotant els seus propis compatriotes i enriquint-se amb la feina i els patiments d’aquests compatriotes seus. En el cas dels Alba si que podem parlar d’una de les famílies nobles més antigues, nobles pels títols, però amb un historial més negre que el d’alguns dictadors, inclosos alguns dictadors espanyols. El patriotisme de la Duquessa d’Alba es basa en què mitja Espanya li pertany i que encara creu que també li pertanyen les persones i animals que hi viuen però crec que Catalunya és un dels pocs llocs on aquesta dinastia de dèspotes medievals no tenen ni un terrós. 

Apunt històric: A Flandes si els pregunteu sobre el Duc d'Alba us diran que per ells és com parlar de l'home del sac, als nens dolents els solen “amenaçar” que si no fan bondat vindrà el Duc d'Alba i se'ls endurà. Sembla que això té els seus orígens que en el segle XVII el Duc d’Alba va perpetrar moltes atrocitats a Flandes i va quedar Duc d’Alba com a sinònim d’home del sac o del coco. Si ensenyeu una foto de l’actual Duquessa d’Alba als vostres fills i els amenaceu que si no fan bondat vindrà i se’ls endurà ja veureu com s’acolloneixen.

 

 

 

 

 

 

¿Si nos independizamos nos enviarán a la Duquesa de Alba? 

La oposición a la independencia de Catalunya degenerando. No había suficiente con el teniente coronel Alamán advirtiendo que la independencia sería por encima de su cadáver. Con lo desagradable que debe ser ir pisando cadáveres. Luego tuvimos el fascista eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, para vergüenza de esta institución y de la Unión Europea, que pedía enviar el ejército a Catalunya a tomar control de la Generalitat y el Parlament, y detener el presidente de la Generalidad de Catalunya. El circo carpetovetónico español no estaba completo sin la Iglesia, la misma que bendijo la terrible Guerra Civil como una Cruzada y al dictador le hicieron "Caudillo por la gracia de Dios", y que colaboró ​​en la represión durante la dictadura. Y esta Iglesia carente de escrúpulos, piedad y humanidad reaparece declarándose contraria del derecho de los catalanes a decidir nuestro futuro y convirtiendo en "dogma de fe" la indivisibilidad de la nación española. 

Y ahora aparece la Duquesa de Alba diciendo que está "muy preocupada" por el auge del independentismo catalán, que "Catalunya es una gran región" y "me parece muy mal que se haga - la independencia-, es muy perjudicial o poco patriota". La más importante terrateniente de España, la noble con la lista más larga de títulos nobiliarios y una de las personas que más se ha beneficiado de las subvenciones agrícolas de la Unión Europea ya que es propietaria de media España. Es normal que esta señora defienda un Estado del que ella y sus antepasados ​​han vivido explotando sus propios compatriotas y enriqueciéndose con el trabajo y los sufrimientos de estos compatriotas suyos. En el caso de los Alba si que podemos hablar de una de las familias nobles más antiguas, nobles por los títulos, pero con un historial más negro que el de algunos dictadores, incluidos algunos dictadores españoles. El patriotismo de la Duquesa de Alba se basa en que media España le pertenece y que aunque cree que también le pertenecen las personas y animales que viven pero creo que Catalunya es uno de los pocos lugares donde esta dinastía de déspotas medievales no tienen ni un terruño. 

Apunte histórico: En Flandes si le preguntáis sobre el Duque de Alba os dirán que para ellos es como hablar del hombre del saco, a los niños malos suelen "amenazarlos" que si no hacen bondad vendrá el Duque de Alba y se los llevará. Parece que esto tiene sus orígenes en el siglo XVII el Duque de Alba perpetró muchas atrocidades en Flandes y quedó Duque de Alba como sinónimo de hombre del saco o del coco. Si enseñáis una foto del actual Duquesa de Alba a vuestros hijos y les amenazáis que si no se portan bien vendrá y se los llevará, ya veréis como se acojonan.