12 de nov. 2012

”No és important, només són unes eleccions autonòmiques”

No és important, només són unes eleccions autonòmiques

El 25 de novembre se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. Però els catalans que viuen a l’estranger no podran exercir el seu dret al vot perquè les ambaixades espanyoles posen entrebancs. Aquests catalans s’han posat en contacte amb la premsa per queixar-se de les dificultats, quan no impediments, per poder votar des de l’estranger. És desídia “Typical spanish” o tenen instruccions del govern espanyol d’impedir que els 150.000 catalans residents a l’estranger puguin exercir el seu dret al vot? 

Alguns catalans que han intentat realitzar tots els tràmits pertinents per tal de poder exercir el seu dret al vot s’han trobat amb funcionaris espanyols que els han respost que”no és important, només són unes eleccions autonòmiques”. L’ambaixada espanyola de Beijing va respondre que encara que lliurin el seu vot les paperetes no arribaran mai a la seva destinació perquè “'el cost del tràmit és massa car per a unes eleccions de tan poca importància”. Altres impediments que posen les ambaixades espanyoles és obligar a aquests catalans a realitzar llargs viatges per poder votar i això sense tenir cap garantia que puguin exercir aquest dret. 

A nivell nacional haurem d’estar atents a qualsevol intent per part de l’Estat de perpetrar una tupinada. 

Fixem-nos en un fet, són més de 150.000 catalans els que resideixen a l’estranger, això són quatre escons del Parlament de Catalunya, més dels que té el partit neolerrouxista C’s actualment. Privar del seu dret al vot a 150.000 persones és impropi d’un Estat democràtic. Adduir, com fan els funcionaris diplomàtics espanyols, que són unes eleccions menors és fals, ells no són ningú per decidir quines eleccions són importants i quines no, perquè importants ho són totes, això és la democràcia, i la seva obligació és facilitar que tots els ciutadans puguin exercir el seu vot, ells no són ningú per decidir quines eleccions valen i quines no, a no ser que estiguin actuant en qualitat de funcionaris del PP, oblidant que són funcionaris de l’ambaixada i que estan al servei de tots els ciutadans.

L’Estat espanyol no és un Estat amb una tradició democràtica gaire llarga, les tupinades no són desconegudes en algunes zones d’Espanya, però des de que va guanyar el Partit Popular la democràcia espanyola ha anat minvant.


"'Llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede, ¿no?'
Audio RAC 1
Continua l'allau de queixes de catalans al món que diuen que les ambaixades i els consolats espanyols els posen traves per votar en les eleccions del 25-N.
RAC1 continua rebent desenes de trucades i correus electrònics
ARA
Barcelona | Actualitzada el 24/10/2012
10:22
"'Que llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede, ¿no?'". Aquestes paraules va sentir una catalana resident a Parma (Itàlia). Eren de la persona que l'atenia, que parlava amb una altra companya, quan va trucar al consolat espanyol a Milà per fer els tràmits per votar des de l'estranger en les eleccions del 25-N. Ho ha explicat l'afectada, la Montserrat, a 'El món a RAC1', que continua recollint cada dia una allau de queixes.
"Vostè havia de trucar el dia que el seu president va dir que hi havia eleccions", explica que li va dir la persona que l'atenia. En realitat, el tràmit per sol•licitar el vot des de l'estranger acaba el 27 d'octubre. Amb tot, li van dir que "ja no es pot" i que si no havia rebut la papereta a casa "és que hi ha problemes". Quan va trucar a l'ambaixada de Roma, en canvi, li van dir que es podien fer tots els tràmits per internet, quan tampoc és veritat. La Montserrat ha explicat que ara intentarà fer el procés des del consolat de Florència.
El Govern va dir ahir que ha rebut una trentena de queixes oficials per aquestes traves que l'aparell diplomàtic espanyol posa als catalans que intenten votar des de l'estranger, però RAC1 n'ha recollit moltes més, ja que cada dia li arriben desenes de queixes per telèfon o per correu electrònic.

 

"'Llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede, ¿no?'
Audio RAC 1
Continúa la avalancha de quejas de catalanes en el mundo que dicen que las embajadas y consulados españoles les ponen trabas para votar en las elecciones del 25-N.
RAC1 sigue recibiendo decenas de llamadas y correos electrónicos
ARA
Barcelona | Actualizada el 24/10/2012 10:22
"'Que llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede, ¿no?'". Estas palabras sintió una catalana residente en Parma (Italia). Eran de la persona que lo atendía, que hablaba con otra compañera, cuando llamó al consulado español en Milán para hacer los trámites para votar desde el extranjero en las elecciones del 25-N. Lo ha explicado la afectada, Montserrat, en 'El món a RAC1', que continúa recogiendo cada día una avalancha de quejas.
"Usted tenía que llamar el día que su presidente dijo que había elecciones", explica que le dijo la persona que lo atendía. En realidad, el trámite para solicitar el voto desde el extranjero termina el 27 de octubre. Con todo, le dijeron que "ya no se puede" y que si no había recibido la papeleta en casa "es que hay problemas". Cuando llamó a la embajada de Roma, en cambio, le dijeron que se podían hacer todos los trámites por internet, cuando tampoco es verdad. Montserrat ha explicado que ahora intentará hacer el proceso desde el consulado de Florencia.
El Gobierno dijo ayer que ha recibido una treintena de quejas oficiales por estas trabas que el aparato diplomático español pone a los catalanes que intentan votar desde el extranjero, pero RAC1 ha recogido muchas más, ya que cada día le llegan decenas de quejas por teléfono o por correo electrónico.

 

 

 

 

 

 

"No es importante, sólo son unas elecciones autonómicas" 

El 25 de noviembre se celebrarán las elecciones al Parlamento de Catalunya. Pero los catalanes que viven en el extranjero no podrán ejercer su derecho al voto porqué las embajadas españolas ponen trabas. Estos catalanes han puesto en contacto con la prensa para quejarse de las dificultades, cuando no impedimentos, para poder votar desde el extranjero. ¿Es desidia "Typical spanish" o tienen instrucciones del gobierno español de impedir que los 150.000 catalanes residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto? 

Algunos catalanes que han intentado realizar todos los trámites pertinentes para poder ejercer su derecho al voto han encontrado con funcionarios españoles que les han respondido que "no es importante, sólo son unas elecciones autonómicas". La embajada española de Beijing respondió que aunque entreguen su voto las papeletas no llegarán nunca a su destino porque "'el costo del trámite es demasiado caro para unas elecciones de tan poca importancia". Otros impedimentos que ponen las embajadas españolas es obligar a estos catalanes a realizar largos viajes para poder votar y esto sin tener ninguna garantía de que puedan ejercer este derecho. 

A nivel nacional deberemos estar atentos a cualquier intento por parte del Estado de perpetrar un pucherazo.

Fijémonos en un hecho, son más de 150.000 catalanes los que residen en el extranjero, eso son cuatro escaños del Parlamento de Catalunya, más de los que tiene el partido neolerrouxista C 's actualmente. Privar de su derecho al voto a 150.000 personas es impropio de un Estado democrático. Aducir, como hacen los funcionarios diplomáticos españoles, que son unas elecciones menores es falso, ellos no son nadie para decidir qué elecciones son importantes y cuáles no, porque importantes lo son todas, eso es la democracia, y su obligación es facilitar que todos los ciudadanos puedan ejercer su voto, ellos no son nadie para decidir qué elecciones valen y cuáles no, a no ser que estén actuando en calidad de funcionarios del PP, olvidando que son funcionarios de la embajada y que están al servicio de todos los ciudadanos. 

El Estado español no es un Estado con una tradición democrática muy larga, los pucherazos no son desconocidos en algunas zonas de España, pero desde que ganó el PP la democracia española ha ido menguando.